Frans vanaf het derde leerjaar

By 7 december 2011 oktober 21st, 2019 Nieuws

Open Vld stelt voor om het onderwijzen van Frans al wettelijk verplicht te maken vanaf het derde jaar van het gewoon lager onderwijs. Dat is nu pas verplicht in het vijfde en zesde jaar. ‘Hiermee erkennen we het belang van het talenonderwijs, ook op jonge leeftijd. Dat is een bekommernis die we delen met de Vlaamse regering, zoals bleek in haar talennota’, stelt Vlaams volksvertegenwoordiger Marleen Vanderpoorten.Het voorstel van decreet waarin de wettelijke regeling wordt aangepast, staat morgen op de agenda van de commissie Onderwijs. Het voorstel behoudt ook de mogelijkheid om in Brussel al vanaf het eerste leerjaar onderricht in het Frans te geven.

 
Volgens Marleen Vanderpoorten heeft op jongere leeftijd Frans leren grote voordelen. “De vaardigheid om op jonge leeftijd een nieuwe taal te leren, helpt op latere leeftijd ook de verwerving van andere vreemde talen te bevorderen. Tijdens de vroege jeugdjaren zijn kinderen immers erg ontvankelijk voor leerprocessen zoals taalverwerving. Hoe vroeger men een taal aanleert, hoe gemakkelijker het ook wordt een goede uitspraak aan te leren.”

 
Vroege taalverwerving heeft ook culturele voordelen, stelt Vanderpoorten. “Kinderen die van kindsaf aan naast de moedertaal ook een andere taal aanleren, zullen beter beseffen dat vreemde talen leren nodig en belangrijk is. Een vroeg contact met andere talen stimuleert bij kinderen ook openheid voor diversiteit, voor sociale cohesie, voor culturele verschillen. Op langere termijn zorgen deze voordelen ook voor economische meerwaarde, omdat een grotere kennis van vreemde talen in een globale wereld een voordeel is. Vlamingen staan al voor hun talenkennis bekend, we moeten die troef verder ontwikkelen.”