19 september 2012 – geshockeerd door N-VA

By 24 september 2012 oktober 21st, 2019 Nieuws

Rapport van de week

19 september 2012 – Geshockeerd door N-VA

De voorbije weken vonden in Lier de eerste debatten plaats in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen. Zo organiseerde de Lierse Wereldraad een paneldiscussie tussen de Lierse politieke partijen over de rol van een lokaal bestuur in de Noord-Zuid problematiek.

Lier heeft als fairtrade-gemeente nogal wat initiatieven genomen op het vlak van ontwikkelingssamenwerking, onder meer via sensibiliseringsacties in de scholen, om jongeren meer bewust te maken van deze problematiek.

Ik was dan ook uitermate verwonderd toen de vertegenwoordiger van N-VA, ongetwijfeld helemaal in de ban van “de kracht van verandering”, ervoor pleitte om scholen toch maar niet meer op te zadelen met de opdracht hun leerlingen te confronteren met deze thematiek.

Een voorbeeld. Onze stad is een actieve deelnemer aan het Open Doek-festival, waar Noord-Zuidproblemen, waaronder ook de rechten van de mens, aan bod komen. Scholen aansporen om met hun leerlingen dit festival te bezoeken was volgens de aanwezige N-VA-spreekbuis een brug te ver. Zijn argument? Alles waar scholen jongeren toe verplichten heeft een averechts effect. Als je als leerkracht jongeren tracht te sensibiliseren voor Noord-Zuid problemen, zetten jongeren zich hier onmiddellijk tegen af.

Als je deze redenering doortrekt, komt het er finaal op neer dat alles wat binnen de  schoolmuren wordt onderwezen niet alleen nutteloos is, maar bovendien gevaarlijk, omdat het een tegenreactie bij de jongeren teweeg dreigt te brengen. Dit zou betekenen dat er in scholen dan ook geen plaats meer kan zijn voor cultuur, seksuele opvoeding, sport, de armoedeproblematiek. Eerlijk gezegd begreep ik er niets van, en ik zei dat ook tijdens het debat. Ik kreeg als antwoord dat mijn onbegrip te verklaren was door het feit dat mijn schooltijd toch al iets langer achter mij lag dan de zijne…

Volgens de N-VA’er van dienst was het veeleer de taak van de jeugdbeweging en van de ouders om kinderen gevoelig te maken voor dit soort thema’s. En hij had toch wel het geluk gehad dat ZIJN ouders en ZIJN jeugdbeweging dat inderdaad hadden gedaan!  

Ontwaarde ik hier elitarisme van de ergste soort? Alleszins had deze betweter geen enkel begrip voor de emancipatoire opdracht en kracht van ons onderwijs.

Man, man, man, zelden zulke arrogantie gezien en zulke onzin gehoord! Als dit de kracht van de verandering uitmaakt die ons na 14 oktober dreigt te overspoelen, dan word ik bang. Bang voor ons onderwijs. Arme Vlaamse jongeren, en bij uitbreiding, arm, arm Vlaanderen…

Marleen Vanderpoorten