Monthly Archives

januari 2017

Gwendolyn Rutten start Ronde van Vlaanderen

By | Nieuws

Gwendolyn begint vandaag woensdag 11 januari in Staden en in Roeselare. De hele ronde is te volgen op www.gwendolyndoetderonde.be.  Op de site staan de agenda en het resultaat van elk bezoek.

“Je kan er niet omheen dat er iets beweegt in de samenleving, dat mensen met veel vragen zitten. Ik ga op ronde van Vlaanderen en ga luisteren en in gesprek over de grote en kleine dingen van het leven, over problemen en oplossingen, want dat is de essentie van politiek,” legt Rutten uit.

Ze gaat met dit nieuwe project naar de essentie van de politiek en doet dat voluit en consequent. In het Vlaams Parlement geeft ze haar plaats door aan haar opvolger, Daniëlle Vanwesenbeeck.

Sfeervolle jubileumeditie van Blauw Nieuwjaarsfeest

By | Nieuws

17 januari 2017 – Het twintigste Nieuwjaarsfeest van Open Vld Lier – K’hooikt was een voltreffer. Gezellig samenzijn in de feestruimte van Lierse SK, met veel zorg gedekte tafels, een lekker en copieus diner, tombola met heel waardevolle prijzen. Een gedreven minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block hield de gasttoespraak, Tom Vanhoutte presenteerde zijn maidenspeech als lokaal voorzitter.

Tom Vanhoutte hoopt dat in 2017 optimisme en verdraagzaamheid het haalt van verzuring en polarisatie. “Diversiteit in de samenleving beleef je niet naast elkaar, maar samen, met elkaar”, stelde hij. Verder onderstreepte de voorzitter dat mede onder impuls van onze mandatarissen onze stad er in slaagt de uitstaande schuld verder af te bouwen en gelijktijdig toch nog belangrijke investeringen te budgetteren. Tom Vanhoutte wees er ook op dat de liberalen in Lier zullen blijven peilen naar de noden en verzuchtingen van onze inwoners, de vele toekomstige uitdagingen zullen aanpakken en met duurzame en realistische oplossingen komen.

Minister Maggie De Block herinnerde aan het moeilijke jaar dat achter ons ligt met de aanslagen van 22 maart, de Brexit problematiek van de UK en de verrassende verkiezing van D. Trump in de VS.
“Onze sociale zekerheid staat onder druk. Mensen leven langer, de gezondheidskosten stijgen. Bovendien zijn we een goede kwaliteit aan gezondheidszorgen gewoon. Toch liep de gezondheidszorg achterstand op door te weinig investeringen in het verleden in innovatieve ontwikkelingen. Vorige twee jaar werd 2,6 miljard euro bespaard, niet door lineaire maar door slimme besparingen bv door het verminderen van de terugbetaling van overbodige medicatie. Er zijn weinig alternatieven om nog te besparen op de 24 miljard euro aan budget “ stelde de minister.

Sinds geruime tijd heeft ons electoraal icoon af te rekenen met een ‘operatie beschadiging’. Vandaag is de minister zelfs het slachtoffer van niet-tolereerbare haatboodschappen en persoonlijke beledigingen en -aanvallen.

Tot slot had ze woorden van lof voor onze bloeiende lokale afdeling die met een geëngageerd bestuur voor de twintigste keer een succesvolle nieuwjaarsactiviteit weet te organiseren.

Marleen Vanderpoorten kondigde aan dat op verzoek van de Liberale Vrouwen onder voorzitterschap van Christel Van den Plas de integrale opbrengst van de tombola wordt geschonken aan “Het Smolder“, deelwerking van de vzw De Stappaert, die zwangere jonge vrouwen of jonge moeders samen met hun baby in betere omstandigheden een beste levensstart tracht te geven.
De cheque zal over enkele dagen in aanwezigheid van de pers overgemaakt worden aan het goede doel.

http://lier.openvld.be/?type=nieuws&id=3&pageid=90500