Monthly Archives

september 2012

28 september 2012 – weblog “Vrienden van de nieuwe Grote Markt”

By | Nieuws

De gemeenteraadsverkiezingen komen nu echt in zicht. Nog een goede twee weken en we weten of er al dan niet een geelzwarte tsunami over Vlaanderen zal spoelen.
Ook in Lier is de nieuwsgierigheid groot, niet het minst bij de kandidaten die hun schoenen letterlijk in snel tempo aan het verslijten zijn met huisbezoeken, borden zetten en…. terug rechtzetten, affiches rondbrengen, bussen, …

Maar soms komt er ook steun uit onverwachte hoek. Zo werd er begin deze week een brief rondgestuurd van de niet-politiek gebonden “vrienden van de nieuwe Grote Markt”. Inderdaad, wat iedereen verwachtte, gebeurt ook in de Lierse kiescampagne: de verkeerscirculatie op en rond de Grote Markt wordt het verkiezingsthema.
Deze “vrienden” stellen in hun brief heel duidelijk dat ze zeer bedroefd zouden zijn als door de nieuwe bestuursmeerderheid die op 1 januari 2013 zal worden geïnstalleerd, het verkeer terug over de markt zou mogen rijden.

Een vrees die ik met hen deel. Het zou inderdaad bijzonder spijtig zijn als er terug een colonne auto’s dwars over de markt zou rijden en de aangename sfeer die er nu heerst, zou verpesten.
Het zou zonde zijn voor de terrasbezoekers die nu genieten van een open zicht en rust, zonde voor de wandelaars die nu relaxed over het marktplein kunnen lopen zonder telkens opzij te moeten springen voor aankomend verkeer en parkerende wagens, en tenslotte zonde voor de handelaars en bewoners die nu het genot van minder lawaai en CO² aan den lijve ondervinden.

Het zou vooral ook spijtig zijn omdat in de huidige situatie de Lierse stadskern verkeersluw is, maar tegelijkertijd ook heel goed bereikbaar voor diegenen die in het centrum moeten zijn, wegens doorrijdbaar langs het Zimmerplein en de Predikherenlaan. Daarenboven zal er parkeergelegenheid genoeg zijn met een tweede ondergrondse parking die binnenkort afgewerkt en geopend wordt. Zoals het stadscentrum er nu bijligt, worden de voordelen van alle mogelijke opties samengebracht: verkeersluw EN bereikbaar, leefbaar, mooi, aangenaam, ontspannen, …
Een nieuwe knip hebben we zeker niet nodig, maar alsjeblief ook geen terugkeer naar de verkeerschaos van vóór 7 maart 2011.

Ik hoop dat de inwoners van Lier en Hooikt ervoor kiezen om de huidige situatie te bestendigen. Alleen dan zal de politieke rust in onze stad weerkeren en zullen de visies van radicale fracties geen kans krijgen.
 
Dit is mijn grootste wens voor 14 oktober! Mag het ook de uwe zijn…

Marleen Vanderpoorten

Pleidooi voor behoud verkeersvriendelijk centrum

By | Nieuws

26 september 2012 – Wij ontvingen een schrijven van ‘De vrienden van de Nieuwe Grote Markt’ waarin ze opkomen voor de vernieuwde Grote Markt en de aangepaste verkeerscirculatie in het stadscentrum.
 

Lier, postdatum,

Geachte heer, mevrouw,

Wij zijn een stel vrienden, die de hernieuwde Grote Markt van Lier een warm hart toedragen.
Alvorens verder te gaan willen wij uitdrukkelijk melden dat wij geen enkele politiek engagement   hebben, dat geen van ons een partijkaart heeft, noch lid is van enige politieke partij.

In het kader van de komende verkiezingen worden sedert enkele dagen onze brievenbussen weer overspoeld met allerhande verkiezingsmateriaal, slogans, flyers en allerhande troep, met al dan niet vage beloftes, hoe leuk het in de toekomst zal worden enz.
De ene partij is al wat inventiever dan de andere, de ene belooft al wat meer dan de andere, en de ene liegt al wat meer dan de andere. Er zijn er zelfs die het mogelijke van het onmogelijke beloven.
Tot zover dus niets nieuws onder de zon.

Wat ons wel zorgen baart is dat enkele lokale partijen terug een aanslag willen plegen op de vernieuwde Grote Markt en op het verkeersvriendelijk centrum van onze stad. Terwijl alle, zowel grote als kleinere steden te lande, opteren voor een autovrije stadskern, zal ons stadscentrum, afhankelijk van 14 oktober 2012, in de toekomst terug een paradijs worden voor koning auto. Blijkbaar zitten er onder onze lokale politiekers grote magiërs die het centrum terug doorrijdbaar willen maken en toch autoluw.
Tijdens de voorbij zomermaanden hebben veel lierenaars zelf kunnen vaststellen dat Lier ook leefbaar is zonder overbodig verkeer in de binnenstad. Veel wandelaars, fietsers en dagjestoeristen waren (en zijn) vol bewondering voor de huidige situatie.
Het Nationaal Planbureau heeft, samen met meerdere ministers, onlangs nogmaals aangetoond dat wij binnen enkele jaren nog meer in de file zullen staan dan heden ten dage.

Velen roepen en schreeuwen om verandering. Maar is verandering altijd een verbetering? Het verleden heeft meermaals aangetoond dat dit niet altijd het geval is.

