Monthly Archives

mei 2016

Lier lanceert actieplan jeugdwerkloosheid

By | Nieuws

13 mei – De stad heeft onder regie van het OCMW de krachten gebundeld met VOKA,VDAB, Unizo en enkele andere organisaties om een halt toe te roepen aan de jeugdwerkloosheid in Lier. Onze stad telt namelijk dubbel zo veel laaggeschoolde jongeren zonder werk als de regio Mechelen en Vlaanderen.

Lier kampt de laatste jaren met een hardnekkige werkloosheid van jongeren tussen 18 en 25 jaar en met het probleem van een grote groep kwetsbare jongeren die zonder diploma de school verlaten.

Ook zijn er ondanks het aantrekken van de economie nog steeds talrijke vacatures voor laaggeschoolden die moeilijk ingevuld raken. Van de 264 Lierse werkzoekenden, jonger dan 25 jaar, hebben 158 ( nagenoeg 60%) geen diploma secundair onderwijs. Iets meer dan 4 op de 10 is intussen langer dan één jaar werkloos, waarvan de helft verzeilt in de langdurige werkloosheid (langer dan 2 jaar ).

Een eerste initiatief van het actieplan is de organisatie van een ontbijtsessie op donderdag 19 mei in het Stadskantoor voor ondernemers uit de regio Lier die volledig in het teken zal staan van tewerkstellingsmaatregelen en loonsubsidies voor aanwerving van jongeren tussen 18 en 25 jaar.

Donderdag 16 juni houden de jongeren zelf in De Moeve aan de Aarschotsesteenweg 1 een jobdating om de bedrijven kennis te laten maken met de jongeren uit Lier en de randgemeenten. en met hun competenties.