Category

Nieuws

Leren solliciteren voor meer kans op werk

By | Nieuws

Meer, vooral laaggeschoolde mensen aan het werk krijgen behoort al langer tot de prioriteiten van het Lierse stads-en OCMW-bestuur. Op de vorige raad werd, op voorstel van voorzitter Marleen Vanderpoorten akkoord gegaan met een nieuw project: JobateLIER. Het gaat om een methodiek die  werkzoekenden bijstaat bij hun zoektocht naar werk.

Er wordt, in groep, gezocht naar vacatures, digitaal gesolliciteerd, sollicitatiegesprekken aangeleerd,… Door de positieve groepsdynamiek geraken werkzoekenden extra gemotiveerd in hun zoektocht naar werk.

De werking wordt voorbereid in december, in januari 2019 gaat ze ook effectief van start in de refter van het stadskantoor op de Dungelhoeff.

Zes nieuwe getuigschriften mobiele horeca-opleiding

By | Nieuws

Maandag 12 november kregen zes jonge afgestudeerden van de mobiele horeca-opleiding hun getuigschrift in bistro Het Looks, één van de opleidingsverstrekkers.

De mobiele horeca-opleiding is een initiatief van stad/ OCMW, VDAB en opleidingen Horeca Vorming Vlaanderen om jonge werkzoekenden snel en ter plekke tot een getuigschrift te leiden.

De vacatures in de Horeca zijn immers talrijk en de laaggeschoolde werkzoekenden zijn ook talrijk maar toch vinden ze elkaar nauwelijks. Daar biedt deze opleiding een oplossing voor. De jonge gediplomeerden worden nu naar een passende reguliere job toegeleid wat voor sommigen onder hen overigens al gelukt is.

OCMW koopt woningen van de kerkfabriek

By | Nieuws

In het kader van de restauratie van ons Lierse begijnhof heeft de OCMW-raad beslist 17 woningen van de kerkfabriek over te kopen. Momenteel bezit het OCMW reeds 2/3 van het woningbestand van het begijnhof. Door de aankoop van de woningen zal dat ongeveer op 4/5 komen.

De aankoop is te verantwoorden omdat op deze manier meer woningen sneller en éénvormiger zullen kunnen gerestaureerd worden, en door 1 eigenaar zullen beheerd worden die tegelijkertijd kan toekijken op het respect en de goede zorg voor dit werelderfgoed.

Daarenboven kan het OCMW rekenen op een hogere subsidie vanwege de Vlaamse overheid dan de kerkfabriek en kan de kerkfabriek met de vrijgekomen middelen o.a. haar kerken sneller restaureren.

Last but not least zorgen de gerestaureerde woningen voor welgekomen huurinkomsten die het sociaal beleid van onze stad ten goede komen.

Werk aan de winkel

By | Nieuws

Bijna een week na de verkiezingen: de uitslagen in Vlaanderen (en in Lier) zijn grondig geanalyseerd, de coalitiegesprekken zijn zowat overal op gang getrokken, voor de kandidaten is het even opnieuw wennen aan dagen zonder flyers, en zonder discussies op facebook,…

In de provincie Antwerpen blijft de N-VA-olievlek rond Antwerpen uitbreiden. BDW deed het opnieuw onwaarschijnlijk goed, en heel wat randgemeenten en rand-randgemeenten genieten mee van de hoogdagen van de geel-zwarte partij. Ook Lier dus.

In onze stad is het Vlaams-nationalisme altijd vrij sterk geweest. Het Vlaams Blok was er ooit, in de jaren negentig, de grootste partij, de Volksunie was toen het kleine broertje. Vandaag is het omgekeerd maar in totaal is het percentage van beide partijen samen nu ongeveer even groot als destijds.

Een linkse of centrum-linkse partij heeft daarentegen nooit echt goed gescoord in Lier. De stemmen van Groen/Lier&Ko en Sp.a vandaag liggen lager dan die van het linkse blok zes jaar geleden. En dat terwijl Groen aan zo’n opmars bezig is!

Van de mensen op straat hoor ik dat ze voor BDW wilde stemmen, en daarom hun stem hebben gegeven aan N-VA in Lier… En anderen zeggen mij dan weer dat ze schrik hadden van een centrum-linkse coalitie en daarom niet voor ons stemden maar voor onze coalitiepartner, ook al is het Vlaams-nationale gedachtegoed niet hun ding…

Ik wil er niet te lang blijven bij stilstaan, de kiezer heeft immers altijd gelijk, ook al doet de reden van zijn gelijk mijn wenkbrauwen fronsen. Misschien onterecht? We moeten diep nadenken over hoe we de representatieve democratie moeten aanpassen aan de mondige maar niet altijd goed-geïnformeerde burger van nu.

Open Vld keert in Lier niet zomaar terug tot de orde van de dag. We blijven weliswaar in de meerderheid met dezelfde partner en met hetzelfde aantal schepenen, en de kloof tussen beide partijen wordt maar een klein beetje gedicht, toch willen wij een vernieuwende stempel drukken op het beleid van de komende zes jaar.

