• Open Vld Lier verliest oudste partijlid
  4 januari – Net over de drempel van het nieuwe jaar overleed in het H. Hartziekenhuis Frans Van den Broeck in de leeftijd van 98 jaar. Frans was van zover ons geheugen reikt een overtuigd liberaal en trouw lid van onze partijafdeling. Lees verder

  Lier klinkt tweemaal op het nieuwe jaar
  3 januari – Zondag 7 januari trakteert de stad haar inwoners op een hapje en een drankje op de Grote Markt om samen te klinken op het nieuwe jaar. In Koningshooikt vindt zondag 21 januari de nieuwjaarsreceptie plaats op De Laag. Lees verder

  Grote Markt voorlopig beschermd als stadsgezicht
  26 december – Vlaams minister van Onroerend Erfgoed G. Bourgeois heeft de Lierse Grote Markt en delen van de Vismarkt en het Timmermansplein voorlopig beschermd als stadsgezicht. Lees verder

  Lier verwelkomt vierde ‘100% made in Lier’-product
  24 december – Met de ‘flessenpost’ van Superette Ninette aan de Kantstraat is Lier een vierde schapenkopproductje rijker. Naast de eigen schapenkopproducten van de stad, zijn de initiatieven van de handelaars met ‘100% made in Lier’-label een mooie aanvulling op het aanbod schapenkopproducten. Lees verder

  Lier keurt fietsbeleidsplan voor komende zes jaar goed
  20 december – Maandagavond keurde de Lierse gemeenteraad het fietsbeleidsplan met een ruime meerderheid goed. Met dit fietsbeleidsplan wil de stad antwoorden bieden op de grote uitdagingen op vlak van mobiliteit, bereikbaarheid en leefbaarheid. Lees verder

  Opbrengst cultuurquiz voor vzw De Lier
  19 december – Het Liers Cultuurcentrum en de Koepel voor Liers Cultuurbeleid organiseerden zaterdagavond 14 oktober de tweede editie van de cultuurquiz. De opbrengst hiervan gaat naar een goed doel , dit jaar is dat vzw De Lier. Lees verder

  Lier keurt Budget 2018 goed
  19 december – De gemeenteraad heeft gisteravond het budget 2018 en de uitgebreide meerjarenplanning 2014-2019 tot 2020 meerderheid tegen oppositie goedgekeurd. U kan hier de integrale versie lezen van de tussenkomst van fractievoorzitter Sabine Leyzen tijdens het debat.

  Lier organiseert speciaal busvervoer voor dienstencentra
  18 december – Het college heeft beslist een toelage van 10.000 euro toe te kennen aan vzw Werkmmaat voor een SINE-tewerkstelling (Sociale INschakelingsEconomie) om het vervoersaanbod voor de dienstencentra te garanderen. Het OCMW investeert in de aankoop van een nieuwe bus. Lees verder

  Website “Shoppen in Lier” in nieuw kleedje
  17 december – Wie naar www.shoppeninlier.be surft, krijgt sinds kort de vernieuwde website te zien. De shopwebsite van Lier kreeg een nieuw kleedje in responsive design. Hiermee streeft de stad naar een optimale webervaring van desktop computerscherm tot smartphone voor elke gebruiker. Lees verder

  Laatste Lierse gasthuiszusters verhuizen naar Kessel
  16 december – Onder de titel “Als de liefde niet bestond” werd tijdens een plechtigheid in het Hof van Beatrijs een hommage gebracht aan de Gasthuiszusters-Augustinessen van Lier , die hun kloostergebouw in de Kolveniersvest verlaten. Ze nemen nu hun intrek in het ontmoetingshuis van de Gasthuiszusters-Augustinessen op de Bist in Kessel. Lees verder

  Nieuw dienstencentrum heet ‘Het Schoppeke’
  13 december – Meer dan 400 Lierenaars kozen mee de naam van het nieuwe dienstencentrum aan de Kanunnik Davidlaan. De winnende naam was overduidelijk ‘Het Schoppeke’. OCMW voorzitter Marleen Vanderpoorten bedacht 5 gelukkigen met een leuke prijs als bedanking voor hun deelname. De hoofdprijs, een pakket met Lierse schapenkopproducten gaat naar Greta Budts uit Koningshooikt. Lees verder

