All Posts By

igobert

Boekvoorstelling “In mijn hoofd en in mijn hart”

By | Nieuws
Zaterdag 15 oktober organiseren Campus Willems en Willemsfonds Antwerpen de tweede vorming van dit najaar. Gewezen Vlaams minister van Onderwijs Marleen Vanderpoorten geeft een boekvoorstelling over In mijn hoofd en in mijn hart.

In mijn hoofd en in mijn hart geeft een persoonlijke inkijk achter de coulissen van “32 jaar stadhuis”. Vanderpoorten beschreef het wel en wee, de twijfels en bekommernissen maar ook de drijfveren van wie mee aan het roer staat van het stedelijk beleid.

Huidig directrice van het GO! Koninklijk Atheneum te Antwerpen Karin Heremans geeft het voorwoord. Vanuit die functie ontwikkelde ze een ruime expertise in diversiteitsmanagement en preventie radicalisering en polarisering.

De Oekraïense saxofonist Illia Vasiachkin zorgt voor een streepje jazz en klassieke muziek. Tijdens zijn voorstelling combineert hij de tradities van de Europese en Oekraïense cultuur met het inherente Oekraïense karakter van interpretatie.

Programma:

·         14u30: Deuren open

·         15u: Verwelkoming door WF Antwerpen

·         15u10: Voorwoord door Karin Heremans

·         15u20: Marleen Vanderpoorten

·         16u15: Signeersessie + receptie

·         17u: Einde

Adres: Maagdenhuis, Lange Gasthuisstraat 33, 2000 Antwerpen

Klik hier voor meer info & tickets.

Debatavond “Kinderen van de oorlog” op 11 oktober

By | Nieuws

Recht en Vrijheid in samenwerking met vzw Mondiale Werken regio Lier organiseren een debatavond over “Kinderen van de oorlog”.

Oorlog is te ernstig om alleen aan historici over te laten.
Kinderen van verzetsleden uit de Tweede Wereldoorlog  en van hedendaagse oorlogen (Jemen, Afghanistan, Oekraïne…) brengen getuigenissen over de impact van deze gebeurtenissen op hun leven.

Dinsdag 11 oktober 2022 om 20 uur in zaal Den Bril, Bril 6 te Lier.

INKOM GRATIS.

De uitnodiging vindt u hier

AP Hogeschool Antwerpen breidt opnieuw uit

By | Weblogberichten

Bij  de eerstesteenboring van de nieuwe campus Hallenplein, hield Marleen Vanderpoorten, voorzitter AP Hogeschool deze gelegenheidstoespraak

 

Beste genodigden,

Ook ik mag u namens AP Hogeschool van harte welkom heten.

Het is voor onze hogeschool een drukke tijd, niet alleen omdat het academiejaar er bijna op zit, maar ook wat onze gebouwen en infrastructuur betreft. 2 jaar pandemie en de bijhorende perikelen weerhielden AP echter niet om verder te bouwen. Vorige maand voltooiden we nog onze campus Spoor Noord aan het gelijknamige Park hier vlakbij. We openden het prachtige laatste gebouw daar, en dat is meteen het sluitstuk van een echte AP-wijk.

Hoewel onze campus op Spoor Noord plaats biedt aan zo’n 7.500 studenten, kijken we toch al weer verder. Want AP zou AP niet zijn als er al geen volgend project zou klaarliggen. We trekken daarvoor, niet toevallig, naar hier, de nieuwe Slachthuiswijk op Antwerpen Dam. Op het nieuwe Hallenplein zal de hogeschool een bijna-energieneutrale- en hightech campus bouwen voor zo’n 2.500 studenten. Het wordt een unieke combinatie van industrie en IT, design en media. Een echte STEM campus.

We kunnen de extra ruimte goed gebruiken. Dit academiejaar hebben we immers de drempel van 15.000 studenten overschreden. Daarmee behoort AP tot de grootste hogescholen van Vlaanderen en Antwerpen.

De stad ligt ons, uiteraard, nauw aan het hart. En daarom blijft AP graag mee inzetten op innovatieve stadsontwikkeling.  Dat hebben we gedaan toen we 20 jaar geleden Spoor Noord mee op de kaart zetten, en dat gaan we ook doen op Antwerpen Dam.

