Monthly Archives

november 2016

Armoede en armoedebestrijding in tijden van crisis

By | Nieuws

Donderdag 1 december 2016 om 20 u. organiseert HVV Lier een voordracht over Armoede en Armoedebestrijding in cultureel centrum Colibrant, Deensestraat 6-7 (achterzijde bib) LIER

Professor dr. em. Jan Vranken die de voordracht houdt is de Vlaamse autoriteit op het gebied van armoede. Als hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen richtte hij het studiecentrum OASeS (Ongelijkheid, Armoede Sociale Uitsluiting en Stad) op. Vanuit OASeS publiceerde hij 20 jaar lang het jaarboek “ Armoede en Sociale Uitsluiting”.

Professor Vrancken kijkt hoe armoede zich manifesteert in het Vlaanderen van vandaag en zet uiteen welke wegen hij ziet om armoede aan te pakken.

In Lier moeten ongeveer 5.000 inwoners rondkomen met een laag inkomen : dat is een stijging van 9% tijdens de afgelopen 2 jaar. Het aantal leefloners steeg met 11,4% in het voorbije jaar.
Marleen Vanderpoorten, voorzitter OCMW en schepen van welzijn, senioren en gehandicapten reflecteert niet enkel op de voordracht van prof. Vranken , maar legt ook uit welke preventieve acties stad en OCMW ondernemen om mensen in armoede of die dreigen in armoede te vervallen te versterken en ondersteunen.

Toegang: 4€/2€ (leden, GOMOR, jongeren)

Charter ter bestrijding jeugdwerkloosheid in Lier

By | Nieuws

23 november – Negen organisaties ondertekenen het charter om de jeugdwerkloosheid in Lier aan te pakken. Ze verbinden zich ertoe een bijdrage te leveren in de strijd tegen de jeugdwerkloosheid , die vooral bij laaggekwalificeerde jongeren onaanvaardbaar hoog ligt. Werk vormt immers de meest essentiële hefboom om een leven zonder armoede op te bouwen.

De ondertekende partners zijn Stad en OCMW Lier, VDAB, Unizo Lier, VOKA arrondissement Mechelen, Economische Raad Lier, Lokaal Overlegplatform Lier-Duffel(onderwijs), Arktos vzw en Fonds Ivens-Boons.

Samen willen ze de toegang tot informatie van en naar het bedrijfsleven voor jongeren verbeteren , de samenwerking op cliënt- en beleidsniveau tussen de verschillende actoren op het werkveld bevorderen, actief inspelen op externe financieringskanalen en de samenwerking met het onderwijs verbeteren zodat de kans op inschakeling in het arbeidscircuit verhoogt.

“Essentieel is dat de stuurgroep , waarin alle ondertekenende organisaties vertegenwoordigd zijn , op regelmatige tijdstippen rond de tafel zit, gegevens uitwisselt over werkloosheidscijfers, over ongekwalificeerde uitstroom in het onderwijs , mogelijkheden bespreekt om jongeren in een traject naar werk te begeleiden en maatwerk af te leveren in de relatie tussen werkgever en potentiële werknemer ,” zegt OCMW voorzitter Marleen Vanderpoorten.

Open seniorenraad op 24 november 2016

By | Nieuws
Open Seniorenraad 

De Seniorenadviesraad houdt een open vergadering in Dienstencentrum De Komeet, Eeuwfeestlaan 183 Lier op donderdag 24 november van 9.30 tot 12.30u.

Op het programma de voorstelling van de Lierse Seniorenadviesraad, de toelichting van het beleid rond senioren door
OCMW voorzitter en schepen van welzijn en senioren Marleen Vanderpoorten, Walter Grootaers, schepen van wonen en Rik Pets, schepen van wijkwerking en burgerlijke stand.

Er wordt afgesloten met een vragenronde. Vragen kunnen nu al doorgegeven worden aan seniorenconsulente Hilde Stroobants via 03 491 67 76 of senioren@lier.be

De toegang is gratis.