  Therapiehond’ in Woonzorgcentrum (WZC) Paradijs
  13 december – De OCMW-raad heeft beslist een therapiehond te introduceren in de werking van het WZC Paradijs aan de Transvaalstraat. Een animator van het woonzorgcentrum koopt zelf de hond aan en zal een opleidingsprogramma volgen. Lees verder

  Lier zet beleidslijnen uit voor 2018-2020
  12 december – Het college blijft bij de opmaak van het budget 2018 en de meerjarenplanning tot 2020 verder bezuinigen en bedachtzaam investeren. Lees verder

  Stad en OCMW organiseren Winteractieplan
  11 december – Stad en OCMW Lier hebben zoals de voorbije jaren een winteractieplan klaar.Voor ouderen, mensen met een beperking, vereenzaamden, … is de vrieskou of sneeuw soms een harde noot om te kraken. Lees verder

  Kerst in Lier maakt stad extra gezellig tijdens eindejaarsperiode
  8 december – Alle kerst- en eindejaarsactiviteiten zijn te vinden op www.kerstinlier.be of in de kerstfolder die vorige week in Lier en Koningshooikt werd verspreid. Lees verder

  Nieuw bos aangeplant op Campus Louis Zimmer
  6 december – Eind november plantte de stad een mix van ongeveer duizend nieuwe bomen en struiken aan op de site van het Atheneum aan de Predikherenlaan. Lees verder

  Lier bezorgt jongeren ‘De Brug’ naar werk
  4 december – In samenwerking met Arktos vzw start het team Sociaal beleid met het project ‘De Brug’ om maatschappelijk kwetsbare jongeren gedurende een korte periode intensief te begeleiden als voortraject naar de opstap naar werk. De projectnaam is ‘De Brug’ – als metafoor voor het leggen van de brug naar werk(ervaring). Lees verder

  Efficiënte slibaanpak in vijver stadspark en Binnennete
  1 december – Na de aanzienlijke slipreductie door het gebruik van een biologisch product op de Binnnete tussen het Spui en De Heyderstraat startte de stad een gelijkaardige behandeling in het stadspark en op de Binnennete tussen de Sint-Jansbrug en de stadsvest. Lees verder

  Camera’s hebben effectief afschrikeffect
  30 november – De camera’s bij de ondergrondse collectieve systemen (OCT’s) dragen merkbaar bij tot een groter afschrikeffect. Lees verder

  Nieuw grasveld voor voetbalpleintje wijk Herderin
  30 november – Het voetbalpleintje van 27 bij 18 meter in de wijk Herderin aan de Waversesteenweg kreeg een kunstgrasmat. Het veldje was door intensief gebruik van de jeugd in slechte staat geraakt. Lees verder

  Stad plaatst extra fietsenstallingen
  29 november – Lier installeert bijkomende fietsenstallingen naast de bushalte aan de stadsvest in de brede Antwerpsestraat en bij het begin van de Van Boeckellaan. Lees verder

  Geen gescheiden GFT-ophaling in Lier
  28 november – De stad organiseert vooralsnog geen gescheiden ophaling van groente-, fruit- en tuinafval (GFT) . In een groencompostgemeente als Lier dient voorrang gegeven aan composteren van GFT in de eigen tuin. Lees verder

  Lier finalist ‘Overheidsorganisatie van het Jaar® 2018’
  28 november – Stad en OCMW Lier namen dit jaar voor het eerst deel en slepen al meteen een nominatie in de wacht in de categorie ‘Prijs Lokaal’. Een Academische Raad, samengesteld uit vooraanstaande professoren met expertise in de openbare sector kozen hun kandidatuur als finalist. Lees verder

  Ziekenhuis neemt als eerste zorgclown in dienst
  26 november – Het H. Hartziekenhuis neemt een Zorgclown vast aan, een primeur in België. Het is een van de clowns van Zorgclowns & Co VZW, een nieuwe organisatie die zowel voor kinderen, ouderen als personen met een beperking speelt. Lees verder

  Stad stuurt verwarmingscoaches op pad
  23 november – Dit najaar tot en met de winter 2018 voert de provincie Antwerpen opnieuw de campagne  ‘Vriend van de thermostaat’. De provincie steekt hiermee de hand uit naar gemeenten om hun gemeentelijk klimaatbeleid te ondersteunen. Lees verder

