Bijzonder geslaagde pensioenavond

By 1 juni 2015 oktober 21st, 2019 Nieuws

Voor een talrijk opgekomen publiek hield vicepremier Alexander De Croo een uitgebreide en heldere uiteenzetting over het belangrijke onderwerp “Pensioenen, van uitdaging tot aanpak”.

Het budget van Pensioenen is in ons land met 42 miljard euro een budgettair zwaargewicht vergeleken met de budgetten van werkloosheid (7), onderwijs (25 ) en gezondheidszorg (27 miljard €).
42 miljard is nagenoeg 10 % van het BBP ( bruto binnenlands project ) , 10% van onze welvaart geven we dus elk jaar uit aan pensioenen.

Ons pensioensysteem steunt op 4 pijlers : naast het wettelijk pensioen (1e pijler), de pensioenfondsen (2e pijler) en het pensioensparen (3e pijler) is het bezit van een eigen woning de essentiële 4e pijler.

Voor het wettelijk pensioen hanteert ons land het repartitiesysteem (= herverdeling). Hierbij financieren de werkenden van vandaag de pensioenen van de werkenden van gisteren, het aanvullend pensioen steunt op kapitalisatie.

De wettelijke pensioenleeftijd in België is 65 jaar. Toch stopt de Belg gemiddeld op zijn 59ste met werken. In de ons omringende landen is dit 64 jaar in Engeland, 63 in Nederland, 62 in Duitsland en 60 jaar in Frankrijk.
De gemiddelde beroepsloopbaan bedraagt 39,8 jaar in Nederland, 38,4 jaar in Engeland, 35,2 jaar in Europa en 32,5 jaar bij ons.

De eerste stap in de pensioenhervorming werd al gezet in vorige legislatuur. Voor het vervroegd pensioen werden de leeftijd en loopbaanvoorwaarden geleidelijk opgetrokken tot 62 jaar en 40 jaar loopbaan vanaf 2016, het werken tijdens het pensioen vergemakkelijkt en de pensioenbonus hervormd.

Wat heeft deze regering al hervormd?

Het onbeperkt bijverdienen vanaf de leeftijd van 65 jaar OF na een loopbaan van 45 jaar, de wettelijke pensioenleeftijd in 2025 verhoogd naar 66 jaar en in 2030 naar 67 jaar, de nationale pensioencommissie opgericht die zich zal buigen over een aantal belangrijke thema’s waaronder de lijst van zware beroepen, het minimumpensioen voor zelfstandigen volledig afgestemd op de bedragen van het gewaarborgd minimumpensioen voor werknemers, de minimumpensioenen opgetrokken met 2%, de voorwaarden tot het vervroegd pensioen verstrengd, de diplomabonificatie voor het opnemen van het vervroegd pensioen van ambtenaren geleidelijk aan afgeschaft.

Alexander De Croo eindigde met een vijftal pensioentips : -zorg dat je minimum 30 jaar gewerkt hebt, doe aan pensioensparen, overtuig uw werkgever om aan aanvullend pensioen te doen, controleer regelmatig je pensioendossier op my pension en denk goed na voor je deeltijds gaat werken.

Via mypension.be kan u een beveiligde toegang tot uw online pensioendossier krijgen.

Gepensioneerden kunnen er hun betalingen en briefwisseling raadplegen.
Wie nog aan de slag is kan in mypension.be zijn loopbaanoverzicht als werknemer raadplegen en bekijken hoeveel pensioen hij opgebouwd heeft.

U kan inloggen met uw eID-kaart (waarvoor u een kaartlezer nodig hebt) en uw pincode of u kan gebruikmaken van token ( een lijst met 24 codes aan te vragen bij Fedict)

Vandaag kan dit enkel voor de pensioenen van de privésector. Vanaf volgend jaar zal het ook kunnen voor de ambtenaren en de zelfstandigen.

U kunt ook de RVP ( Rijksdienst voor Pensioenen ) bellen via het groene nummer 1765 van de pensioenlijn