• Lierse Polder krijgt grotere afwateringssluis
  22 mei – Om Lier en omgeving te kunnen blijven beschermen tegen overstromingen als gevolg van stormtij krijgt de Polder van Lier (26 hectare) een nieuwe en grotere uitwateringssluis. Lees verder

  vzw Prolier droomt over een splinternieuw of vernieuwd cultuurcentrum
  21 mei – De theatertechnische infrastructuur van CC De Mol beantwoordt niet meer aan de huidige normen. Het is voor Prolier dan ook niet bij een vage droom gebleven.De vzw stelt 4 opties voor nieuwbouw of verbouwing voor. Lees verder

  Stad en Natuurpunt verwelkomen gierzwaluwen
  20 mei – Lier en Natuurpunt slaan de handen in elkaar om de gierzwaluw kansen te geven in de binnenstad.Dat kan door het plaatsen van gierzwaluwkasten op geschikte locaties. Lees verder

  Naschools sporten voor 1ste graad secundair onderwijs
  18 mei – De stad zal intekenen op het aanbod van de Vlaamse overheid voor een projectsubsidie naschoolse sport voor de 1ste graad van het secundair onderwijs. De stad kan in nauwe samenwerking met de scholen sportprojecten indienen voor de schooljaren 2018-2019 en 2019-2020. Lees verder

  Gelijke liefde, gelijke rechten
  17 mei – Knuffel eens een holebi. Liefde is gelijkheid, maar toch is er op dat vlak ook in België nog steeds veel werk aan de winkel. Lees verder

  Lier bijvriendelijker met bijenactieplan
  16 mei – Het college heeft beslist het bijenactieplan goed te keuren. Het moet ervoor zorgen dat Lier in de toekomst bijvriendelijker ingericht kan worden zodat de bijenpopulaties floreren. Lees verder

  Verwittiging in noodsituaties via Be-Alert
  10 mei – Na een proefproject binnen de stadsvesten, gebruikt Lier vanaf deze maand het platform van Be-Alert ook om verkeersberichten te versturen. BE-Alert is een alarmeringssysteem dat inwoners verwittigt bij een noodsituatie. Men kan zich registreren via www.be-alert.be. Lees verder

  Extra ophalingen roze zak vanaf 1 juni 2018
  9 mei – Lier zal als proefproject de inzamelfrequentie voor gemengde plastics (roze zak) verhogen van achtwekelijks naar vierwekelijks voor de periode vanaf 1 juni tot eind 2018. Lees verder

  Nieuwe ledverlichting voor sporthal ‘De Komeet’
  9 mei – Sporthal ‘De Komeet’ krijgt nieuwe ledverlichting. De stad laat de oude verlichting vervangen om zo energie te besparen én de zaalsporters een beter verlichting te bieden. Lees verder

  Straatvinken gaat verplaatsingen meten
  8 mei – Na het project ‘CurieuzeNeuzen’ om te streven naar een betere luchtkwaliteit, lanceert de Ringland Academie opnieuw een grootschalig burgerwetenschapsproject ‘Straatvinken’, bedoeld om het verkeer in de straat te meten in de regio Antwerpen. Ook Lier neemt deel aan dit grootschalig experiment. Lees verder

  Stad herdenkt crash bommenwerper uit WOII in Lierse Tuinwijk
  5 mei – De herdenking van dit droevige accident aan het in april 1996 ingehuldigde monument op het Acaciaplein vond gisteren plaats in aanwezigheid van het stadsbestuur en Bob Chambers van The Royal British Legion London. Lees verder

  Vierde Duckrace op Binnennete
  3 mei – Zondag 20 mei 2018 organiseert Rotary Lier haar vierde Duckrace op de Binnennete,  met start aan de Aragonbrug en finish aan ’t Spui. Lees verder

