Monthly Archives

augustus 2013

21/08/2013: Onderwijshervorming: “Vlaamse Regering doet huiswerk beter over”

By | Nieuws

Uit een grote bevraging blijkt dat acht op de tien leerkrachten de geplande onderwijshervorming van de Vlaamse Regering verwerpt, net als twee op de drie ouders. “Dit verbaast ons helemaal niet” zegt oud-minister van onderwijs Marleen Vanderpoorten. Ze roept de Vlaamse Regering op haar huiswerk over te doen. “Leerlingen en leerkrachten verdienen beter dan deze bric-a-brac”.

De voorbije maanden was er heel wat te doen omtrent de hervorming van het secundair onderwijs. Het kwam zelfs zover dat het voortbestaan van de Vlaamse regering aan een zijden draadje hing. “Dit alles was het gevolg van de onoverbrugbare verschillen die bestonden en nog steeds bestaan tussen de drie regeringspartijen CD&V, N-VA en sp.a. Men heeft de voorbije jaren gezocht naar compromissen zonder ze te vinden. Wel heeft men jarenlang in de media het ene ballonnetje na het andere opgelaten, hetgeen telkens opnieuw aanleiding gaf tot een rel binnen de meerderheid. Een mooi schouwspel was dit niet en intussen werd van leerkrachten, directies, leerlingen en ouders verwacht om de moed erin te houden en te blijven geloven in een goeie afloop ten gunste van de onderwijskwaliteit”, stelt Vanderpoorten.

Halfslachtig compromis waarop niemand zit te wachten
Uiteindelijk bereikte men een akkoord dat geen akkoord bleek te zijn: zelfs over de afgesproken maatregelen legden de verschillende regeringspartijen tegengestelde verklaringen af. “Het was op een bepaald ogenblik hallucinant om te zien hoe hetgeen in het parlementair halfrond door leden van de meerderheid werd gezegd, tegelijkertijd door de voorzitter van N-VA in de leeszaal van het parlement werd tegengesproken. Vooral over de invoering van een brede eerste graad en over het afschaffen van de schotten tussen ASO, TSO, BSO en KSO kwamen de tegengestelde interpretaties van het bereikte akkoord naar voor. Nochtans gaat het hierbij om de meest fundamentele hoofdstukken van het akkoord. Hoe kan men als beleidsmaker hopen op een breed maatschappelijk draagvlak indien de beleidsmakers zelf geen gemeenschappelijk vlak delen?”, aldus de liberale onderwijsspecialiste.

Huiswerk overdoen, in nauwe dialoog
Het resultaat van al het geruzie is duidelijk: de plannen van de Vlaamse Regering zijn een halfslachtig compromis waarop niemand zit te wachten. Open Vld roept de Vlaamse Regering daarom op om haar huiswerk over te doen. “Een onderwijshervorming kan maar succes hebben indien ze gedragen wordt door leerkrachten, directies, leerlingen en ouders. Zij staan elke dag in het werkveld en zijn onze onderwijsexperten bij uitstek. Het wordt tijd dat naar hen wordt geluisterd. Daarom doet de Vlaamse Regering er beter aan haar onderwijscompromis af te voeren en haar huiswerk over te doen, in nauwe dialoog met de leerkrachten en ouders. Als minister Smet nu toch koppig doorzet, dreigen we binnen enkele jaren vast te stellen dat er nog steeds niets is gebeurd. En dat kunnen we ons niet meer veroorloven,” besluit Marleen Vanderpoorten.