All Posts By

kreatix

Veiligheid en bescherming op alle fronten

By | Nieuws

Doorheen de voorbije decennia heeft Lier zich gekwalificeerd als een veilige stad. Tenminste als we “veiligheid” in de enge betekenis van het woord begrijpen. Van de criminaliteitscijfers in onze stad een hot item maken, hebben sommigen wel geprobeerd, maar dat is nooit echt gelukt.

Natuurlijk is het belangrijk zonder angst over een donkere straat te kunnen lopen, om druggebruik te bannen en aan inbraakpreventie te doen.

Maar veiligheid is zoveel meer. Het houdt ook in dat we ons goed en rustig voelen in de omgeving waarin we wonen, dat die omgeving netjes is, door iedereen gerespecteerd en mee onderhouden wordt.

De reglementen die er moeten voor zorgen dat dit gebeurt, moeten vanzelfsprekend ook toegepast en opgevolgd worden. Klachten over lawaaihinder, zwerfvuil, onkruid en hondenpoep zijn de meest voorkomende. De stad heeft de voorbije jaren geen moeite gespaard om te trachten straten en pleinen opgeruimd en proper te houden. De acties “Proper Lier” zijn talrijk geweest maar bleken zelden succesvol genoeg te zijn in de ogen van onze stadsgenoten. Bijkomende inspanningen van overheid en bewoners lijken meer dan ooit aan de orde.

Veiligheid betekent ook, dat we ons beschermd weten en geborgen, beseffen dat we niet aan ons lot worden overgelaten, dat er vangnetten zijn bij crisismomenten en dat de stad als leefgemeenschap niet vijandig en gesloten, maar warm, open en ontvankelijk is.

Het gaat hier niet zelden over de nood aan bescherming en angst voor een mogelijke sociale terugval. De angst ook niet te kunnen aanklampen, uitgestoten te worden. De angst voor verdringing door het vreemde, onbekende.

Ondanks de redelijk hoge gemiddelde inkomens van Lierenaars, is er immers ook een hardnekkige groep kwetsbare, vaak arme mensen. Een welstellende stad als de onze mag zich dat niet laten welgevallen.

Marleen Vanderpoorten

Over loerende ogen en uitdagingen voor onze stad

By | Nieuws

20 januari – Open Vld Lier – Lier 2018 – Over loerende ogen en uitdagingen voor onze stad

Het is geen partijprogramma maar kan wel dienstig zijn voor de discussie voorafgaand aan de opstelling van een programma. In 9 aandachtspunten vat Marleen de belangrijkste uitdagingen waar onze stad nu voor staat, samen.

Deze aandachtspunten worden telkens voorafgegaan door een anekdote om de tekst leesbaarder en luchtiger te maken en de link met het dagelijkse leven in Lier concreet te maken. De anekdotes zullen voor veel Lierenaars heel herkenbaar zijn.

Met “Over loerende ogen…” wil Marleen Vanderpoorten , over de partijgrenzen heen, een aanzet geven tot een constructief debat over waar we met onze stad heen willen in de komende jaren. “Het lijkt mij belangrijk reeds voor de verkiezingen van alle partijen te vernemen hoe zij met deze uitdagingen willen omgaan als zij de kans krijgen toe te treden tot een bestuursmeerderheid, ”

“Samen met mijn partijgenoten ga ik de tekst verdelen onder stakeholders van de Lierse politiek. We gaan hem niet bus-aan-bus verspreiden. Iedereen die de tekst wil lezen, kan hem op eenvoudige aanvraag verkrijgen, of lezen op mijn website www.marleenvanderpoorten.be” of op www.lier.openvld.be , besluit de auteur.

Met opmerkingen, suggesties en vragen kan u terecht op volgend e-mailadres :

secretariaat@vldlier.be

Downloads:

Eerherstel voor monumenten

By | Nieuws

Lier is naast cultuurstad ook historische stad. Aantrekkelijk en charmant, niet in het minst door de talrijke mooie monumenten. Af en toe maakt de bescherming van deze monumenten het wel enigszins moeilijk de stadskern te hanteren zoals we zouden willen.

