Monthly Archives

december 2012

N-VA Open Vld coalitie presenteert bestuursakkoord 2013-2018

By | Nieuws
Lier doen groeien in verantwoordelijkheid en verbondenheid is de uitdaging die de nieuwe bestuursploeg zes jaar lang aangaat 

De bestuursploeg wil de inkomsten en uitgaven van de stad tegen 2018  opnieuw in evenwicht  brengen zonder verhoging van de belastingen.

De krachtlijnen daartoe zijn 

 – het voeren van een kerntakendebat . De stad moet zich focussen op die taken die voor haar burgers noodzakelijk zijn en door niemand anders worden ingevuld.
– ontwikkeling van zoveel mogelijk  synergie tussen de stedelijke partners.

Het bestuursakkoord  heeft ook de ambitie de verbondenheid in de stad te versterken. Wie mee wil werken om Lier te doen bruisen is meer dan welkom.

Tenslotte mag de groeiende stad in de komende jaren het historisch en kleinstedelijk karakter van Lier niet aantasten. Lier moet een stad op mensenmaat blijven.

 Het integraal coalitieakkoord vindt u hier