  Nieuw wijkcentrum ‘De Bestemmeling’ opent zijn deuren
  3 mei –
  Het wijkcentrum De Bestemmeling houdt zaterdag 5 mei van 13.30 u tot 17u zijn opendeurdag voor het grote publiek om kennis te maken met zijn werking. De Bestemmeling is gevestigd in de Florent Van Cauwenberghstraat nr 1 . Het is een splinternieuw wijkcentrum geïnstalleerd door de vzw Zewopa. Zewopa staat voor  inclusief leven en wonen in de samenleving voor personen met een beperking’. Lees verder

  Bedankt voor de ruimte
  2 mei – De stad lanceert een sensibiliseringscampagne naar alle weggebruikers met de boodschap ‘Bedankt voor de ruimte’. De campagne start vandaag woensdag 2 mei. Lees verder

  Vereniging Turkse Arbeiders Lier houdt feestelijke opendag
  28 april – De vereniging organiseerde dit weekend voor de derde keer in hun ontmoetingsruimte met moskee aan de Donk een buurtfeest met eetfestijn. Lees verder

  Succesvolle Pallieter Homeless Cup
  28 april – In de sporthal op campus Louis Zimmer van Atheneum Lier werd vandaag gestreden voor de Pallieter Homeless Cup zaalvoetbal. Lees verder

  Archief Lier houdt boekenverkoop
  28 april – De boekenverkoop vindt plaats op zaterdag 5 en zondag 6 mei van 10 tot 16 uur in zaal ‘Den Bloeyenden Wijngaerdt’ van het stadskantoor op het Paradeplein. Ingang op je rechterkant wanneer je via de Baron Opsomerlaan het Paradeplein op wandelt, naast het politiegebouw. Lees verder

  Criminaliteit blijft verder dalen
  27 april – Uit het jaarverslag 2017 van de Lokale Politie Lier, blijkt dat de criminaliteit in Lier opnieuw een dalende trend vertoont. Vergeleken met 5 jaar geleden verminderde het aantal geregistreerde feiten met 20% . Het aantal inbraken nam evenwel toe met 16 %. Lees verder

  Jong VLD Lier-Koningshooikt ondersteunt goede doelen
  26 april – De jongeren van Open Vld Lier-Koningshooikt schonken vandaag de integrale opbrengst van de tombola georganiseerd tijdens het traditionele nieuwjaarsontbijt aan twee goede doelen. Ons Steentje vzw en TEJO Lier ontvingen elk een cheque van 500 euro. Lees verder

  Jeugd krijgt interactieve voetbalmuur
  26 april – Jongeren maken vaak gebruik van de voetbalpleintjes en mini-pitches her en der in onze stad. Ook aan het Moevement kan het voetbalveldje op heel wat bijval rekenen. Om een nieuwe uitdaging voor de jeugd te creëren, heeft de stad beslist aan het Moevement een interactieve Sutu-voetbalmuur te installeren. Lees verder

  Bouw nieuwe sporthal op site Atheneum Lier
  25 april – In afwachting van de definitieve start van de bouw in de loop van juni, begint de aannemer volgende week met de voorbereidingen. De kleuterspeeltuin zal dan verhuizen naar een nabijgelegen locatie op dezelfde site. Lees verder

  Lierse speelplekjes in kaart gebracht
  25 april – De stad werkte een ‘Lierse speelkaart’ uit. Ouders en kinderen die op zoek zijn naar leuke speelplekken in hun buurt, of jeugdverenigingen die in het bos willen ravotten, krijgen aan de hand van het plannetje een overzicht van alle wijkspeelpleintjes, groene vlaktes, openbare sportterreintjes en speelbossen. Lees verder

  Extra camera’s beveiligen Lier
  24 april – Weldra zal een netwerk van ANPR camera’s op de invalswegen van Lier en Koningshooikt in gebruik genomen worden. Momenteel loopt de testfase. De stad besliste extra te investeren in veiligheid en koos om ook een ANPR cameranetwerk uit te bouwen. Lees verder

  Schapen begrazen opnieuw de “Konijnenweide“
  22 april – De Sociëteit van de Schaepshoofden haalden voor de derde keer een derigtal schapen naar Lier in het kader van het begrazingsproject op de Konijnenweide achter het Spui tussen de Nete en een dode arm van de Nete. Lees verder