We zetten niet zomaar een gebouw neer op een willekeurige open plek, we bouwen nu aan campussen voor toekomstig talent en geven daardoor ook mee vorm aan de stad van de toekomst. Onze campussen worden zo meer dan gewoon wat stenen op elkaar. AP wil haar studenten optimale kansen bieden, met liefst een waardevol diploma op zak. En dat doen we, in een hedendaagse infrastructuur met optimale faciliteiten waar de student graag vertoeft en zich thuis voelt tijdens de studiejaren.

We werken zo aan de stenen stad, maar nog veel belangrijker daarbij is het menselijk kapitaal van die stad. Onze hogeschool wil in de eerste plaats, en dat is ook haar opdracht, studenten stimuleren en begeleiden naar een plek in de maatschappij. Ook jongeren uit minder evidente doelgroepen of wijken. We beschouwen het als onze taak om mensen voor wie de drempel naar het hoger onderwijs misschien wat hoger ligt, toch binnen te trekken.

We hopen dat in de toekomst te kunnen blijven doen. We hopen dat de sociale drempels hiervoor niet net hoger gemaakt worden. AP heeft een super-divers publiek, en daar zijn we trots op. Diversiteit die tot stand wordt gebracht door verschil in gezinssituaties, culturele achtergrond, psychologische of financiële factoren, en die kunnen allemaal zoveel verschil maken tijdens een studieloopbaan en hoe lang die duurt. Onze studenten vormen een enorm potentieel voor deze stad en voor de ganse regio, potentieel dat we moeten en kunnen ontwikkelen. Potentieel dat we ons als maatschappij niet kunnen veroorloven om te missen. Ook dat is het soort stadsontwikkeling waar AP voor wil staan.

Tot slot dank ik graag iedereen die met veel ijver en enthousiasme dit project heeft mogelijk gemaakt: de collega’s van AP, de ontwikkelaars, architecten en aannemers, de vergunningverlenende overheden, maar zeker ook de bewoners van de buurt die, in niet altijd gemakkelijke omstandigheden, het debat over Groen in de stad hebben warm gehouden.

Het gehele project zal het aanzien van de buurt, van Antwerpen én van AP nog vergroten.

Beste genodigden, we gaan nu over tot de eerste boring van het BEO-veld, en ben verheugd dat de burgemeester die taak op zich zal nemen.

Ik wens u nog een aangename voormiddag.

 

Marleen Vanderpoorten

28 juni 2022

Boek “In mijn hoofd en in mijn hart”

By | Nieuws

“In mijn hoofd en in mijn hart” geeft een persoonlijke inkijk achter de coulissen van “32 jaar stadhuis”.
Marleen Vanderpoorten beschrijft het wel en wee, de twijfels en bekommernissen
maar ook de drijfveren van wie mee aan het roer staat van het stedelijk beleid.
Mooie momenten en positieve ervaringen wisselen af met bedenkingen over wat beter kon.
U kan “In mijn hoofd en in mijn hart” (prijs: 23 euro) bestellen via 0476 40 40 75 of marleen.vanderpoorten@outlook.com.
Het boek wordt in Lier en Koningshooikt aan huis bezorgd.

“In mijn hoofd en in mijn hart” kan vanaf 26 maart
eveneens bekomen worden bij:
Standaard boekhandels
Dagbladhandel Declerc, Grote Markt 21, Lier
Krantenkopje, Eikelstraat 23, Lier

Het boek kan ook verzonden worden, mits 6 euro portkosten

Lezing “Arthur Vanderpoorten, een liberale Vlaming voor België” op 31 maart 2022

By | Nieuws

Beste lezer,

Donderdag 31 maart om 20 uur geef ik in het stadhuis een lezing over mijn grootvader, Arthur Vanderpoorten onder de titel “Een liberale Vlaming in België”.

Ik zal u meenemen doorheen zijn leven met de nadruk op zijn politieke loopbaan en zijn ervaringen in de concentratiekampen tijdens WOII.

De titel verwijst naar de headlines die hij aanhield door zijn ganse carrière: overtuigd liberaal en Vlaamsgezind maar zonder voor een onafhankelijk België te pleiten, integendeel. Emancipatie van gans de bevolking door goed onderwijs en veel aandacht voor het belang van een goed draaiende economie voor ieders welstand waren aandachtspunten die hij nauwgezet vasthield.

