Monthly Archives

februari 2018

Over loerende ogen en uitdagingen voor onze stad

By | Nieuws

20 januari – Open Vld Lier – Lier 2018 – Over loerende ogen en uitdagingen voor onze stad

Het is geen partijprogramma maar kan wel dienstig zijn voor de discussie voorafgaand aan de opstelling van een programma. In 9 aandachtspunten vat Marleen de belangrijkste uitdagingen waar onze stad nu voor staat, samen.

Deze aandachtspunten worden telkens voorafgegaan door een anekdote om de tekst leesbaarder en luchtiger te maken en de link met het dagelijkse leven in Lier concreet te maken. De anekdotes zullen voor veel Lierenaars heel herkenbaar zijn.

Met “Over loerende ogen…” wil Marleen Vanderpoorten , over de partijgrenzen heen, een aanzet geven tot een constructief debat over waar we met onze stad heen willen in de komende jaren. “Het lijkt mij belangrijk reeds voor de verkiezingen van alle partijen te vernemen hoe zij met deze uitdagingen willen omgaan als zij de kans krijgen toe te treden tot een bestuursmeerderheid, ”

“Samen met mijn partijgenoten ga ik de tekst verdelen onder stakeholders van de Lierse politiek. We gaan hem niet bus-aan-bus verspreiden. Iedereen die de tekst wil lezen, kan hem op eenvoudige aanvraag verkrijgen, of lezen op mijn website www.marleenvanderpoorten.be” of op www.lier.openvld.be , besluit de auteur.

Met opmerkingen, suggesties en vragen kan u terecht op volgend e-mailadres :

secretariaat@vldlier.be

Downloads:

Eerherstel voor monumenten

By | Nieuws

Lier is naast cultuurstad ook historische stad. Aantrekkelijk en charmant, niet in het minst door de talrijke mooie monumenten. Af en toe maakt de bescherming van deze monumenten het wel enigszins moeilijk de stadskern te hanteren zoals we zouden willen.

Zo kunnen eigenaars van gebouwen pas aan de slag met renovatie of restauratie van hun pand, als ook de diensten van erfgoed hun goedkeuring hebben gegeven.

De restauratie en het onderhoud moeten een permanente zorg zijn voor het stads-bestuur. Ook met het oog op het stedelijk budget is het van groot belang om een meerjarenplanning op te stellen.

In het verleden werden gebouwen vaak “afgeleefd”. Zo moesten op een bepaald moment de stedelijke en de OCMW-administratie, de magazijnen van stad en OCMW, het zwembad, het politiecentrum en het woonzorgcentrum, allemaal gerenoveerd, meestal geherlokaliseerd en herbouwd worden. De verlaten gebouwen moesten daarenboven een nieuwe bestemming krijgen.

Dat dit de stads-en OCMW-begroting zwaar zou belasten, was van meetaf aan duidelijk. En dat er nadien zwaar zou moeten bespaard worden en aan schuldafbouw gedaan, was even snel duidelijk. Het alternatief, belastingen verhogen, hebben we immers nooit in overweging willen nemen.Besparen en tegelijkertijd aan schuldafbouw doen was daarom de opdracht van het huidige stadsbestuur.

Maar nu mag er zich natuurlijk niet opnieuw een wachtlijst voor grote investeringen aandienen. En die dreigt er te komen als we niet proactief een budget voorzien voor de restauratie en herbestemming van een aantal grote, zeer zichtbare monumenten in onze stad zoals het Schaeckbert, het H. Geestgebouw, het Timmermans-Opsomerhuis en het begijnhof. Het zijn een voor een pareltjes van gebouwen maar, omdat ze bouwfysisch moeten blijven wat ze zijn, niet altijd functioneel te maken en aangepast aan moderne noden.

ls bestuur moeten we ons voortdurend afvragen wat we zelf kunnen en moeten doen. Samenwerken met privé-partners is soms aangewezen omdat de expertise en het kapitaal niet altijd in overheidshanden zijn. Cruciale taken zoals infrastructuur ter beschikking stellen van verenigingen, en andere semi-publieke-organisaties, kan echter ook een reden zijn om gebouwen in eigen handen te houden en te beheren. Lier is charmant door zijn historische gebouwen in een kader van groen en water. Dat moet zo blijven. Een nieuwe achterstand oplopen kan niet aan de orde zijn!