Pleidooi voor behoud verkeersvriendelijk centrum

By 26 september 2012 oktober 21st, 2019 Nieuws

26 september 2012 – Wij ontvingen een schrijven van ‘De vrienden van de Nieuwe Grote Markt’ waarin ze opkomen voor de vernieuwde Grote Markt en de aangepaste verkeerscirculatie in het stadscentrum.
 

Lier, postdatum,

Geachte heer, mevrouw,

Wij zijn een stel vrienden, die de hernieuwde Grote Markt van Lier een warm hart toedragen.
Alvorens verder te gaan willen wij uitdrukkelijk melden dat wij geen enkele politiek engagement   hebben, dat geen van ons een partijkaart heeft, noch lid is van enige politieke partij.

In het kader van de komende verkiezingen worden sedert enkele dagen onze brievenbussen weer overspoeld met allerhande verkiezingsmateriaal, slogans, flyers en allerhande troep, met al dan niet vage beloftes, hoe leuk het in de toekomst zal worden enz.
De ene partij is al wat inventiever dan de andere, de ene belooft al wat meer dan de andere, en de ene liegt al wat meer dan de andere. Er zijn er zelfs die het mogelijke van het onmogelijke beloven.
Tot zover dus niets nieuws onder de zon.

Wat ons wel zorgen baart is dat enkele lokale partijen terug een aanslag willen plegen op de vernieuwde Grote Markt en op het verkeersvriendelijk centrum van onze stad. Terwijl alle, zowel grote als kleinere steden te lande, opteren voor een autovrije stadskern, zal ons stadscentrum, afhankelijk van 14 oktober 2012, in de toekomst terug een paradijs worden voor koning auto. Blijkbaar zitten er onder onze lokale politiekers grote magiërs die het centrum terug doorrijdbaar willen maken en toch autoluw.
Tijdens de voorbij zomermaanden hebben veel lierenaars zelf kunnen vaststellen dat Lier ook leefbaar is zonder overbodig verkeer in de binnenstad. Veel wandelaars, fietsers en dagjestoeristen waren (en zijn) vol bewondering voor de huidige situatie.
Het Nationaal Planbureau heeft, samen met meerdere ministers, onlangs nogmaals aangetoond dat wij binnen enkele jaren nog meer in de file zullen staan dan heden ten dage.

Velen roepen en schreeuwen om verandering. Maar is verandering altijd een verbetering? Het verleden heeft meermaals aangetoond dat dit niet altijd het geval is.

Het wordt hoog tijd dat alle Lierenaars eens goed gaan nadenken over de toekomst van hun stad.
Er zijn in het verleden inderdaad bestuursfouten gebeurd, maar bestuurslui die geen fouten maken moeten nog geboren worden, wat zij ook mogen beweren. Dat er geen parkeergelegenheid is op loopafstand van het centrum is een boutade uitsluitend bestemd voor diegenen die te lui zijn om enkele meters te voet te lopen.
De media hebben er de laatste weken trouwens nog op gewezen dat wij zelfs voor 500 meter de auto durven gebruiken.
Het parkeerprobleem, als dat er al moest zijn, is onomstotelijk verbonden met de plaatselijke middenstand en horeca, waarvan er enkelen nogal wild omzich heen schoppen.
Een van onze vrienden heeft een 15-tal handelszaken (Grote Markt) onder de loep genomen, en wat blijkt ?  Meer dan de helft van deze zaken heeft in 2011 een beter resultaat neergezet dan het jaar voordien. (Cijfers Balanscentrale Nat. Bank België).
Was 2011 niet het jaar van het archeologisch onderzoek, de grote werkzaamheden, de onbereikbaarheid en het groot ongenoegen?

Geeft het project Grote Markt een kans, evalueer binnen enkele jaren, en maak dan de balans op. Als u graag met een gerust geweten kinderen en kleinkinderen gezond al fietsend of te voet terug van school wil zien komen, denk dan op 14 oktober eens hééééél goed na alvorens een beslissing te nemen. Een beslissing die de toekomst van onze stad mee zal bepalen.

Indien u, geachte, ook vriend wil zijn van de Nieuwe Grote Markt, maak dan deze brief over dan aan al uw kennissen, relaties enz. waarvan je denkt dat zij onze visie bijtreden en eveneens Vriend willen zijn, of probeer ze minstens te overtuigen van het nut van een toffe, leefbare en gezellige binnenstad.

In de hoop dat u onze visie verder zult ronddragen, alvast bedankt voor uw tijd om nota te willen nemen van onze overtuiging.

Namens de Vrienden Nieuwe Grote Markt,

Robijn Hoet