OCMW en verwante diensten voortaan samen in het Sociaal Huis

By 6 oktober 2014 oktober 21st, 2019 Nieuws

Half september nam het OCMW zijn intrek in de nieuwe kantoren van het Sociaal Huis op het Paradeplein. In totaal verhuisden nagenoeg 80 personeelsleden naar hun nieuwe werkplek. Een week later opende het OCMW zijn deuren in de nieuwbouw.

Het stadskantoor en het OCMW op één locatie biedt kansen om in de toekomst nog intensiever samen te werken. Vandaag is de dienst financiën van de stad al verhuisd naar het Sociaal Huis , terwijl de personeelsdienst van het OCMW zich voortaan in het stadskantoor bevindt. Ook beide ICT-diensten kregen hun gemeenschappelijke werkplek in het stadskantoor.

Het stedelijk archief verhuist later ook naar het Paradeplein. De kelder van het Sociaal Huis wordt dan de nieuwe archiefruimte voor stad en OCMW.

Verder is het Sociaal Huis méér dan het OCMW alleen . Ook het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg De Pont , het sociaal verhuurkantoor De Woonkans, de Werkwinkel en het Centrum voor Basiseducatie Open School hebben er hun kantoren. En diensten als de huurdersbond en EFREM, de organisatie die zelfstandigen in moeilijkheden begeleidt houden eveneens spreekuur in het Sociaal Huis.

De totale kostprijs voor de vernieuwing van de linkervleugel van de voormalige kazerne bedraagt 13,8 miljoen euro.
Zowel bij de aanpassingswerkzaamheden als bij de nieuwbouw werd geopteerd voor duurzaamheid. Er werden zonnepanelen , een groendak en grondwaterpomp geïnstalleerd en gezorgd voor regenwaterrecuperatie.

Het Sociaal Huis wordt donderdag 16 oktober officieel ingehuldigd . Zaterdag 18 oktober houdt het Sociaal Huis een open dag . Tussen 14 en 17u worden de bezoekers rondgeleid in het gebouw.