Zo kunnen eigenaars van gebouwen pas aan de slag met renovatie of restauratie van hun pand, als ook de diensten van erfgoed hun goedkeuring hebben gegeven.

De restauratie en het onderhoud moeten een permanente zorg zijn voor het stads-bestuur. Ook met het oog op het stedelijk budget is het van groot belang om een meerjarenplanning op te stellen.

In het verleden werden gebouwen vaak “afgeleefd”. Zo moesten op een bepaald moment de stedelijke en de OCMW-administratie, de magazijnen van stad en OCMW, het zwembad, het politiecentrum en het woonzorgcentrum, allemaal gerenoveerd, meestal geherlokaliseerd en herbouwd worden. De verlaten gebouwen moesten daarenboven een nieuwe bestemming krijgen.

Dat dit de stads-en OCMW-begroting zwaar zou belasten, was van meetaf aan duidelijk. En dat er nadien zwaar zou moeten bespaard worden en aan schuldafbouw gedaan, was even snel duidelijk. Het alternatief, belastingen verhogen, hebben we immers nooit in overweging willen nemen.Besparen en tegelijkertijd aan schuldafbouw doen was daarom de opdracht van het huidige stadsbestuur.

Maar nu mag er zich natuurlijk niet opnieuw een wachtlijst voor grote investeringen aandienen. En die dreigt er te komen als we niet proactief een budget voorzien voor de restauratie en herbestemming van een aantal grote, zeer zichtbare monumenten in onze stad zoals het Schaeckbert, het H. Geestgebouw, het Timmermans-Opsomerhuis en het begijnhof. Het zijn een voor een pareltjes van gebouwen maar, omdat ze bouwfysisch moeten blijven wat ze zijn, niet altijd functioneel te maken en aangepast aan moderne noden.

ls bestuur moeten we ons voortdurend afvragen wat we zelf kunnen en moeten doen. Samenwerken met privé-partners is soms aangewezen omdat de expertise en het kapitaal niet altijd in overheidshanden zijn. Cruciale taken zoals infrastructuur ter beschikking stellen van verenigingen, en andere semi-publieke-organisaties, kan echter ook een reden zijn om gebouwen in eigen handen te houden en te beheren. Lier is charmant door zijn historische gebouwen in een kader van groen en water. Dat moet zo blijven. Een nieuwe achterstand oplopen kan niet aan de orde zijn!

Lier ademt liberaal en moet dat ook in de toekomst blijven doen

By | Nieuws

Dat opperde lijsttrekker Marleen Vanderpoorten tijdens ons bijzonder geslaagd Blauw Nieuwjaarsfeest met lekker en verzorgd ontbijt, aangename sfeer en tevreden liberale deelnemers Het was ook de teneur in de tussenkomsten van voorzitter Tom Vanhoutte en gastspreker Bart Somers.

 

“Ons liberaal verkiezingsprogramma zal een sterk economisch en positief verhaal worden, het moet ook een beleid uitstralen dat verbindt, dat niemand achterlaat of uitsluit, waar elke Lierenaar beter van wordt” opende voorzitter Vanhoutte.

Lijsttrekker Marleen Vanderpoorten stelde haar net verschenen boekje ‘Over loerende ogen en uitdagingen voor onze stad’ voor met 9 aandachtspunten,geen partijprogramma, wel een aanzet daartoe om uit te leggen welke uitdagingen zich voor de periode 2019-2024 stellen. Het is een uitnodiging tot debat met de leden maar ook met de andere partijen.

Bart Somers wees op de rijke liberale traditie waarop de Lierse liberalen trots mogen zijn, maar die ons ook verplicht die traditie hoog te houden.

In vergelijking met vorig jaar zitten we in een meer optimistisch klimaat in Europa. De liberalen wonnen overal de verkiezingen, er werd effectief opgetreden tegen terrorisme met respect voor de rechtsstaat. Ons land kent een economische groei van 2%, er werden 250.000 banen gecreëerd en de liberalen zijn de motor om verder de belastingen en erfenisrechten te verlagen.

Hij parafraseerde tot slot JF Kennedy met de boodschap aan de leden: “Wees een fiere liberaal en overtuig familie, bekenden, vrienden en buren van ons liberale gedachtegoed. Vraag de volgende maanden niet wat de Vld voor u kan doen, maar vraag wat u voor de Vld kan doen!”

