Monthly Archives

januari 2016

Liberale denktank in de steigers

By | Nieuws

Tijdens het 19e Nieuwjaarsontbijt kondigde Marleen Vanderpoorten de oprichting aan van een denktank met welluidende naam “Litoliko”.

Litoliko staat voor “Liberalen voor de toekomst van Lier en Koningshooikt”.

Een aantal liberaal-denkenden van binnen en buiten het bestuur hebben de handen in elkaar geslagen om inhoudelijk te werken aan het programma dat onze kandidaten in 2018 zullen voorstellen aan de inwoners van Lier en Koningshooikt.
In de volgende weken zal de pers uitgenodigd worden om kennis te maken met “Litoliko”, en zullen sympathisanten uitgenodigd worden om er deel van uit te maken.

Lokaal voorzitter J. Pen dankte en feliciteerde minister Maggie De Block “Ze is eigenlijk de eerste minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken die gerespecteerd wordt door alle andere actoren op het veld: ziekenfondsen, artsensyndicaten, ziekenhuiskoepels en vakbonden.”

 

Raad van Bestuur Koning Boudewijnstichting

By | Nieuws

Marleen Vanderpoorten, erevoorzitter van het Vlaams Parlement en voormalig minister van Onderwijs, werd recent opgenomen in de Raad van Bestuur van de Koning Boudewijnstichting.

De Raad tekent de krachtlijnen uit voor het beleid van de stichting. Binnen de Raad van Bestuur vertegenwoordigt een raadslid de Koning.

De Koning Boudewijnstichting wil op een duurzame manier bijdragen tot meer rechtvaardigheid voor diversiteit. De stichting steunt burgers die betrokken zijn bij de samenleving en richt zich daarom op thema’s als armoede, democratie, erfgoed, filantropie, gezondheid en immigratie.

De Stichting werd opgericht in 1976 toen koning Boudewijn 25 jaar koning was.

Het bestuur van Open Vld Lier-K’Hooikt wenst Marleen proficiat met dit eerbiedwaardig mandaat.