  Dries Van Noten erepoorter van de stad Lier
  22 november – Mode-ontwerper Dries Van Noten ontving gisteravond de oorkonde van erepoorter van de stad Lier. De titel van erepoorter wordt toegekend aan Lierenaars die op economisch, sociaal, toeristisch, sportief, cultureel of een ander vlak, een meerwaarde voor Lier betekenen en hun verbondenheid en voorliefde met onze stad hebben bewezen. Lees verder

  Thomas More Lier introduceert bevallingsrobot Victoria
  21  november – De studenten Vroedkunde van Thomas More in Lier verwelkomen Victoria en haar baby Emma Charlotte. Victoria is de meest gesofisticeerde verloskundige simulatierobot op de markt. Thomas More heeft voor de opleidingen Vroedkunde in Lier én in Turnhout deze simulatiepop aangekocht. Het zijn de eerste exemplaren in België. Aan Victoria hangt een prijskaartje van ongeveer 150.000 euro. Lees verder

  Nieuw winkelcentrum op Antwerpsesteenweg
  17 november – Aannemer Cordeel is gestart met de voorbereiding van de realisatie van een nieuw winkelcentrum op de terreinen van de voormalige garage Anthonis. Tegen september 2018 wordt de site omgevormd tot een moderne winkelzone met vier handelsvestigingen. Lees verder

  Lier houdt inburgeringsceremonie
  16 november – De stad ontving gisteravond alle inburgeraars in CC Vredeberg om hen te feliciteren met het afronden van hun inburgeringstraject. De volwassenen ontvingen het inburgeringsattest, de jongeren in de onthaalklassen een cheque voor een culturele workshop. Lees verder

  Infomoment over ‘ Wonen voor senioren’
  16 november – De Lierse seniorenraad organiseert donderdag 23 november van 13.30 tot 16.30 u een infomoment over dit thema in dienstencentrum De Komeet aan de Eeuwfeestlaan. Lees verder

  Lier herdenkt oorlogsslachtoffers
  11 november – Op 11 november memoreren we in de eerste plaats de verjaardag van de ondertekening van de Wapenstilstand in 1918, die een einde maakte aan de gevechten in de Eerste Wereldoorlog. Daarnaast herdenken we ook de slachtoffers uit beide wereldoorlogen en de Belgische militairen gesneuveld in dienst van de vrede sinds de Tweede Wereldoorlog. Lees verder

  Vernieuwde Putsesteenweg blinkt
  9 november – Het Lierse stadsbestuur heeft gisteravond samen met de talrijk opgekomen bewoners de vernieuwde Putsesteenweg in deelgemeente Koningshooikt feestelijk ingehuldigd. Lees verder

  VDAB organiseert opleiding tot hulpkok in Lierse restaurants
  8 november – De Lierse horeca heeft het moeilijk geschikt personeel te vinden voor de keuken en de zaal en heel wat jongeren zijn op zoek naar een job. VDAB speelde daarop in met een opleiding op maat naar de jongeren te brengen door ze te organiseren in Lier. Van de elf kandidaten behaalden er zes hun attest. Twee kregen al een contract in hetzelfde restaurant. Lees verder

  Krokussen voor meer biodiversiteit in Lier
  6 november – Woensdag 8 november start een aannemer met de machinale aanplanting van krokusbloembollen op een aantal locaties in stad en dorp. Krokussen zijn goede leveranciers van nectar en stuifmeel voor bijen. Lees verder

  “Versterkt wonen in Lier en Mechelen” krijgt belangrijke subsidie
  5 november – Vlaams minister van Wonen Homans heeft 288.000 euro toegekend aan het intergemeentelijk samenwerkingsproject (IGS) ‘Versterkt Wonen in Mechelen en Lier’. Lees verder

  Erfgoedbank van Kempens Karakter blaast zeven kaarsjes uit
  4 november – In die zeven jaar hebben 42.000 foto’s, geluidsfragmenten en filmpjes hun weg gevonden naar de website. De erfgoedcel kan hiervoor rekenen op enthousiaste vrijwilligers. Vooral het archief Lier, stad & OCMW heeft een sterke vrijwilligersploeg, die verantwoordelijk is voor de helft van de gepubliceerde items. Lees verder

  Novemberfoor 2017 opent donderdag 2 november
  1 november – Donderdag 2 november openen de foorkramers vanaf 16 uur hun kramen en attracties. Om 19 uur wordt de foor officieel ingewandeld door het college. Om 21 uur volgt een vuurwerkspektakel aangeboden door het foorcomité. Toeschouwers worden verwacht op de evenementenweide aan de Netelaan. Lees verder

