Monthly Archives

oktober 2013

09/10/2013: kakofonie onderwijshervorming blijft duren

By | Nieuws

Ik stel spijtig genoeg vast dat de kakofonie over de onderwijshervorming blijft duren en dat de onduidelijkheid bij leerkrachten en ouders met de dag groter wordt. Minister Bourgeois en minister Smet houden elk aparte infomomenten over de onderwijshervorming. Daarbij neemt N-VA blijkbaar zonder gene afstand van het door haar gesloten akkoord. De verwarring wordt daardoor alleen maar groter!


De hervorming van het secundair onderwijs heeft een diepe tegenstelling blootgelegd tussen SP.a en N-VA, coalitiepartners in de Vlaamse regering. Opvallend is dat ook na het zogenaamde onderwijsakkoord beide partijen elkaar blijven tegenspreken over de inhoud en draagwijdte van dat akkoord.

Het is ongezien dat ministers van beide partijen apart door Vlaanderen trekken om het zogenaamde akkoord elk op hun wijze uit te leggen. Het maakt de verwarring over de toekomst van ons secundair onderwijs alleen maar groter.

N-VA neemt afstand van belangrijk onderdeel onderwijsakkoord

Dat men elkaar tegenspreekt en blijft tegenspreken, bleek ook op de infoavond van minister Bourgeois gisterenavond. Volgens een Belga-bericht, met een verslag van die bijeenkomst, verklaarde Vlaams parlementslid en N-VA-onderwijsspecialist Kris Van Dijck dat hij “ernstige vragen” heeft bij de domeinscholen.

Nochtans maken die domeinscholen deel uit van het onderwijsakkoord. Domeinscholen houden in dat een school kan kiezen voor een bepaald domein, zoals wetenschap of economie, en daarin zowel de richtingen aanbiedt die aansluiting geven op het hoger onderwijs als de richtingen die rechtstreeks naar de arbeidsmarkt leiden.
Het idee zou vanaf 2016 worden ingevoerd, na een grondige screening van de onderwijsinstellingen.

Onbegrijpelijk dat Kris Peeters dit toestaat

Maar N-VA neemt dus meteen afstand van dat onderdeel van dat akkoord. Ik wilde daarom weten van minister Bourgeois wat nu de mening is van de Vlaamse regering over de domeinscholen.
De minister ontweek de vraag en weigerde te antwoorden. Ik betreur dat.

Er is de voorbije maanden heel wat mist gespuid over de hervorming van het secundair onderwijs. Vooral de tegenstrijdige verklaringen van de coalitiepartners SP.a en N-VA zorgen voor zeer veel onduidelijkheid op het veld. Leerkrachten en ouders weten niet meer wat nu de toekomstplannen zijn. Het is onbegrijpelijk dat minister-president Kris Peeters deze kakofonie toestaat!

09/10/2013: actuele vraag aan minister Bourgeois

By | Nieuws

Actuele vraag van mevrouw Marleen Vanderpoorten tot de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, over de tournee door Vlaanderen van minister Bourgeois om toelichting te geven bij de hervorming van het secundair onderwijs