AP Hogeschool Antwerpen breidt opnieuw uit

By 30 juni 2022 Weblogberichten

Bij  de eerstesteenboring van de nieuwe campus Hallenplein, hield Marleen Vanderpoorten, voorzitter AP Hogeschool deze gelegenheidstoespraak

 

Beste genodigden,

Ook ik mag u namens AP Hogeschool van harte welkom heten.

Het is voor onze hogeschool een drukke tijd, niet alleen omdat het academiejaar er bijna op zit, maar ook wat onze gebouwen en infrastructuur betreft. 2 jaar pandemie en de bijhorende perikelen weerhielden AP echter niet om verder te bouwen. Vorige maand voltooiden we nog onze campus Spoor Noord aan het gelijknamige Park hier vlakbij. We openden het prachtige laatste gebouw daar, en dat is meteen het sluitstuk van een echte AP-wijk.

Hoewel onze campus op Spoor Noord plaats biedt aan zo’n 7.500 studenten, kijken we toch al weer verder. Want AP zou AP niet zijn als er al geen volgend project zou klaarliggen. We trekken daarvoor, niet toevallig, naar hier, de nieuwe Slachthuiswijk op Antwerpen Dam. Op het nieuwe Hallenplein zal de hogeschool een bijna-energieneutrale- en hightech campus bouwen voor zo’n 2.500 studenten. Het wordt een unieke combinatie van industrie en IT, design en media. Een echte STEM campus.

We kunnen de extra ruimte goed gebruiken. Dit academiejaar hebben we immers de drempel van 15.000 studenten overschreden. Daarmee behoort AP tot de grootste hogescholen van Vlaanderen en Antwerpen.

De stad ligt ons, uiteraard, nauw aan het hart. En daarom blijft AP graag mee inzetten op innovatieve stadsontwikkeling.  Dat hebben we gedaan toen we 20 jaar geleden Spoor Noord mee op de kaart zetten, en dat gaan we ook doen op Antwerpen Dam.

We zetten niet zomaar een gebouw neer op een willekeurige open plek, we bouwen nu aan campussen voor toekomstig talent en geven daardoor ook mee vorm aan de stad van de toekomst. Onze campussen worden zo meer dan gewoon wat stenen op elkaar. AP wil haar studenten optimale kansen bieden, met liefst een waardevol diploma op zak. En dat doen we, in een hedendaagse infrastructuur met optimale faciliteiten waar de student graag vertoeft en zich thuis voelt tijdens de studiejaren.

We werken zo aan de stenen stad, maar nog veel belangrijker daarbij is het menselijk kapitaal van die stad. Onze hogeschool wil in de eerste plaats, en dat is ook haar opdracht, studenten stimuleren en begeleiden naar een plek in de maatschappij. Ook jongeren uit minder evidente doelgroepen of wijken. We beschouwen het als onze taak om mensen voor wie de drempel naar het hoger onderwijs misschien wat hoger ligt, toch binnen te trekken.

We hopen dat in de toekomst te kunnen blijven doen. We hopen dat de sociale drempels hiervoor niet net hoger gemaakt worden. AP heeft een super-divers publiek, en daar zijn we trots op. Diversiteit die tot stand wordt gebracht door verschil in gezinssituaties, culturele achtergrond, psychologische of financiële factoren, en die kunnen allemaal zoveel verschil maken tijdens een studieloopbaan en hoe lang die duurt. Onze studenten vormen een enorm potentieel voor deze stad en voor de ganse regio, potentieel dat we moeten en kunnen ontwikkelen. Potentieel dat we ons als maatschappij niet kunnen veroorloven om te missen. Ook dat is het soort stadsontwikkeling waar AP voor wil staan.

Tot slot dank ik graag iedereen die met veel ijver en enthousiasme dit project heeft mogelijk gemaakt: de collega’s van AP, de ontwikkelaars, architecten en aannemers, de vergunningverlenende overheden, maar zeker ook de bewoners van de buurt die, in niet altijd gemakkelijke omstandigheden, het debat over Groen in de stad hebben warm gehouden.

Het gehele project zal het aanzien van de buurt, van Antwerpen én van AP nog vergroten.

Beste genodigden, we gaan nu over tot de eerste boring van het BEO-veld, en ben verheugd dat de burgemeester die taak op zich zal nemen.

Ik wens u nog een aangename voormiddag.

 

Marleen Vanderpoorten

28 juni 2022