  Lier verwerft unieke collectie werken van Felix Timmermans
  31 oktober – Onlangs kocht de stad een bijzonder interessante verzameling werken van Felix Timmermans aan. De kern van de verzameling bestaat uit een 500-tal boeken, aangevuld met een vijftal tekeningen. De collectie werd aangekocht voor 5.500 € van de erfgenamen van Maurice de Jonghe, een gepassioneerd Timmermansverzamelaar uit Brugge. Lees verder

  Nieuw dienstencentrum zoekt naam
  30 oktober – De bouw van het dienstencentrum in de Kanunnik Davidlaan is volop bezig. Het nieuwe dienstencentrum heeft nog geen naam. Wie mee de naam kiest van het nieuwe dienstencentrum, maakt kans op een Liers verrassingspakket. Lees verder

  Stedelijk Museum verrijkt met unieke oude Lierse kaarten
  27 oktober – Het gaat om 46 kaarten en stadsgezichten van Lier evenals een tiental historische atlassen. De stad kocht de waardevolle collectie aan van de heer J. Leyzen. Ze geeft een beeld van de geschiedenis en evolutie van onze Lierse stadskern door de eeuwen heen. De aankoop vormt een uitstekende aanvulling en meerwaarde voor de erfgoedcollecties van onze stad. Lees verder

  Uitbreiding Blauwe zone rond Dungelhoeffdomein
  24 oktober – Met de ontwikkeling van de Dungelhoeffsite en de bijkomende realisatie van de Charonsite is de parkeerdruk in de omliggende straten sterk toegenomen. Daarom voert het stadsbestuur vanaf maandag 6 november een blauwe zone in de ruime omgeving rond de Dungelhoeffsite in. Lees verder

  WEMEP II zoekt gastgezinnen in Lier
  23 oktober – In het Western-European Model European Parliament (WEMEP II)- project buigen jongeren uit het vierde of vijfde middelbaar zich over ernstige actuele problemen waarvan zij vinden dat de Europese Commissie daar dringend oplossingen voor moet bedenken. In 2012 vond dit project ook al plaats in Lier. De organisatoren rekenen opnieuw op de steun van gastgezinnen. Lees verder

  Normaalschool wordt attractieve woon- werk- en winkelbuurt
  22 oktober – De site van de Lierse Rijksnormaalschool krijgt een nieuwe invulling. Er komen in totaal een 140 tal wooneenheden met één, twee, drie en vier slaapkamers. Het gaat om lofts en appartementen. Er is ook plaats voor beginnende ondernemers, drie buurtwinkels en een horecazaak. De herbestemming moet de hele buurt een nieuwe boost geven. Lees verder

  Pallieterbeeld is weer thuis
  21 oktober – Het Pallieterbeeldje, dat in 2014 werd gestolen uit een tuin aan de Grachtkant in het begijnhof kreeg een nieuwe veilige plaats in de binnentuin van de Lierse Maatschappij voor de Huisvesting in de Abtsherbergstraat. Lees verder

  Jarig Paradijs viert feest
  20 oktober – Woonzorgcentrum Paradijs is vandaag een halve eeuw oud en trakteerde bij die gelegenheid bewoners en hun familie op een lekkere slagroomtaart. Lees verder

  Dagprijs WZC Paradijs wordt geïndexeerd
  20 oktober – De OCMW-raad heeft beslist voortaan de dagprijs van het woonzorgcentrum jaarlijks te indexeren. Lees verder

  Meldpunt bedrog, fraude en oplichting via internet
  19 oktober – Het meldpunt is een onlineplatform of website waar u alle soorten van misleiding, bedrog, fraude of oplichting kan melden. Het werd vorig jaar opgericht door de Federale Overheidsdienst Economie (meldpuntbelgie.be). Lees verder

  Kinder- en jongerenbevraging over stedelijk beleid
  19 oktober – In het voorjaar werd in Lier een online bevraging georganiseerd over het lokale beleid waar een 1.000 tal kinderen en jongeren aan deelnamen. De vragen gingen over 4 door jongeren gekozen thema’s: veiligheid, welzijn, openbare ruimte en vrije tijd. De deelnemers werden ingedeeld in 3 leeftijdscategorieën: 8 tot 12 jaar (345), 13 tot 15 jaar (250) en van 16 tot 26 jaar (417). Lees verder