  ‘De Laatste zit’ in de voormalige Rijksnormaalschool Lier
  23 april – Vooraleer de site van de Normaalschool(RNS Lier) aan de Berlaarsestraat omgevormd wordt tot stadsvernieuwingsproject kan je nog een keer de gebouwen bezoeken. ‘De laatste Zit’ blikt terug én vooruit in een passend eerbetoon. Lees verder

  Mobiel pannaveldje opnieuw in verschillende wijken
  22 april – In overleg met de werkgroep speelbeleid en de jeugdwelzijnswerkers werden voor komende lente en zomer nieuwe locaties voorgesteld om het pannaveldje telkens drie weken te plaatsen. Lees verder

  Lierse bib viert feest
  21 april – Sinds 2016 zijn steden en gemeenten niet meer verplicht een bibliotheek in te richten.Een bibliotheek vervult echter een cruciale rol in het culturele leven en de ontwikkeling van alle burgers. Bibliotheken moeten dus behouden en gekoesterd worden als bron van wetenschap, informatie en wijsheid, cultuur en volksontwikkeling.Om die stelling kracht bij te zetten besliste het college om het Bibliotheekcharter te ondertekenen tijdens een feestelijke plechtigheid. Lees verder

  Campus Louis Zimmer van Atheneum Lier neemt deel aan Vlaamse Houtproef
  20 april – De Houtproef is geen interscolaire wedstrijd, maar een individuele wedstrijd waar leerlingen uit het 4° jaar TSO, BSO en BuSo zich met mekaar kunnen meten, en dit over de schoolgrenzen heen. Er nemen in Vlaanderen 790 leerlingen deel uit 62 scholen; onze provincie is vertegenwoordigd door 240 leerlingen uit 18 scholen. Lees verder

  Dirk Verrelst, nieuwe lokale voorzitter
  19 april – De leden van Open Vld Lier-Koningshooikt verkozen gisteravond Dirk Verrelst tot hun nieuwe voorzitter. Dirk behaalde als enige kandidaat 96% van de uitgebrachte stemmen. Lees verder

  Prijsuitreiking ‘Kras, shop en win’
  18 april – De winnaars van de hoofdprijs ter waarde van 1.000 € ontvingen vandaag hun beloning bij Travelcenter TUI aan de Antwerpsestraat in aanwezigheid van het Lierse stadsbestuur en het bestuur van Lier Shopping vzw. Lees verder

  Snelheidsremmende maatregelen in Schollebeekstraat
  18 april – Het college heeft beslist snelheidsremmende maatregelen te nemen in de Schollebeekstraat door in de straat een proefopstelling aan te brengen aan de hand van een asverschuiving met verplaatsbare bloembakken. Lees verder

  Open Vld Lier-K’hooikt trapt pre-campagne in gang
  15 april – “GEWOON DOEN, DAAR BEGINT HET MEE!” Met deze slagzin zet een enthousiast team kandidaten onze lokale afdeling in de kijker. Lees meer

  Tieners een stem geven in ruimtelijk beleid
  12 april – De stad schrijft zich in voor de projectoproep ‘Tienervriendelijk beleid in kleinere steden en verstedelijkte gemeenten’. Lees verder

  Jongeren van speelpleinwerking ruimen zwerfvuil op in toekomstig speelbos
  11 april – Veertien jongeren van speelpleinwerking Speelmicroob in Lier trokken voor één dag hun werkhandschoenen aan om het afval in het nabijgelegen bos ‘De Zakken’ aan de Ouderijstraat op te ruimen. Regionaal Landschap Rivierenland en de stad Lier willen het bos dit najaar inrichten als speelbos.  Lees verder

  Ivarem start proefproject met kegelvormige vulsluis OCT
  10 april – Op vraag van de stad liet IVAREM een nieuw model voor de vulsluis van de OCT (ondergrondse afvalcontainer) ontwerpen. Om blokkades door afvalzakken te verminderen, wordt de vorm van deze vulsluis aangepast naar een kegelvorm. Lees verder

