Monthly Archives

maart 2016

Gwendolyn Rutten herkozen als voorzitter Open Vld

By | Nieuws

Gwendolyn Rutten is opnieuw verkozen tot voorzitter van Open Vld met 89,43 procent van de stemmen. Marleen Vanderpoorten wordt lid van het nationaal partijbestuur.

“Ik dank de leden voor het vertrouwen en zal vastberaden en met ambitie de partij verder uitbouwen. We hebben deze week in moeilijke omstandigheden dit democratisch verkiezingsproces afgerond, en dat maakt onze partij uniek. Op het ogenblik dat onze hele samenleving onder vuur ligt zal ik nog meer overtuigd en gedreven voor onze liberale waarden opkomen”, zo heeft Rutten in een bedankingsstatement gezegd.

Tussen vrijdag 18 maart en zaterdag 26 maart 2016 konden de Open Vld-leden hun stem uitbrengen voor de verkiezing van de nationale partijvoorzitter en het nationaal partijbestuur. De stemming gebeurde via internet en stond onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder.

In totaal hebben 11.812 leden hun stem geldig uitgebracht.

Bij de verkiezing van het nieuw partijbestuur , gingen de meeste stemmen opnieuw naar minister van Volksgezondheid Maggie De Block, die daarmee zichzelf opvolgt als ondervoorzitter.

De Block wordt in stemmenaantal gevolgd door Alexander De Croo, Bart Somers, Mathias De Clercq, Patrick Dewael, Herman De Croo, Bart Tommelein, Karel De Gucht, Jean-Jacques De Gucht , Vincent Van Quickenborne, Sven Gatz, Egbert Lachaert, Annemie Turtelboom, Marino Keulen, Carina Van Cauter, Guy Vanhengel, Dirk Van Mechelen, Dirk Sterckx, Lode Vereeck en Rik Daems.

Marleen Vanderpoorten behaalde als niet-mandataris op de 26e plaats de meeste stemmen (1846) in de provincie Antwerpen en is met dat uitstekend resultaat conform de statuten verkozen tot lid van het nationaal

Kandidaat nationaal partijbestuur

By | Nieuws
Ervaring in besturen


Open Vld houdt deze maand verkiezingen voor het voorzitterschap en het bestuur van de partij. Marleen Vanderpoorten is onze kandidaat voor het nationaal partijbestuur.

Met haar kandidatuur voor het nationaal partijbestuur blijft Marleen Vanderpoorten voluit politiek actief.

Het partijbestuur, dat uit 20 rechtstreeks verkozen leden bestaat, staat samen met de partijvoorzitter in voor de dagelijkse politieke en organisatorische leiding van de partij.

De stemming gebeurt elektronisch van vrijdag 18 maart om 9u. tot en met zaterdag 26 maart om 16u. De uitslag wordt zaterdag 26 maart bekendgemaakt. Het partijbestuur wordt in één stemronde verkozen.