O.a. van de vraag naar meer burgerbetrokkenheid moeten we dringend werk maken. En van alle thema’s die we in de campagne hebben aangebracht en die op veel bijval konden rekenen: eerherstel monumenten, water in de stad, zorgwijken en zorgcoaches, intensieve wijkwerking, beginspraak, cultuur en sport op nieuwe plekken, lage drempels voor participatie,…het zijn maar enkele onderwerpen die de onze zijn en die we de komende jaren willen benadrukken met een open en vooruitstrevend beleid. Werk aan de winkel!!

Paradijs zingt voor Warmste Week

By | Nieuws

Woensdag 12 december zingen de bewoners van ons woonzorgcentrum Paradijs samen met hun familie kerstliederen. Ook bezoekers kunnen gratis meezingen.

Deze organisatie past in de Warmste Week, organisatie van Music for live. De cafetaria van het Paradijs zal voor iedereen openstaan en de opbrengst van de drankjes die op deze dag geconsumeerd worden, zal overgemaakt worden aan de initiatiefnemers ten voordele van een project rond dementie.

De deelname past in de actieve houding die het Paradijs wil aannemen over problemen, gelieerd aan ouder worden, en zet tegelijkertijd de deur open voor iedereen die ermee begaan is.

OCMW-Lier werkt samen met Colruyt

By | Nieuws

Het Lierse OCMW gaat samenwerken met Colruyt voor het project “Aan tafel in 1-2-3 euro”.

Dit project richt zich specifiek op gezinnen met budgettaire problemen. Op dit moment worden deze gezinnen al doorverwezen naar het sociaal restaurant en de sociale kruidenier, maar er is meer nodig. Daarom aanvaarden we graag het aanbod van Colruyt aan gezinnen hulp te bieden om goedkoop maar gezond te eten.

Het betrokken gezin schrijft zich in en ontvangt tweewekelijks een receptenboekje met eenvoudige en gevarieerde recepten die de deelnemer maximaal 1, 2 of 3 euro per portie kosten. De betrokkenen krijgen een persoonlijke Xtra-kaart waardoor ze de garantie hebben dat de ingrediënten niet duurder zijn dan 1, 2 of 3 euro. Deze persoonlijke kaart zorgt er ook voor dat de klanten anoniem blijven.

Bedankt voor het vertrouwen

By | Nieuws

Het bestuur van Open Vld Lier-Koningshooikt dankt zijn 4.000 kiezers die met vertrouwen in het liberale gedachtegoed hun steun hebben verleend aan ons toekomstproject voor Lier en Koningshooikt. We winnen met hun stem een gemeenteraadszetel en gaan versterkt door met de coalitie.
Dikke proficiat ook aan alle kandidaten – de inzet en enthousiasme die zij de voorbije maanden hebben getoond hebben we nooit gezien in Lier en Koningshooikt!

‘t Knuffelweike aan WZC Paradijs

By | Nieuws

WZC Paradijs heeft een dierenknuffelzone, ’t Knuffelweike, ingericht. Twee geitjes, Mieke en Sofie, drie konijntjes en drie kippen zijn de bewoners. ’t Knuffelweike bevindt zijn op een open plek naast het Paradijs en is helemaal ingericht door de werknemers van MIVAS. De Koning Boudewijn Stichting gaf een financiële ondersteuning van 3000 euro.

Het idee voor deze knuffelboerderij komt van het personeel van het Paradijs. De bewoners kunnen zelf zorg dragen voor de dieren, en ze bezoeken zo vaak ze willen. Het samenleven van (oude) mensen en dieren zorgt voor een ontspannen en tevreden sfeer. Ook de kindjes van het nabijgelegen “Huis van het Kind” kunnen de knuffelboerderij bezoeken.

Bijkomend leuk nieuws: de geitjes zijn zwanger! De pas opgestarte knuffelboerderij zal dus snel aan uitbreiding toe zijn!

Intussen worden nog vrijwilligers gezocht om de dieren te voederen en de bewoners te begeleiden in de verzorging.

Dienstencentra krijgen aangepast busvervoer

By | Nieuws

Vervoer is voor de werking van de dienstencentra een cruciaal gegeven. Inzetten op de mobiliteit van mensen opdat ze uit de eenzaamheid geraken of er niet in terechtkomen, is één van de opdrachten van een dienstencentrum. Deelnemen aan het sociale leven zorgt ervoor dat ouderen langer thuis kunnen blijven, geeft mensen met een beperking de kans zich in te zetten voor anderen…

Om zoveel mogelijk mensen de kans te geven om naar de dienstencentra te komen, beschikken stad en OCMW Lier vanaf nu over een aangepast busje. De bus biedt plaats aan 7 personen en is voorzien van een verlaagde instap, handgrepen en comfortabele zetels. Er zijn 3 bustoeren voorzien in de voor- en 3 in de namiddag.

Een plaatsje reserveren kan mits contactname met Het Schoppeke; 03.288 48 88, minimum 24 u op voorhand. De kostprijs per rit (heen en terug) is 1,5 euro.