21ste Nieuwjaarsontbijt Open Vld Lier-KH

By | Nieuws

Voorzitter Tom Vanhoutte, de mandatarissen en het bestuur nodigen u vriendelijk uit op hun 21ste Nieuwjaarsontbijt op zondag 21 januari van 9 tot 12 uur in de business seats van Kon. Lierse SK.

Leden Open Vld Lier-Koningshooikt: 15 euro

Niet-leden: 17 euro

Kinderen tot 12 jaar: gratis

Inschrijven via storting met vermelding aantal volwassenen en kinderen op BE22 2300 0031 3147 voor 14 januari

Info: secretariaat@vldlier.be

Infomoment over ‘ Wonen voor senioren’

By | Nieuws

De Lierse seniorenraad organiseert donderdag 23 november van 13.30 tot 16.30 u een infomoment over dit thema in dienstencentrum De Komeet aan de Eeuwfeestlaan.

Of u nu een jonge senior bent of al wat ouder, het is belangrijk na te denken over waar en hoe u wil wonen.
Bernadette Van Den Heuvel, kabinetsmedewerker minister Vandeurzen geeft toelichting over het Vlaams zorg- en welzijnsbeleid rond wonen voor ouderen thuis en residentieel.

Vervolgens kan u kennismaken met een concreet proefproject “kleinschalig groepswonen voor ouderen”. Er wordt een overzicht van hulpmiddelen en aanpassingsmogelijkheden aangereikt die er bestaan om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen.

En tot slot kan u bij diverse infostands terecht . Toegang is gratis. Inschrijven niet nodig.
Info: Hilde Stroobants, seniorenconsulent,
tel. 03 491 67 76,
senioren@lier.be

Jarig Paradijs viert feest

By | Nieuws

Woonzorgcentrum Paradijs is vandaag een halve eeuw oud en trakteerde bij die gelegenheid bewoners en hun familie op een lekkere slagroomtaart.

Er was een taart voor 450 personen nodig om alle bewoners en hun familieleden een stukje taart te kunnen offreren. De reuzentaart woog zeventig kilogram en bevatte 10 liter eieren, 5 kilogram suiker en 5 kilogram bloem.

Voor de afwerking werd 32 liter room, 4 kg marsepein, 6 kg frambozen, 2 ananassen, 4 meloenen, 20 kiwi’s, 16 bakjes aardbeien, 4 trossen druiven en 3 kg mandarijnen gebruikt.

OCMW voorzitter Marleen Vanderpoorten en directeur Ann Van de Velde mochten de taart aansnijden. De rusthuisbewoners kregen ook nog een plantje als aandenken.

Marleen Vanderpoorten dankte in haar welkomstwoord allen die aan de wieg hebben gestaan en hun steentje hebben bijgedragen tot het welslagen van het project dat het Paradijs is geworden.

Op 18 december 2012 verhuisden de bewoners van het oud Paradijs aan de Kanunnik Davidlaan na 45 jaar naar een gloednieuw Woonzorgcentrum met dagcentrum, kortverblijven en aanleunwoningen in de Transvaalstraat.

“Bij de 50e verjaardag is het WZC financieel gezond en kunnen we de toekomst met vertrouwen tegemoet zien”, zegde Marleen Vanderpoorten. Ze besloot met een hartelijk applaus te vragen voor de inzet en de goede zorgen van het personeel.

                                  

Nieuw dienstencentrum zoekt naam

By | Nieuws

De bouw van het dienstencentrum in de Kanunnik Davidlaan is volop bezig. Het nieuwe dienstencentrum heeft nog geen naam. Wie mee de naam kiest van het nieuwe dienstencentrum, maakt kans op een Liers verrassingspakket.

Voor de nieuwe naam kan u kiezen tussen De Schoon Nete, De Vest, Den Engel, Het Schoppeke, Het Wolleke of Het Zwet Schaap.
Deelnemen kan tot 15 november via www.sociaalhuislier.be of in één van de dienstencentra.

