Monthly Archives

mei 2012

Meer aandacht voor sociale media in onderwijs

By | Nieuws

18 mei 2012 – Open Vld is tevreden dat er een conceptnota mediawijsheid werd neergelegd. Toch missen de liberalen voldoende aandacht voor sociale media. Volgens de partij zijn sociale media bijzonder ingrijpende communicatiekanalen die de komende jaren enkel in belang zullen toenemen.

De gezamenlijke conceptnota mediawijsheid van de ministers van Media en Onderwijs kadert in de doelstelling om jongeren “mediawijzer” te maken. Vlaamse Volksvertegenwoordiger Bart Tommelein heeft deze doelstelling altijd gesteund en is ervan overtuigd dat het van cruciaal belang is om jongeren en ook kinderen de nodige mediavaardigheden aan te brengen. Zeker in een maatschappelijke omgeving waarin de toenemende digitalisering en globalisering een revolutie heeft teweeggebracht. Toch vindt Tommelein dat de conceptnota te abstract blijft voor wat betreft de aandacht voor sociale media.

Tommelein: “Jongeren maken massaal gebruik van de nieuwe en sociale media. Deze zijn nauwelijks nog weg te denken uit de leefwereld van de Facebook-generatie. Kinderen zijn vaak al van in het basisonderwijs actief op sociale netwerksites zoals Facebook en Netlog, zelfs al ligt de wettelijke minimumleeftijd hoger. Eenmaal in het secundair onderwijs neemt het gebruik van die nieuwe media nog toe. Onderzoek wijst echter uit dat hoewel een belangrijk deel van de jongeren privacy-instellingen gebruikt, jongeren meer risicovolle informatie op hun profielpagina plaatsen naarmate ze ouder worden.”

Vanuit onderwijsstandpunt betekent dit dat jongeren de nodige strategische vaardigheden aangeleerd moeten krijgen op school om met dergelijke netwerksites om te gaan. Zo stelt Vlaams Volksvertegenwoordiger Marleen Vanderpoorten: “Kinderen en jongeren beschikken vaak wel over de technische vaardigheden, maar kennis over de zogenaamde nettiquette ontbreekt nog al te vaak. We mogen de ogen niet sluiten en blind zijn voor het gebruik op jonge leeftijd. Integendeel. Naast de gevaren bieden deze netwerken ook enorme opportuniteiten. Het gaat hier immers om meer dan een rage, een cultuurfenomeen. Ik denk dat social media een wezenlijk onderdeel van ons leven zullen worden. Kinderen en jongeren moeten dan ook vanaf de basisschool de nodige skills aangeleerd krijgen om een verstandig gebruik aan te scherpen. Het is evenwel van cruciaal belang dat de leerkrachten in dit verhaal worden betrokken. De Vlaamse Regering moet daarom concrete actie ondernemen om ook leerkrachten de nodige vaardigheden inzake sociale media aan te leren.”

In 2010 werd “mediawijsheid” dan wel ingeschreven in de eindtermen van het secundair onderwijs, toch blijkt dat er onduidelijkheid heerst over de mate waarin veilig gebruik van sociale netwerksites daadwerkelijk is opgenomen in het curriculum. De Vakgroep Onderwijskunde van de Universiteit van Gent toonde aan dat de bestaande lespakketten die rond dat onderwerp bestaan quasi onbekend zijn bij zowel leerlingen als leerkrachten. Tommelein en Vanderpoorten dienen dan ook een resolutie in waarin zij aan de Vlaamse Regering vragen om veilig, rationeel en efficiënt gebruik van sociale netwerksites beter in te bedden in het curriculum. Tot slot benadrukken ze dat het belangrijk is om in de communicatie over sociale netwerksites ook de positieve kanten ervan te belichten.