Monthly Archives

februari 2017

Liberale Vrouwen steunen Het Smolder

By | Nieuws
 

6 februari 2017 – De Socio-Culturele Liberale Vrouwen afdeling Lier schonken 1.000 euro – de opbrengst van de tombola tijdens het nieuwjaarsfeest van Open Vld Lier-K’hooikt – aan ‘Het Smolder’, deelwerking van vzw De Stappaert .

 

“Het Smolder” wat staat voor ’smeulend vuur’ organiseert opvang van alleenstaande zwangere vrouwen of moeders met baby of peuter. Bedoeling is jonge moeders met een tekort aan houvast op één of meer levensdomeinen kansen te geven om hun kind in de beste omstandigheden een juiste levensstart te geven.

Samen met de moeder wordt meer zelfstandigheid gecreëerd op het vlak van opvoeding, onderdak , financiën en de zoektocht naar tewerkstelling. De doelgroep zijn jonge moeders in de leeftijdscategorie 18 tot 25 jaar met kindje(s) tot maximum 6 jaar.

Er wordt een begeleidingsperiode voorzien van maximum 12 maanden met mogelijke verlenging na akkoord van de stuurgroep.
Het Smolder beschikt in onze stad over 3 appartementen .