U kunt online stemmen, het strookje uit de Peperbus editie november- december p. 17 afgeven in één van de dienstencentra, aan de balie van het Sociaal Huis of het versturen naar Sociaal Huis, Paradeplein 2 bus 2 2500 Lier of uw keuze mailen naar dienstencentra@lier.be

Vanaf het voorjaar 2018 kunt u er net als in het andere dienstencentrum De Waaier en in de antennepunten De Waaier, De Kroon en Rosmolen, terecht voor info, een lekkere maaltijd, een gezellige babbel of deelname aan een activiteit.

Seniorenfeest met infobeurs “Actief blijven in Lier”

By | Nieuws

Stad en OCMW Lier nodigden naar jaarlijkse traditie alle Lierse senioren uit die dit jaar 60, 70, 80 en 90 jaar worden of al zijn voor een sfeervol seniorenfeest in CC De Mol. Een 400 -tal 70 , 80 en 90 jarigen genoten van het namiddagfeest.’s Avonds werden de 60-jarigen ontvangen.

Alle genodigden werden bij een streepje muziek getrakteerd op een lekker Liers gebakje. Aansluitend werd een groepsfoto genomen.

“Onze stad telt een volwaardig dienstencentrum De Waaier in Koningshooikt en 3 antennepunten: De Komeet aan de Eeuwfeestlaan, Rosmolen aan de Pettendonk en De Kroon aan de Transvaalstraat waar de senioren die thuis wonen terechtkunnen.

In de lente van 2018 opent het OCMW het nieuwe dienstencentrum met een oppervlakte van 600 m2 op de site van het voormalige Paradijs in de Kanunnik Davidlaan met voorzieningen voor senioren zoals maaltijden, ontmoetingsruimte tegen vereenzaming, info en advies, vorming en extra ruimte voor sportbeleving en spel. In de komende maanden zullen we aan de programmatie werken en de senioren informeren waar ze voor wat terechtkunnen.”

’s Avonds organiseerden de seniorenraad, de Stad en het OCMW een Infobeurs voor de 60 plussers onder de titel “Actief blijven in Lier”. Op de infobeurs werd een brede waaier aan informatie over de seniorenverenigingen, het aanbod rond thuiszorg, de woonzorgcentra en de dienstencentra in Lier gepresenteerd. Alle activiteiten rond ontspanning, preventie en politiewerking werden voorgesteld.

Zondag 8 oktober viert Lier ‘GrOOte Zondag‘

By | Nieuws

Zondag 8 oktober organiseren de Gezellen van ’t Groot Volk samen met de Gilde van de Lierse Pijnders hun eerste GrOOte Zondag. Dan paraderen de Lierse reuzen en hun gevolg door het Lierse stadscentrum.Voor de eerste wandeling hebben ze ook hun familie uit Duffel uitgenodigd.

Goliath, de Reuzin en hun Meid zullen dan samen met Kinnebaba en de zes andere kleine reuskens feestelijk uit hun paleis komen. Dit jaar hebben ze hun familie uit Duffel uitgenodigd. Die zijn met zeven.
Naast de Reus en Reuzin vergezeld van hun drie kinderen Janneke, Mieke en Kinnebaba, zullen ook de Moor en de Morin van de partij zijn. De twee reuzenfamilies maken een met fanfareklanken overgoten zondagse wandeling. De muzikale opluistering gebeurt door de Koninklijke Harmonie LeoXIII uit Lier en de Koninklijke Fanfare De Vrije Burgers uit Koningshooikt.

De stoet vertrekt om 14u in de Begijnhofstraat richting Zimmerplein. Daar houdt hij even halt en placeren de reuzen er een danske. Dan gaat het via de Papegaaienstraat naar het Felix Timmermansplein waar ook efkes de benen worden uitgeslagen.

Rond 15.30u wordt het gezelschap op de Grote Markt verwacht waar ze getuigen zullen zijn bij de officiële inschrijving in het Liers register van de burgerlijke stand van Carlin, een nieuw klein Liers reuske. Carlin is een creatie van de in Lier wereldberoemde Lierse Keersters ter gelegenheid van hun 90jarig jubileum.

Rond 16.30u trekt het Reuzengezelschap via de Eikelstraat stillekes terug huiswaarts.