Het is een wrede speling van het lot dat iemand die steeds compromis- en overlegbereid was en zoveel mensen hielp te ontkomen aan het nazi-regime, zelf het slachtoffer werd van verraad en deportatie met de dood als gevolg.

De lezing is een organisatie van de Socio-Culturele Liberale Vrouwen en Recht & Vrijheid. Beide verenigingen nodigen u graag uit op deze avond die omkaderd wordt door muziek van leerlingen van de Lierse podiumacademie en door kunstwerken van de drie “huisartiesten” van Recht & Vrijheid.

De toegang is gratis en inschrijven kan via secretariaat@vldlier.be of 0476/59 96 21.

Ik hoop u alvast te ontmoeten.

 

Marleen

Rusland-Oekraïne: nooit meer oorlog?

By | Weblogberichten

Iedereen die geloofde dat met het beëindigen van Wereldoorlog II de vrede in Europa voor goed verworven was, voelt zich vandaag op zijn minst koud gepakt door een machtswellusteling van het ergste soort, de president van Rusland.

We waren met velen die dachten dat “nooit meer oorlog” een realiteit geworden was. De miljoenen mensen die destijds gestorven zijn om de vrede en de vrijheid te herwinnen op nazi-Duitsland, de afkondiging en ratificering door zoveel landen van de Universele verklaring van de Rechten van de Mens, de oprichting en uitbreiding van de UNO, de EU en de NAVO: het waren allemaal tekenen dat wereldleiders en hun bevolking geloofden in eendracht, overleg en, indien nodig, vreedzaam uitpraten van conflictueuze toestanden.

Het machtsvertoon en het escalerende geweld waarmee Rusland Oekraïne binnenviel is ongezien in een wereld die prat gaat op de verworvenheden van een parlementaire democratie waarin meningsverschillen met woorden en niet met wapens beslecht worden.

In Rusland is van parlement en democratie natuurlijk nauwelijks sprake, en het kijkt al decennialang (Poetin is 22 jaar aan de macht) argwanend naar zijn westelijk grens waar “het westen” en zijn geplogenheden meer en meer opschuiven in de richting van haar eigen grenzen.

Kenners beschrijven Poetin als een stilaan wereldvreemde autocraat die zich uitsluitend met jaknikkers laat omringen, een situatie die in de westerse landen ondenkbaar is.

Het conflict is natuurlijk veel ingewikkelder dan de figuur van Poetin alleen, het heeft niet alleen politieke maar ook economische en financiële oorzaken en consequenties. Een politieke leider als Poetin maakt het op zijn ééntje echter wel mogelijk dat uitwassen in smeulende conflicten ontstaan en leiden tot oorlogen. Waar en wanneer hebben we deze gang van zaken nog gekend…?

De afschuwelijke gebeurtenissen van de voorbije dagen leren ons opnieuw dat we onze parlementaire democratie moeten koesteren en respecteren. Ook al zijn er tekorten die tot ergernissen leiden en veel verbeterpunten, ze blijft de beste, de enige waarborg voor het behoud van vrede, vrijheid en welzijn!

 

Gemeenteraadsverkiezingen 2024 zonder opkomstplicht!

By | Weblogberichten

2024 wordt, nogmaals, een “moederjaar” voor de verkiezingen. Zowel het federaal, Vlaams, als Europees parlement zullen herkozen worden in het voorjaar. In oktober van hetzelfde jaar volgen dan gemeenteraadsverkiezingen.

Deze laatste zullen onder een andere vorm dan in het verleden georganiseerd worden. Het decreet lokaal bestuur werd immers grondig aangepast en wijzigde heel wat regels met betrekking tot deze stembusgang. Meest opvallend is wellicht het afschaffen van de opkomstplicht.

Onze partij ijverde reeds jarenlang voor dit principe, en wil liefst ook op andere niveaus de opkomstplicht omzetten in een opkomstrecht. Zelf ben ik een koele minnaar van de omzetting omdat ik vind dat het behoort tot de schaarse burgerplichten die we hebben om bezig te zijn met wie ons bestuurt en hoe men ons bestuurt.

