Akkoord over aanpassing verkeerscirculatie

By 5 december 2011 oktober 21st, 2019 Nieuws

2 december 2011 – Open Vld, CD&V, Lier Leeft en Lier&Ko kwamen gisteren tot een conclusie over de verkeerscirculatie in de stad op basis van het rapport ‘Evaluatie nieuwe verkeersorganisatie’ opgesteld door verkeersdeskundig bureau Tritel.

Het Zimmerplein wordt in één richting opnieuw doorrijdbaar voor automobilisten die van de Mechelsepoort via de Kanunnik Davidlaan en de Begijnhofstraat richting Molpoort willen. Dit betekent dat de voetgangerszone op het Zimmerplein opgeheven wordt. Door de rijrichting van de Kan. Davidlaan en Kapucijnenvest om te keren dienen de auto’s die de parkeergarage verlaten weg te rijden via de Mechelsestraat .In de Kan. Davidlaan en Begijnhofstraat zullen snelheidsremmende maatregelen ingevoerd moeten worden.

De knip met paaltjes ten noorden van de Grote Markt blijft behouden, behalve tijdens de spitsuren. Tijdens de drukke ochtend- en avondspits, respectievelijk van 7 tot 9 uur en van 15.30 tot 19 uur, zal enkelrichtingsverkeer mogelijk zijn in de Predikherenlaan richting Blokstraat. Daartoe worden de paaltjes ter hoogte van de KTA-site vervangen door verzinkbare paaltjes of een andere toepassing.

Het voorstel zal volgende dinsdag ter goedkeuring voorgelegd worden aan het college van burgemeester en schepenen. De politie kan zich alvast vinden in deze suggesties tot aanpassing. De wijziging kan slechts ingaan na heraanleg van de Grote Markt.