Monthly Archives

juni 2017

Lier mag meer ambitie tonen

By | Nieuws

Het Lierse Open Vld-bestuur besliste unaniem Marleen Vanderpoorten aan te duiden als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Marleen wil opnieuw voluit voor het burgemeesterschap gaan want Lier mag meer ambitie tonen.

 

In de loop van de vorige maanden startte het bestuur van Open Vld Lier-Koningshooikt de procedure om de kandidaturen voor het lijsttrekkerschap bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 op te vragen.

Dit leidde op de bestuursvergadering van dinsdagavond tot de unanieme aanduiding van Marleen Vanderpoorten.

Marleen zetelt sedert 1989 in het Lierse schepencollege waarvan 18 jaar als burgemeester. Momenteel is zij OCMW-voorzitter en schepen sociale zaken. Zij was in het verleden provincieraadslid, Vlaams parlementslid, minister van Onderwijs en Vorming en voorzitter van het Vlaams parlement.

De Lierse liberalen beschikken met haar over heel wat bestuurservaring. Marleen weet zich gesterkt door een ambitieuze ploeg met ervaren bestuurders en heel wat nieuwe, jonge mensen, die reeds hebben aangegeven met haar voluit voor een nieuw bestuursmandaat te willen gaan. Marleen zelf ambieert enthousiast en voluit het burgemeesterschap.

Open Vld Lier stelt nu een comité aan om de kandidatenlijst verder vorm te geven en het verkiezingsprogramma volledig uit te schrijven. Zaterdag 14 oktober trappen wij de campagne officieel af.

“Ik zal een enthousiaste lijsttrekker zijn, omdat ik ook weet dat er een sterke ploeg met heel wat jonge mensen staat te trappelen van ongeduld om er in 2018 voluit voor te gaan . Deze ploeg is er, net als ikzelf, van overtuigd dat de Lierse liberalen thuishoren in het stadsbestuur. Wij blijven immers de waarborg voor een realistisch en menselijk beleid, weg van naïef links of egoïstisch rechts.

Voor Open Vld mag Lier ook meer ambitie tonen dan vandaag blijkt. Uiteraard is een gezond financieel beleid, zonder verhoogde belastingen en met veel aandacht voor veiligheid, uiterst belangrijk. Maar intensiever werken aan de armoedekloof, meer zorg voor onze monumenten en een toekomstgerichte visie op wonen en op de uitbouw van cultuur-en sportinfrastructuur, kunnen Lier opnieuw doen schitteren.

Als loyale coalitiepartner in het huidige bestuur hebben we goed werk geleverd, maar het mag toch allemaal iets grootser en met meer visie op langere termijn. Met veel goesting gaan we de komende zomer en herfst ons programma concreet maken. Daarna gaan we het debat aan met de Lierenaars. Goed luisteren naar mensen blijft tenslotte de hoeksteen van elk succesvol beleid.”