Het argument dat ons land één van de laatste is met een plicht, doet niet ter zake. Ons land heeft een traditie in het verdedigen van rechten en vrijheden, waarden van de democratie. En daar behoort, in mijn ogen, stemplicht ook bij.

De meerderheid in het parlement besliste er anders over: 2024 wordt dus het eerste jaar zonder opkomstplicht bij de gemeenteraadsverkiezingen. In de praktijk zal dit betekenen dat er met twee soorten argumenten campagne zal moeten gevoerd worden.

Een eerste reeks zal mensen er moeten van overtuigen om naar de stembus te gaan, een tweede reeks zal de stemmers moeten overtuigen van het grote gelijk van een partijprogramma. Misschien zal het voordeel van deze werkwijze zijn dat er meer inspanningen zullen geleverd worden om het belang van verkiezingen in de kijker te plaatsen. En om duidelijk te maken dat in een volwassen maatschappij waar inspraak en participatie hoog op de agenda staan, deelnemen aan verkiezingen een vanzelfsprekendheid horen te zijn.

Er zijn in de loop van de geschiedenis in alle democratische landen zware offers gebracht om algemeen stemrecht voor iedereen te realiseren. Het zal in de campagne van 2024 aan de orde zijn om dit in herinnering te brengen en op de verantwoordelijkheid te wijzen van iedereen die zich begaan voelt bij het wel en wee van onze samenleving.

Het is een uitdaging om te trachten zoveel mogelijk medeburgers te overtuigen van het belang van hun stem. Elke uitdaging biedt ook kansen. De kans dat diegenen die gaan stemmen het met meer overtuiging zullen doen dan in het verleden, is groot. Deze kans moeten we grijpen om van elk gemeente- of stadsbestuur een meer transparante, open en betrokken organisatie te maken.

Onze partij stond aan het roer bij de decreetwijziging die opkomstplicht omzette in opkomstrecht. Ze moet nu ook werk maken van initiatieven om daadwerkelijke burgerbetrokkenheid te realiseren in het dagelijks beleid van elke stad en elke gemeente.

Teamwerk is wat telt!

By | Weblogberichten

We schrijven intussen, zonder ons nog te vergissen, 2022. Het nieuwe jaar is dus minder nieuw, onze hoop, verwachting en ook zorgen zijn echter nog dezelfde als in het prille begin van het jaar, als vorig jaar en twee jaar geleden. Coronacijfers beheersen nog steeds het nieuws. Voor politici van alle niveaus blijft het moeilijk werken aan “gewone” uitdagingen zolang de pandemie niet onder controle is. Vooral op federaal en Vlaams niveau is er in deze legislatuur, die nu halfweg is, nog geen sprake van dat grote knelpunten zijn aangepakt, laat staan opgelost.

Integendeel: de energiefactuur voor mensen en organisaties is er bovenop gekomen. Stonden o.a. al op de “to do”-lijst: de kernuitstap, de hervorming van de belastingen, de ziekenhuishervorming, en, voor de Vlaamse regering, de bouwshift, de regiovorming, PFOS en de doorbraak rond Oosterweel, opvang in het kader van psychische gezondheidszorg,…

Allerhande premies en tegemoetkomingen in het kader van Corona hebben de Belgische en Vlaamse financiële middelen zodanig doen slinken dat ernstige oplossingen bieden voor andere problemen veel moeilijker is geworden. Diegenen die hun energiefacturen exponentieel zien stijgen, (en wie is dat niet?) zullen het geweten hebben…

Onze Belgische aanpak van de pandemie kreeg vaak negatieve commentaren van, uiteraard, de politieke oppositie, maar ook van burgers en van perslui. Niet altijd terecht als we internationale commentaren horen. De pandemie was een onbekend gegeven voor onze politici, de aanpak ervan ook, en toch staat ons land redelijk hoog in de ranking van verstandige beslissingen op dit vlak.

Als in de komende weken en maanden de ziekte stilaan op de achtergrond zal geraken, dan is dat zeker te danken aan de samenspraak en het teamwerk die er in de periode van grootste zorgen tussen wetenschappers en politici zijn geweest. Daar mogen we terecht fier op zijn.