  Dag en weekend van de Jeugdbeweging in Lier
  18 oktober – Donderdag 20 oktober 2017 stapt heel jeugdbewegend Vlaanderen in jeugdbewegingshemden, -t-shirts en -sjaaltjes de deur uit. Op die manier vieren zij het engagement van duizenden jongeren die zich elke week inzetten om meer dan 255.000 kinderen een jaar vol spel en plezier te bezorgen. Uiteraard vieren ook de Lierse jeugdverenigingen uitgebreid deze hoogdag. Dit jaar zijn er drie verschillende activiteiten. Lees verder

  Laat armoede verdwijnen
  17 oktober – Vandaag, dinsdag 17 oktober is het internationale dag van verzet tegen armoede. Lees verder

  WZC Paradijs bestaat halve eeuw
  16 oktober – Het Woonzorgcentrum Paradijs viert donderdag 19 oktober zijn 50e verjaardag met een tentoonstelling (1967 tot nu), een ballonwedstrijd voor de bewoners , een reuzetaart en een geschenkje voor inwoners en personeel. Lees verder

  60 attracties op de Lierse Novemberfoor
  16 oktober – Van donderdag 2 november tot en met dinsdag 21 november is de Novemberfoor weer in Lier. Op de Grote Markt nemen 27 attracties hun plaats in, op het Zimmerplein staan 7 attracties en op de Gasthuisvest worden er 26 geïnstalleerd. Lees verder

  Seniorenfeest met infobeurs “Actief blijven in Lier”
  13 oktober – Stad en OCMW Lier nodigden naar jaarlijkse traditie alle Lierse senioren uit die dit jaar 60, 70, 80 en 90 jaar worden of al zijn voor een sfeervol seniorenfeest in CC De Mol. Een 400 -tal 70 , 80 en 90 jarigen genoten van het namiddagfeest. ’s Avonds werden de 60-jarigen ontvangen. Lees verder

  Voortaan “mobiel” parkeren in Lier
  12 oktober – Besix Park, de firma die het parkeerbeheer in Lier verzorgt, biedt al geruime tijd autobestuurders de mogelijkheid aan te betalen via sms of de Parkmobile app. Vanaf vandaag zal de parkeerder kunnen betalen via drie aanbieders van parkeerapplicaties: Parkmobile, 4411 of Yellowbrick. Lees verder

  Stad sluit overeenkomst met vzw TEJO
  11 oktober – TEJO (Therapeuten voor jongeren) is een vzw die zich richt naar jongeren tussen 10 en 20 jaar en hun psychisch welzijn. TEJO is sinds 2016 actief in Lier. Om een intensere samenwerking te realiseren sluiten de Stad Lier en vzw TEJO Lier nu een convenant. Lees verder

  Nieuwe trage weg heet ‘Bosmolenpad’
  10 oktober – Het stadsbestuur heeft beslist aan het pad dat loopt vanaf Donderheide tot aan het N. Van Den Bulckpad in Koningshooikt, de naam ‘Bosmolenpad’ te geven. Lees verder

  Minister De Block houdt lezing in Lier
  8 oktober – Op uitnodiging van de Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging Lier hield Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block in CC Vredeberg een lezing over de uitdagingen in de gezondheidszorg. De aanwezigen waren onder de indruk van de dossierkennis van de Minister. Lees verder

  Project ‘Gendarmerie’ telt 26 nieuwe woongelegenheden
  7 oktober – In aanwezigheid van provinciaal deputé Peter Bellens, leden van het schepencollege, de gemeenteraad en OCMW-raad en de bestuursleden van de Lierse Maatschappij voor de Huisvesting, werd het sociaal woonproject ‘Gendarmerie’ ingehuldigd. Lees verder

  Nieuwe boomaanplantingen langs Spuivest
  6 oktober – De stad gaat in eigen beheer nieuw groen aanplanten tussen de achterzijde van het Wallenhof en de toegang naar de campus Louis Zimmer van Atheneum Lier aan het Spui. Op de site werden om veiligheidsredenen meerdere bomen gerooid langs de rand van de stadsvest. Lees verder