  Pink Ribbonettes dopen de ‘Louis Zimmer’
  9 april – De Pink Ribbonettes Lier huldigden gisteren hun vernieuwde kano ‘Louis Zimmer’ feestelijk in. Lees verder

  Historische beelden op 31 publieke nutskasten in stad en dorp
  7 april – In 2017 sloegen stad Lier, vrijwilligers van de Beeldbank en het stadsarchief de handen in elkaar om een tiental historische foto’s aan te brengen op publieke nutskasten. Vandaag volgde de tweede fase van dit initiatief met 31 prachtige beelden uit het Lierse en Hooiktse verleden. Lees verder

  Derde editie van Broeihaard Kunstenfestival
  6 april – Zaterdag 14 april en zondag 15 april 2018 organiseren jongeren de derde editie van Broeihaard Kunstenfestival. Dit unieke festival vindt plaats in de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans en in de Jezuïetenkerk in Lier. Lees verder

  Bootvissers varen nieuw seizoen in
  1 april – De Koninklijke Moedige Bootvissers vzw opende gisteren onder ruime belangstelling feestelijk het nieuwe toeristische vaarseizoen aan de aanlegsteiger op het Schapenkoppenplein. Lees verder

  Visit Lier lanceert nieuw toeristisch aanbod voor individuele bezoeker
  30 maart – Voor het zomerseizoen pakt Visit Lier uit met drie nieuwigheden: de proevertjestocht Proeftoer, een kersvers tracé voor de succesvolle Cycling Dinner en de vernieuwde reeks begeleide zondagswandelingen. Lees verder

  Fontein op proef in vijver stadspark
  27 maart – Het stadsbestuur heeft beslist gedurende één week in april een fonteinpomp uit te testen in de vijver van het stadspark. Dit naar aanleiding van een bezoek aan de ‘Nationale Grasdag’ door de groenploeg waar de stad een aanbod van de firma Vandenborre (NL) kreeg om gratis een demopomp te installeren. Lees verder

  Bart Tommelein over onze energietoekomst
  25 maart – Bart Tommelein, Viceminister-President en Minister van Financiën, Begroting en Energie in de Vlaamse regering hield in CC Vredeberg, een voordracht met als titel ‘Een blik op onze energietoekomst’. Dat was op uitnodiging van de Damesclub Kiwanis Symforosa. De opbrengst van de avond gaat naar de goede doelen van de damesclub, in het bijzonder naar de steun aan kinderen die het moeilijk hebben uit de regio Lier. Lees verder

  Jongeren organiseren tweede concertavond in Liers cultuurcentrum
  25 maart – Zaterdag 31 maart 2018 organiseert het ‘Kraakcollectief’ een tweede concertavond in het Liers cultuurcentrum met optredens van Blackwave, Amery en Danny Blue and the Old Socks. Lees verder

  Paaseitjes voor trouwe marktbezoekers
  24 maart – De Lierse zaterdagse markt is een wekelijks evenement dat moet gekoesterd worden. Dat verdient een paaseitje! Lees verder

  Lier houdt wekelijkse openingsavond stadskantoor
  24 maart – Momenteel kunnen klanten die bij voorkeur ’s avonds willen langskomen voor een afspraak bij de loketdiensten in het stadskantoor deze afspraak inplannen op maandagavond tot 19 uur.De beschikbare afspraakmomenten voor deze avonddiensten zijn vaak snel ingenomen vooral als een feestdag op maandag valt. Om de dienstverlening te verbeteren start de stad daarom met een proefproject. Lees verder

  Heilig Geestgebouw krijgt nieuwe huurders
  22 maart – In het gebouw aan de Heilige Geeststraat 7 is momenteel de tweede Ruilwinkel van het Huis van het Kind gevestigd. Binnenkort krijgen ze gezelschap van drie andere organisaties. Lees verder

  De Kreuners komen naar Lier Centraal
  20 maart – De concertreeks ‘Lier Centraal’ sluit dit jaar af met een gratis optreden van De Kreuners op de Lierse Grote Markt. Lees verder

