Vlaamse regering moet NU maatregelen treffen tegen lerarentekort

By 1 september 2011 oktober 21st, 2019 Nieuws

“20.000 leraren tekort in 2020”. De cijfers staan zwart op wit in het arbeidsmarktrapport van het ministerie van Onderwijs. Datgene waarvoor Open Vld reeds van in het begin van de regeerperiode snelle maatregelen vroeg, wordt vandaag door alle onderwijsbetrokkenen van de daken geschreeuwd: het lerarenberoep moet op korte termijn aantrekkelijker worden zodat meer jongeren kiezen voor een job in het onderwijs.

De minister daartentegen belooft een “plan” tegen volgende zomer. Dat plan zou nu “zonder taboes” worden onderhandeld door de minister, de vakbonden en de onderwijsverstrekkers. Met dat plan moet de minister dan nog naar de regering, hij moet er een budget voor krijgen en er moet nog een decreet geschreven worden.
De uitvoering kan ten vroegste starten in 2014.
Intussen blijven leraren het onderwijs vaarwel zeggen, kiezen te weinig jongeren ervoor leerkracht te worden en stijgt het aantal leerlingen drastisch. Als de minister geen actie onderneemt dreigen we op korte termijn met veel grotere in plaats van kleinere klassen te zitten. Is het dat wat Vlaanderen wil?

Vlaams volksvertegenwoordiger Marleen Vanderpoorten vraagt namens Open Vld NU oplossingen. “De afgeschafte vervangingspool moet onverwijld opnieuw worden opgericht, de overstap van een ander beroep naar het onderwijs moet aantrekkelijk worden gemaakt en de uitstap op 58 jaar moet in vraag worden gesteld”, stelt Vanderpoorten.

Een breder plan over alle aspecten van het lerarenberoep moet veel sneller afgewerkt worden dan de minister voorstelt. Open Vld vraagt hierover snel een debat in het Vlaams Parlement. “We nemen het niet langer dat de minister alleen wenst te overleggen, in de coulissen, met vakbonden en onderwijsverstrekkers en dat hij het Parlement afschildert als de Grote Markt”, aldus Vanderpoorten.

De voormalige Onderwijsminister roept Vlaams minister-president Kris Peeters en gans de Vlaamse regering op om bij hun collega van Onderwijs aan te dringen op snelle maatregelen en hem daar ook het nodige geld voor toe te staan in de begroting 2011.

“De kwaliteit van het onderwijs, die start met voldoende en goed gekwalificeerde leerkrachten, is immers niet alleen een zorg van de onderwijsminister maar van alle beleidsmakers. De toekomst van Vlaanderen staat hier op het spel!”, besluit Vanderpoorten. 

Marleen Vanderpoorten