Bovenstaande vaststelling zou een les mogen en zelfs moeten zijn. Het is daarom hemeltergend vast te stellen dat bij de overgang naar een normalere agenda niet alleen meerderheid en oppositie maar ook coalitiepartners elkaar voortdurend voor de voeten lopen, tegenspreken en collega’s de loef proberen af te steken.

Parlementsleden van regeringspartijen bekritiseren voortdurend de ministers van de coalitiepartners, zeggende dat “hun” minister een ander, lees “beter”, voorstel op tafel had gelegd… Misschien moet die minister dan zijn of haar conclusies trekken en ook in de oppositie gaan plaatsnemen om plaats te maken voor iemand die de collega’s wél kan overtuigen.

Er zijn grote maatschappelijke problemen die dringend aangepakt moeten worden. De meeste mensen hebben er alle begrip voor dat dit niet eenvoudig is, dat het tijd en veel overleg vraagt. Mensen hebben echter geen enkel respect voor ruziemakers en egotrippers. Mensen vinden het, terecht, verschrikkelijk, als politici mekaar aftroeven op sociale media en geen enkele uiting van collegialiteit geven.

De legislatuur is halfweg, over twee jaar komt er een jaar aan met verkiezingen op alle niveaus. Als de huidige beleidsmakers op een redelijke uitslag willen kunnen rekenen, moeten ze, om te beginnen, de handen ééndrachtig in elkaar willen slaan, in “wij”-termen beginnen denken, de collega’s laten scoren en zelf een zekere nederigheid in acht nemen.

Ik durf niet te voorspellen wat het verkiezingsresultaat van de huidige regerende partijen zal zijn, als er van niet meer staatmanschap blijk wordt gegeven!

 

Lier steunt initiatieven rond de herdenking van de Holocaust

By | Weblogberichten

27 januari is uitgeroepen tot de internationale dag van de Holocaust. Het is op deze dag in 1945 dat het vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau werd bevrijd. Verscheidene overheden en organisaties zetten initiatieven in de kijker om bij het grote en jonge publiek de herinnering levendig te houden. Ook in onze stad.

Zo werd op initiatief van Lions Club Lier Twee Neten en de stad een Anne-Frank-boom geplant op het Sionsplein. Hij is de officiële nazaat van de witte paardenkastanje die voorkomt in het dagboek van Anne Frank. Vanuit haar onderduikadres in Amsterdam had Anne uitzicht op de boom die zij vermeldt in een aantal passages van haar dagboek.

Lions Club brengt ook de tentoonstelling “Laat me mezelf zijn” naar het Lierse Vleeshuis, van 5 februari tot 4 april. De tentoonstelling toont in het bijzonder beelden over en rond het leven van Anne Frank en haar familie, maar ook van de concentratiekampen en Wereldoorlog II in het algemeen. De tentoonstelling wordt gratis aangeboden aan Lierse scholen maar is ook toegankelijk voor andere bezoekers (info: Visit Lier).

Vanuit dezelfde bekommernis, aandacht stimuleren voor de gruwelijke bezettingsjaren tijdens Wereldoolog II en herinneren aan de strijd tegen de bezetter en zijn bondgenoten, voor vrijheid en democratie, werkte ook de jonge vereniging Recht en Vrijheid een programma uit.

Dit wil zoveel mogelijk geïnteresseerden in contact brengen met getuigenissen en onderzoek over WOII en de excessen ervan. In maart worden lezingen georganiseerd: “Verzet loont”, “Kan muziek de wereld redden” en “Arthur Vanderpoorten, slachtoffer in Bergen-Belsen”. Er wordt ook een lessenreeks over het onderwerp aangeboden (info : www.rechtenvrijheid.be).

Het is verheugend vast te stellen dat er heel veel interesse bestaat voor alle initiatieven die genomen worden over dit thema en dat veel vrijwilligers de schouders willen zetten onder het uitwerken van nog meer ideeën.

Door het levendig houden van de herinnering kunnen we het belang van burgerlijke vrijheden en democratische waarden benadrukken. In tijden van soms extreme polarisatie en misprijzen inzake ons democratisch bestel, is het alvast geen overbodige luxe om even stil te staan bij de strijders voor recht en vrijheid.