Open Vld wil debat over onderwijshervorming in parlement

By 26 juni 2012 oktober 21st, 2019 Nieuws

“Het onderwijsdebat is te belangrijk om het enkel aan de regering te laten, zeker als die regering opnieuw hopeloos verdeeld is,” zeggen  Marleen Vanderpoorten, gewezen minister van Onderwijs en Sas Van Rouveroij, fractieleider van Open Vld in het Vlaams Parlement.

Zij vragen dat de minister van Onderwijs stopt met allerhande  voorstellen de wereld in te sturen en zo de onrust aan te wakkeren binnen het onderwijsveld. “Mijnheer de minister, kom naar het parlement en laat ons daar een volwassen debat voeren, met de wil en de ambitie om tegen het einde van deze legislatuur een slimme hervorming ook effectief door te voeren. Zoals u nu tewerk gaat, zal er niets gebeuren en verliezen we opnieuw kostbare jaren.”

Open Vld stelt vast dat minister Smet heel wat tegenwind krijgt voor zijn voorstellen om het secundair onderwijs te hervormen. “Vanuit de onderwijswereld klinkt sterk protest omdat de minister zonder grondig overleg het ene idee na het andere de wereld instuurt,” zegt Sas van Rouveroij.

Ook binnen de meerderheid is er verzet. “Opnieuw toont de regering Peeters dat ze hopeloos verdeeld is. De minister wordt teruggefloten door de andere meerderheidspartijen, die een hervorming van het onderwijs grotendeels afwijzen. Ook dat is fout,” zegt van Rouveroij. “We hebben een goed onderwijs, maar mogen niet blind zijn voor enkele ernstige tekortkomingen.”

Niet blind zijn voor tekortkomingen

Van Rouveroij en Vanderpoorten wijzen erop dat 1 op 7 jongeren de school verlaat zonder diploma. Vlaanderen scoort ook zeer hoog in de internationale statistieken over zittenblijven. Op het einde van het zesde leerjaar is bijna één op vijf van de leerlingen al minstens een keer blijven zitten. In grootsteden zoals Antwerpen loopt dat op tot 1 op 3 en in kansarme buurten zelfs tot 40% van alle leerlingen.

“Er is een groep van jongeren die vandaag nog onvoldoende onderwijskansen krijgt. Wie dat ontkent enzijn hoofd in het zand steekt, verkwanselt de toekomstkansen van duizenden jongeren. Elk jaar opnieuw.” Bovendien blijkt uit onderzoek dat bijna 90% van de 15-jarigen tegen zijn zin naar school gaat. “Dat bewijst dat het onderwijs onvoldoende mee is met zijn tijd en met de leefwereld van jongeren anno 2012. We moeten daarom het curriculum in vraag durven stellen. Wie denkt de toekomst van het onderwijs in het verleden te vinden, die dwaalt.”

Open Vld reikt meerderheid de hand

Open Vld heeft alvast enkele voorstellen klaar. “Begin juni hebben we nog een studiedag georganiseerd met experts uit het onderwijsveld. Uit die studiedag kwamen tal van voorstellen, die we graag willen bespreken in het Vlaams Parlement. 

Open Vld reikt de meerderheid dus de hand. Stop met het gekibbel en laat ons in de schoot van het parlement een volwassen debat voeren over de toekomst van ons onderwijs. Het gaat immers over de toekomst van onze kinderen en dus van Vlaanderen. En dat verdient beter dan het geruzie van vandaag”, aldus Marleen Vanderpoorten.