website “Wegenwerken” niet accuraat

By 4 juli 2011 oktober 21st, 2019 Nieuws

2 juli 2011 – Vlaams volksvertegenwoordiger Marleen Vanderpoorten wees er in haar schriftelijke vraag aan de bevoegde minister Crevits op dat de informatie op de website www.wegenwerken.be niet correct is. De website brengt alle geplande werken langs Vlaamse wegen in kaart en informeert burgers, handelaars en bedrijven over de geplande wegenwerken in hun buurt. 

Marleen Vanderpoorten : ” Dit instrument is enkel maar effectief als de informatie die op deze site wordt gezet ook juist en up-to-date is. Dit is niet het geval. Zo verscheen onlangs op de website het bericht dat de werken aan de N14 Mechelsesteenweg – R16 in Lier, waarbij er een tunnel en twee gelijkvloerse rotonden zouden worden aangelegd, zouden starten op 1 januari 2011. Tot op heden werden deze werken nog niet aangevat.
Idem voor de aanleg van een middengeleider op de N14 van Hoog-Lachenen tot voorbij de toegang van het containerpark in Lier. Op de site verscheen het bericht dat de werken zouden starten op 7 februari 2011. Ook hier werden de werken nog niet aangevat. 
Hoe komt het dat de start van deze werken foutief wordt weergegeven op de site www.wegenwerken.be? Wanneer wordt er effectief gestart met de geplande werken?”

Minister Crevits : ” De informatie op www.wegenwerken.be was niet actueel door de softwareovergang tussen het oude systeem van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) om werven in te geven, nl. ADA en het nieuwe systeem, nl. WERF. Per vergissing verwees www.wegenwerken.be naar de oude gegevens in ADA i.p.v. naar de geactualiseerde gegevens in WERF.
Voor de werken op de N14 – R16 zijn de onteigeningen lopende. De effectieve werken starten ten vroegste in 2012, in functie van de voortgang van de onteigeningen.De werken op de N14 – Hoog Lachenen liepen vertraging op door het verplaatsen van nutsleidingen. Deze werken starten normaal in het najaar 2011.”