  Visit Lier verkoopt Lierse kant
  5 oktober – Visit Lier, het kantoor voor toerisme in het stadhuis start de verkoop van een reeks souvenirs in Lierse kant. De Lierse kant is een ambachtelijk en typisch Liers product waar toeristen veel interesse voor tonen. Lees verder

  Nieuwe stek voor turners en dansers

  5 oktober – De stad bouwt een gymhal en danszaal op campus Louis Zimmer van Atheneum Lier aan de Predikherenlaan. De nieuwbouw zou in het voorjaar 2019 afgewerkt zijn. Lees verder

  Lier beheert verkeerslichten Leopoldplein en Leuvensepoort
  2 oktober – De gemeenteraad heeft de overdracht goedgekeurd door het Vlaams Gewest van de verkeerslichten aan twee kruispunten in onze stad. Op die manier kan de stad voortaan zelf de verkeerslichtregeling aanpassen. Lees verder

  Lierse klok kleurt roze ter sensibilisering voor borstkanker
  1 oktober – De oude klok van de Sint-Gummaruskerk, die werd bevestigd aan de bib in de Deensestraat, wordt dit jaar voor de tweede keer roze verlicht. Met dit initiatief willen de Pink Ribbonettes samen met de Lierse Bib en Pink Ribbon gedurende heel de maand oktober, de Internationale Borstkankermaand, aandacht vragen en sensibiliseren voor borstkanker. Lees verder

  Stad keurt wegenisontwerp Sint Gummarusstraat goed
  30 september – Tijdens de jongste gemeenteraad werd het door Infrabo ingediende ontwerp voor de vernieuwing van de riolering en de wegenis goedgekeurd. Lees verder

  Stad opent nieuw wijkspeeltuintje ‘De Lijster’
  29 september – De stad organiseerde in het voorjaar een bevraging in de wijk rond ’t Lammeke in Koningshooikt. Uit de vele inzendingen kwam de consensus voor een veilige speelruimte die zoveel mogelijk de open ruimte van het parkje vrijlaat. Lees verder

  Babybeurs in WZC Paradijs
  27 september – Het Huis van het Kind in samenwerking met Kind en Gezin organiseerden gisteren een eerste infomarkt voor aanstaande en jonge ouders in het Woonzorgcentrum aan de Transvaalstraat. Lees verder

  Lier huldigt zijn helden
  25 september – Voor de gemeenteraadszitting van gisteravond ontvingen de broers Didden en Bart Van den Berghe uit Lier de medaille en oorkonde van het Carnegie Hero Fund voor hun heldendaad. Lees verder

  Lier start proefproject verkeersberichten met Be-Alert
  In Lier is een proefproject met Be-Alert gestart. Be-Alert is een alarmeringssysteem dat je verwittigt bij een noodsituatie. Maar de stad wil ook Be-Alert gebruiken voor verkeersberichten. Lees verder

  Lier ontvangt nieuwe inwoners
  22 september – Zondag 1 oktober worden de nieuwe Lierenaars en Hooiktenaars door de stad ontvangen met een ontbijt, een typisch Lierse activiteit en een drankje achteraf. Ze ontvingen hiervoor een persoonlijke uitnodiging. Lees verder

  Sfinks strijkt opnieuw neer in Lier
  21 september – Na het succes van de eerste editie slaan Sfinks en het Liers Cultuurcentrum zaterdag 23 september opnieuw de handen in elkaar voor het festival Sfinks. Lees verder

  Lier4business brengt 72 Lierse ondernemers samen
  20 september – De nieuwe B2B ondernemersvereniging Lier4business werd gelanceerd met een succesvol event in het vernieuwde Lierse stadhuis. Lees verder  

  Kiwanis Symforosa schenkt 3.000 euro aan PLUS project Lier
  17 september – Kiwanis Symforosa Lier, een dames serviceclub, bakte en verkocht tijdens de jongste zaterdagmarkt lekkere croque-monsieurs ten voordele van het PLUS project in Lier. In aanwezigheid van OCMW voorzitter en schepen van Sociale Zaken Marleen Vanderpoorten overhandigden de dames de cheque aan de vertegenwoordigers van het PLUS-project. Lees verder

  Nieuwe zitbanken aan Postkantoor
  15 september – De stad plaatste in samenwerking met het VTI nieuwe zitbanken in de Kruisbogenhofstraat aan de zijde van het administratief centrum. Lees verder

