Foto: David Van Oost

“Voor een basisdemocraat als ik betekent zetelen in het Vlaams Parlement een grote eer. Inspraak van burgers en van de verkozenen die zij afvaardigen zijn altijd erg belangrijk geweest voor mij – logisch dus dat ik het parlement als instituut erg waardevol vind. Verder ben ik trots dat ik de eerste vrouw was die dit parlement heeft mogen leiden. Dit was opnieuw een stap in de goede richting en een hart onder de riem van vrouwen die een politieke carrière ambiëren.”   

   

   

   

   

   

   

   

   

Samenstelling commissies in het Vlaams Parlement  

Marleen Vanderpoorten maakt deel uit van volgende commissies:
Commissie Onderwijs en Gelijke Kansen
Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie
Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Commissie ad hoc Hoger Onderwijs