Monthly Archives

april 2020

Onze stad werkt: Restauratie hekwerk stadhuis bijna voltooid!

By | Nieuws
Ondanks alle belemmeringen die corona-maatregelen ons opleggen, blijft onze stad werken en kennen tal dossiers hun gewoon verloop. Dit is o.a. het geval voor de restauratie van het hekwerk van ons stadhuis.


Reeds in 2012 werd een grondig onderzoek opgestart naar de staat van het hekwerk op de pui en het balkon van het stadhuis. Dit hekwerk maakt deel uit van het oorspronkelijk ontwerp en de originele uitvoering van het stadhuis door Jan Pieter Van Bauerscheidt de Jonge in 1744. In 1890 werd het grondig hersteld (en aangevuld) door Lodewijk Van Boeckel.

Het hekwerk is van smeedijzer maar op de pui werd het smeedwerk versierd door koperen drijfwerk. Vorig jaar werd het dossier eindelijk voor restauratie opgepakt en toegewezen aan de firma Remmen. Deze stelde vast dat, om een grondige en duurzame restauratie mogelijk te maken, het drijfwerk (680 stukken) moest verwijderd worden omdat corrosie vooral de hechtingen tussen koper en smeedijzer had aangetast.

De meerkost hiervoor van 36.000 euro werd door de gemeenteraad bovenop de initiële kost van 80.000 euro goedgekeurd zodat de restauratie een aanvang kon nemen. Dezer dagen wordt de laatste hand gelegd aan de terugplaatsing van het hekwerk dat opnieuw de historische en originele kleur heeft gekregen, donkergroen i.p.v. zwart.

Het gerestaureerde hekwerk geeft, samen met de heraangelegde rijbaan van de Grote Markt, het centrum van onze stad opnieuw een waardig cachet. De restauratie van het hekwerk werd gefilmd en zal te zien zijn op de website van de stad EN bij het onthaal van toeristen in de hal van het stadhuis.

“Het goede voorbeeld geven”

By | Nieuws

Het voorbije paasweekend gaf ons er reeds een voorsmaakje van: prachtig weer dat uitnodigt om gezellig en enthousiast samen iets te drinken, te barbecueën of eindeloos van een zonnetje te genieten met vrienden … het zal voor de komende zomer wellicht met minder volk, op meer afstand van elkaar en dichter bij huis moeten dan we gewoon zijn. 

Het terugdringen van het coronavirus lijkt op de goede weg maar van een overwinning is nog geen sprake. Veel hangt af van de manier waarop we ons met z’n allen willen inschakelen in het safety-plan van de overheid.

De richtlijnen die van kracht zijn, zijn noodzakelijk en niet zo lastig om te handhaven. We weten dat het tijdelijk zal zijn, dat het (veel) erger zal voorkomen en dat het welzijn en de gezondheid van iedereen ervan afhangt. Het is dus terecht dat we boos zijn op al diegenen die er toch de kantjes aflopen en denken dat het zo’n vaart wel niet zal lopen! Er valt geen goed woord te zeggen over medeburgers die zich niet houden aan de richtlijnen en de wijze adviezen van wetenschappers in de wind slaan.

Maar wat te zeggen van politici die deze instructies in twijfel beginnen trekken en openlijk op facebook zeggen de richtlijn naast zich neer te leggen? De burgemeester van de grootste stad van Vlaanderen ging onbegrijpelijk lichtzinnig om met een maatregel door de hogere overheid uitgevaardigd. Als partijvoorzitter en als burgemeester had hij kanalen genoeg om de onduidelijkheid van de maatregel desgevallend aan te tonen en er verduidelijking over te vragen.

Een burgemeester is bij uitstek de man of de vrouw die de veiligheid moet handhaven en er moet voor zorgen dat zijn burgers de richtlijnen van de hogere overheden opvolgen. Hoe kan men respect en waardigheid afdwingen tegenover beleidsmakers als een politicus zelf de draak steekt met een besliste maatregel en prompt afkondigt dat hij die niet zal opvolgen en laten uitvoeren?

Ik kan mij voorstellen dat in deze coronatijden mensen andere zorgen hebben dan de ernst van een burgemeester in vraag te stellen, maar eigenlijk is het absoluut not done en misschien wel de grofste fout die men als beleidsmaker kan maken. Het zegt veel over de inborst van de man in kwestie. Hopelijk zegt het niet veel over diegenen die hem tot op heden op handen hebben gedragen!

Marleen Vanderpoorten

 

Iedereen digitaal!

By | Weblogberichten

Ondanks de grote ellende die de coronacrisis voor heel veel mensen, privé en professioneel, met zich meebrengt, zijn hier en daar toch kleine lichtpuntjes te bespeuren. Deze lichtpuntjes zijn vaak reeds bestaande attitudes of activiteiten die door de lockdown in een stroomversnelling terechtkomen. 

Niet in het minst valt hier alles onder wat met ICT-vaardigheden te maken heeft. Als sommigen (vooral ouderen) al een zekere angst kenden voluit hun laptop, iphone en ipad in te zetten om te vergaderen, te werken of professionele contacten te leggen, dan is daar dezer dagen wel een hele lange weg afgelegd in een hele korte tijd.

Beter dan vergaderingen te lang uit te stellen of afspraken telefonisch af te handelen, kan een agenda vaak probleemloos afgewerkt worden via video-conference. Ook telewerk komt plots in een stroomversnelling terecht. Terwijl tot drie weken geleden veel bedrijven en diensten eerder uitzonderlijk telewerk toestonden, is men nu overgeschakeld tot een automatisme als de mogelijkheden zich voor doen. Positieve neveneffecten als minder files en tijdswinst worden met dank aanvaard.

Natuurlijk kunnen niet alle mogelijkheden op deze korte termijn op een digitale manier tot in de puntjes geregeld worden, soms zal in het post-coronatijdperk ook even probleemloos terug overgeschakeld worden naar de fysieke contacten en aanwezigheden zoals voorheen. Maar ik geloof er wel in dat een aantal dingen waar we eerder een beetje weigerachtig en (te) voorzichtig tegenaan keken, voor goed verworven zullen zijn.

Misschien komt dit de leefomstandigheden in het algemeen ten goede en leert dit ons sceptisch naar onze eigen ratrace kijken? Of hoe een lelijk beestje als het coronavirus toch misschien ook een keerzijde kan laten zien!