  Lisa ging op inleefweek naar El Salvador
  15 september – Lisa Van Gorp (16) uit Lier ging als ambassadeur van YOUCA (het voormalige Zuiddag) 2 weken op inleefreis naar El Salvador. YOUCA organiseert jaarlijks de YOUCA Action Day waarbij 15.000 jongeren uit het secundair onderwijs één dag hun schoolbanken omruilen voor een job. Het loon dat ze die dag verdienen gaat naar projecten van geëngageerde jongeren wereldwijd. Lees verder

  Stad vernieuwt Kanunnik Davidlaan
  15 september – De Kanunnik Davidlaan krijgt een volledig gescheiden rioleringsstelsel en nieuw wegdek.De werkzaamheden zullen meer dan een jaar in beslag nemen. De heraanleg begint maandag 16 oktober 2017, het einde wordt voorzien in november 2018. Lees verder

  Lier doet mee aan actie tegen zwerfvuil en sluikstort
  15 september – Volgende week vindt de actie “Zwerfvuil /sluikstorten blijft niet onopgemerkt” plaats. De actie kadert in de nationale zomercampagne ‘Doe alsof je thuis bent, gooi je afval niet op de grond’ gelanceerd door Mooimakers. Lees verder

  Gratis workshops voor ondernemers met digitale ambitie
  13 september – Verbeter je digitale vaardigheden om je klanten beter te bereiken en je bedrijf te laten groeien met deze vier gratis workshops. Meer dan 100 deelnemers schreven zich al in. Inschrijven is verplicht en kan tot uiterlijk een week voor de workshop. Inschrijven op www.lier.be (zoek op ‘digitaal atelier’). Lees verder

  Lier piloot in project ‘digitale aangifte overlijden’
  13 september – Na deelname aan de werkgroep ‘digitale aangifte overlijden’, waarin verschillende publieke en private stakeholders werden samengebracht om het proces van een aangifte van een overlijden te vereenvoudigen, digitaliseren en automatiseren, start de stad vandaag samen met de gemeente Bonheiden, als piloot met de praktische uitrol van dit project. Lees verder

  Succesrijke 29e editie van Open Monumentendag in Lier
  11 september – Het werd een fantastische editie met in totaal 3.453 bezoekers , mede dankzij het weer dat beter was dan men voorspeld had. Lees verder

  Sport Na School een aanrader
  9 september – Ben je een leerling uit het secundair onderwijs die wil bewegen? Dan is de Sport Na School-pas (SNS) op jouw lijf geschreven! Met de SNS-pas kies je immers zelf wat, waar, wanneer en hoeveel je wil sporten. Sport Na School is een project van Sport.Vlaanderen en de Stichting Vlaamse Schoolsport in samenwerking met de Lierse sportdienst en de sportclubs. Lees verder

  Reuzenfamilie wandelt in de Lierse binnenstad
  6 september – Tijdens de eerste Groote Zondag van 8 oktober maken de Lierse reuzen in het gezelschap van de Duffelse collega’s van 14 tot 17 uur een muzikale wandeling in het stadscentrum. Lees verder

  Infovergadering over plannen stationsomgeving
  5 september – De stad organiseert maandag 11 september om 19 uur een infovergadering in het stadskantoor, zaal ‘Den bloeyenden wijngaerdt’ (Paradeplein 2) voor wie meer wil weten over de plannen voor de stationsomgeving. Lees verder

  Uitbreiding parkeerplaatsen aan Lier Station
  4 september – De parkings aan de Tramweglei en Leopoldplein krijgen extra capaciteit voor fietsers en automobilisten. De NMBS werkte hiervoor een plan uit. Tegen najaar 2018 is de uitbreiding een feit. Lees verder

  29ste Open Monumentendag in Lier
  3 september – Voor de 29ste keer kan u tijdens Open Monumentendag historische locaties en monumenten in onze stad ontdekken. Dit jaar wordt het verleden van de site van ’t Kranske en de hofkapel ontsluierd. Lees verder

  Verkeersveiligheid bij start nieuwe schooljaar
  1 september – Met de start van het nieuwe schooljaar nemen in onze stad met talrijke scholen meerdere duizenden kinderen dagelijks deel aan het verkeer met de fiets, bromfiets, bus, auto of te voet. De hele maand september zal de Lokale Politie Lier dan ook extra toezicht houden op de verkeersveiligheid in en rond de schoolomgeving. Lees verder