Liberalen in het verzet – Herinneringen

By 18 oktober 2016 oktober 21st, 2019 Nieuws

liberalen-in-het-verzet


Gisteravond vond in het Museum en documentatiecentrum over holocaust en mensenrechten, Kazerne Dossin in Mechelen de voorstelling plaats van het boek “Liberalen in het verzet – Herinneringen”
 
In mei 2015 organiseerde het Liberaal Archief de herdenkingsavond „Liberalen in het verzet”, naar aanleiding van 70 jaar einde van de Tweede Wereldoorlog. Het Liberaal Archief heeft nu de toespraken – samen met aanvullende teksten van familieleden – uitgegeven . Het boek brengt de liberale strijd voor onze democratische verworvenheden in herinnering.
Marleen Vanderpoorten , erevoorzitter van het Vlaams Parlement en kleindochter van Arthur Vanderpoorten hield een pakkende toespraak. Ze herinnerde aan de onbeschrijfelijke gruwel , 75 jaar geleden teweeggebracht door extremisme en anti-democratische ideeën. Vanderpoorten drukte haar twijfel uit dat zoiets ook nu niet meer kan gebeuren.”Voor sommigen is een cocktail van machtswellust, frustratie en vernedering een vrijbrief voor ontsporing in terreur en vrijheidsberoving. Als ik de bedreigingen zie vanwege terroristische vechtmachines, als ik de kortzichtige en ongenuanceerde reacties hoor van sommigen op gebeurtenissen in onze steeds diverser wordende samenleving, leert mij dit dat een open en verdraagzame samenleving, met veel respect voor elkaar en met een brede vrije meningsuiting, nog altijd geen vanzelfsprekendheid is.”
Ze beklemtoonde de belangrijke rol van het onderwijs in deze .Onderwijs moet immers, in alle omstandigheden, verdraagzaamheid en respect voor elkaar centraal stellen.

Een exemplaar van “Liberalen in het Verzet” kost € 22 (+ € 3 verzendkosten) en kan u bestellen via info@liberaalarchief.be

De integrale toespraak leest u hier.

De integrale toespraak leest u hier.