Monthly Archives

februari 2014

4 Lierenaars op Open Vldlijsten kieskring Antwerpen

By | Nieuws

Het provinciaal bestuur Antwerpen  van Open Vld  heeft de Antwerpse kandidatenlijsten voor de verkiezingen goedgekeurd. Niet minder dan 4  leden van  onze lokale afdeling  zijn kandidaat bij de verkiezingen van 25 mei.

Walter Grootaers krijgt de derde plaats op de Kamerlijst na het al eerder bekendgemaakte duo Annemie Turtelboom en Dirk Van Mechelen.
Op dezelfde lijst bekleedt Chris Van den Plas de 18 e plaats bij de kandidaat-titularisse en Sabine Leyzen de 5e plaats bij de opvolgers.

Voor het Vlaams Parlement steunt Marleen Vanderpoorten de lijst van op de duwersplaats (16e plaats) bij de opvolgers.
Op deze lijst krijgt lijsttrekker Bart Somers het gezelschap van senator Martine Taelman op twee en Kamerlid Willem-Frederik Schiltz op drie.

De leden van het provinciaal bestuur keurden nagenoeg unaniem beide lijsten goed.