Het wordt hoog tijd dat alle Lierenaars eens goed gaan nadenken over de toekomst van hun stad.
Er zijn in het verleden inderdaad bestuursfouten gebeurd, maar bestuurslui die geen fouten maken moeten nog geboren worden, wat zij ook mogen beweren. Dat er geen parkeergelegenheid is op loopafstand van het centrum is een boutade uitsluitend bestemd voor diegenen die te lui zijn om enkele meters te voet te lopen.
De media hebben er de laatste weken trouwens nog op gewezen dat wij zelfs voor 500 meter de auto durven gebruiken.
Het parkeerprobleem, als dat er al moest zijn, is onomstotelijk verbonden met de plaatselijke middenstand en horeca, waarvan er enkelen nogal wild omzich heen schoppen.
Een van onze vrienden heeft een 15-tal handelszaken (Grote Markt) onder de loep genomen, en wat blijkt ?  Meer dan de helft van deze zaken heeft in 2011 een beter resultaat neergezet dan het jaar voordien. (Cijfers Balanscentrale Nat. Bank België).
Was 2011 niet het jaar van het archeologisch onderzoek, de grote werkzaamheden, de onbereikbaarheid en het groot ongenoegen?

Geeft het project Grote Markt een kans, evalueer binnen enkele jaren, en maak dan de balans op. Als u graag met een gerust geweten kinderen en kleinkinderen gezond al fietsend of te voet terug van school wil zien komen, denk dan op 14 oktober eens hééééél goed na alvorens een beslissing te nemen. Een beslissing die de toekomst van onze stad mee zal bepalen.

Indien u, geachte, ook vriend wil zijn van de Nieuwe Grote Markt, maak dan deze brief over dan aan al uw kennissen, relaties enz. waarvan je denkt dat zij onze visie bijtreden en eveneens Vriend willen zijn, of probeer ze minstens te overtuigen van het nut van een toffe, leefbare en gezellige binnenstad.

In de hoop dat u onze visie verder zult ronddragen, alvast bedankt voor uw tijd om nota te willen nemen van onze overtuiging.

Namens de Vrienden Nieuwe Grote Markt,

Robijn Hoet

19 september 2012 – geshockeerd door N-VA

By | Nieuws

Rapport van de week

19 september 2012 – Geshockeerd door N-VA

De voorbije weken vonden in Lier de eerste debatten plaats in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen. Zo organiseerde de Lierse Wereldraad een paneldiscussie tussen de Lierse politieke partijen over de rol van een lokaal bestuur in de Noord-Zuid problematiek.

Lier heeft als fairtrade-gemeente nogal wat initiatieven genomen op het vlak van ontwikkelingssamenwerking, onder meer via sensibiliseringsacties in de scholen, om jongeren meer bewust te maken van deze problematiek.

Ik was dan ook uitermate verwonderd toen de vertegenwoordiger van N-VA, ongetwijfeld helemaal in de ban van “de kracht van verandering”, ervoor pleitte om scholen toch maar niet meer op te zadelen met de opdracht hun leerlingen te confronteren met deze thematiek.

Een voorbeeld. Onze stad is een actieve deelnemer aan het Open Doek-festival, waar Noord-Zuidproblemen, waaronder ook de rechten van de mens, aan bod komen. Scholen aansporen om met hun leerlingen dit festival te bezoeken was volgens de aanwezige N-VA-spreekbuis een brug te ver. Zijn argument? Alles waar scholen jongeren toe verplichten heeft een averechts effect. Als je als leerkracht jongeren tracht te sensibiliseren voor Noord-Zuid problemen, zetten jongeren zich hier onmiddellijk tegen af.

Als je deze redenering doortrekt, komt het er finaal op neer dat alles wat binnen de  schoolmuren wordt onderwezen niet alleen nutteloos is, maar bovendien gevaarlijk, omdat het een tegenreactie bij de jongeren teweeg dreigt te brengen. Dit zou betekenen dat er in scholen dan ook geen plaats meer kan zijn voor cultuur, seksuele opvoeding, sport, de armoedeproblematiek. Eerlijk gezegd begreep ik er niets van, en ik zei dat ook tijdens het debat. Ik kreeg als antwoord dat mijn onbegrip te verklaren was door het feit dat mijn schooltijd toch al iets langer achter mij lag dan de zijne…

Volgens de N-VA’er van dienst was het veeleer de taak van de jeugdbeweging en van de ouders om kinderen gevoelig te maken voor dit soort thema’s. En hij had toch wel het geluk gehad dat ZIJN ouders en ZIJN jeugdbeweging dat inderdaad hadden gedaan!  

Ontwaarde ik hier elitarisme van de ergste soort? Alleszins had deze betweter geen enkel begrip voor de emancipatoire opdracht en kracht van ons onderwijs.

Man, man, man, zelden zulke arrogantie gezien en zulke onzin gehoord! Als dit de kracht van de verandering uitmaakt die ons na 14 oktober dreigt te overspoelen, dan word ik bang. Bang voor ons onderwijs. Arme Vlaamse jongeren, en bij uitbreiding, arm, arm Vlaanderen…

Marleen Vanderpoorten

Filmpje Marleen drijft de schapen

By | Nieuws

12 september 2012 – Naar aanleiding van de Argus-wandelzoektocht 2012 werd volgende schiftingsvraag gesteld: Hoeveel tijd hebben Marleen Vanderpoorten en Guido Van den Bogaert nodig om de schapen te hoeden vanaf het schapenkoppenmonument tot aan het stadhuis?
Het filmpje kan u hier zien: http://vimeo.com/49318022