Monthly Archives

november 2013

Vanderpoorten: “De macht van de Guimardstraat was nooit zo groot als tijdens deze legislatuur”

By | Nieuws

Ook schaalvergroting onderwijs gaat niet door

In de commissie Onderwijs van het Vlaams parlement heeft, op vraag van Open Vld-onderwijsspecialiste Marleen Vanderpoorten, minister van Onderwijs Pascal Smet bevestigd dat er geen decreet meer komt op de schaalvergroting. “Het is de derde aangekondigde hervorming die de minister niet klaar krijgt, nadat eerder de hervorming van het secundair onderwijs en het nieuwe loopbaanpact voor leerkrachten werden doorgeschoven. De conclusie is duidelijk: minister Smet is grandioos gebuisd en laat de leerkrachten in de steek.” Ze stelt ook vast dat de macht van de “Guimardstraat” nooit zo groot is geweest dan onder minister Smet.

Op 23 oktober klonk het in het plenaire vergadering van het Vlaams parlement nog helemaal anders: minister Smet zei toen dat er weliswaar geen groot lerarenloopbaanpact zou komen, maar maatregelen voor een uitdagender en aantrekkelijker lerarenberoep zouden opgehangen worden aan het decreet op de schaalvergroting met de scholengroepen als kapstok. “Er bleef dus nog een sprankeltje hoop voor goed-gelovigen  in dit meest cruciale dossier van de onderwijsminister. Maar ook deze hoop bleek ijdel,” zegt Marleen Vanderpoorten.

Stap achteruit in plaats van vooruit

De minister probeerde zijn derde mislukking op rij te vergoeilijken. “Nogal lacherig stelde hij in de commissie dat er zaadjes gezaaid zijn, er evolutie is in het denken over de leraar en dat de volgende regering het werk verder zal zetten. De harde realiteit is echter dat er onder Smet cruciale jaren zijn voorbij gegaan waarin het beroep van leraar aantrekkelijker had kunnen gemaakt worden,” zegt Vanderpoorten. Ze denkt daarbij aan maatregelen die de werkzekerheid van beginnende leraren vergroten, de begeleiding van studenten en starters ernstig nemen, de lerarenopleiding performanter te maken, enzovoort… “ Er is helemaal niets gebeurd,” aldus Vandepoorten, die erop wijst dat Smet zelfs stappen achteruit heeft gezet door de mentoruren af te schaffen.

Vandepoorten is had voor deze zoveelste mislukking van Smet: “Dit is  ronduit dramatisch voor het Vlaamse onderwijs en de toekomst van zoveel kinderen en jongeren: er zijn te weinig leerkrachten en diegenen die er zijn, zijn niet allemaal even excellent. Dit fenomeen zal zich de komende jaren doorzetten.”

Macht Guimardstraat nooit zo groot

De oorzaak van deze mislukking ligt volgens Open Vld bij de druk die de Guimardstraat heeft uitgeoefend. “De minister had in het begin van de legislatuur aangekondigd dat hij de regionaal verankerde scholengemeenschappen ging versterken, wat een goed idee was en wat het veld ook wil. Hij heeft deze piste in de loop van de legislatuur echter verlaten om i.p.v. sterk regionaal verankerde scholengemeenschappen te kiezen voor Vlaanderen-brede scholengroepen: lees de inrichtende machten  van het Vrij Katholiek Onderwijs willen zich kunnen bundelen,” zegt Vandepoorten. “Door deze piste ging al de rest, ook het perspectief voor een betere lerarenloopbaan, de vuilbak in. Onverantwoordelijk, niet alleen van de minister maar zeker ook van deze Vlaamse regering, die van Vlaanderen toch een topregio ging maken? Zonder voldoende leerkrachten? Met een onderwijs in een neerwaartse spiraal?”

Ook de verantwoordelijkheid van de grootste koepel van onderwijsverstrekkers is volgens Vanderpoorten niet min. “Deze koepel legt voortdurend haar wil op aan de minister en wil zich kunnen versterken via een schaalvergroting op haar maat gesneden. Niet in het belang van de leraar, wel in haar belang. De macht van de Guimardstraat is nooit zo groot geweest als tijdens deze legislatuur.”