  Internationale dag tegen racisme en discriminatie
  19 maart – Meer dan 50 jaar geleden riepen de Verenigde Naties 21 maart uit tot ‘Internationale dag ter bestrijding van alle vormen van rassendiscriminatie’. Sindsdien staan tal van landen, waaronder België, op 21 maart stil bij het belang van deze strijd. Ook Lier doet mee en toont aan daarmee tegen elke vorm van discriminatie te zijn en voor een beter begrip tussen mensen. Lees verder

  Jeugd verovert speelpark Jungelhoeff
  18 maart – Op het Dungelhoeffdomein, naast zwemparadijs ‘LAGO Lier De Waterperels’ is het gloednieuwe speelpark Jungelhoeff feestelijk geopend. Lees verder

  Toonmoment van PLUS-project
  14 maart – OCMW-voorzitter  en schepen van Welzijn Marleen Vanderpoorten en schepen van Onderwijs Ivo Andries hebben een bezoek gebracht aan het Plus-Project in de Ouderijstraat. Ze werden er ontvangen door de medewerkers en de leerlingen. Lees verder

  Lier geselecteerd voor Bouwmeester Scan
  13 maart – De Bouwmeester Scan wil via een snelle doorlichting nagaan in hoeverre het huidige ruimtegebruik en het gevoerde beleid van de gemeente beantwoordt aan de krachtlijnen voor duurzaam ruimtegebruik.De Bouwmeester Scan wordt in de loop van 2018 uitgevoerd op het Lierse grondgebied. Lees verder

  Kapperstalenten verkennen Lier
  13 maart – Een honderdtal leerlingen namen gisteren deel aan de Internationale Kappersdag georganiseerd in het Atheneum Campus Louis Zimmer. Het gaat om een internationaal uitwisselingsproject met kappersscholen van het Koning Willem I College uit s’ Hertogenbosch, het Daltonatheneum uit Westerlo en het Lierse atheneum. Lees verder

  Lier zet haar vrijwilligers in de bloemetjes
  10 maart – Als afsluiting van de Week van de Vrijwilliger brachten stad en OCMW in Lier en de Dorpsraad in Koningshooikt met een bedankingsreceptie hulde aan de belangeloze inzet van de vele vrijwilligers in stad en dorp. Lees verder

  Passiewandelingen op de dag van De Passie
  9 maart – Ter gelegenheid van de opvoering van De Passie op zaterdag 24 maart tekenden de stadsgidsen van Lier die dag een speciale wandeling van een uur uit waarbij diverse leuke, plekken van Lier worden bezocht. De wandelingen starten aan het stadhuis op de Grote Markt en eindigen aan de Sint-Gummaruskerk. Lees Verder

  Afscheid van Rachel Hendrickx
  8 maart – In Lier is woensdag 7 maart toneelactrice Rachel Hendrickx op 79 jarige leeftijd overleden. Lees verder

  Shoppen in Lier, kras en win!
  8 maart – Lier Shopping vzw en de stad pakken dit voorjaar opnieuw uit met de paasactie: ‘Shop, kras en win!’. Van zondag 18 maart tot zondag 1 april krijg je in de 50 deelnemende handelszaken bij een aankoop vanaf 15 euro een kraslotje cadeau zolang de voorraad strekt. Lees verder

  Stad en Mobiliteitsraad steunen CurieuzeNeuzen-Project
  6 maart – februari lanceerden Universiteit Antwerpen, de Vlaamse Milieumaatschappij en De Standaard het project ‘CurieuzeNeuzen Vlaanderen’. Dat is een grootschalig burgeronderzoek, waarbij 20.000 Vlamingen de luchtkwaliteit in hun straat meten. Lees verder

  Green Key label voor Bed Muzet
  27 februari – In het Martin’s Klooster in Leuven ontving cultuurhostel ‘Bed Muzet’ de ‘Groene Sleutel 2018’. Met dit label worden Vlaanderens’ duurzaamste logies, attracties en vergaderlocaties gelauwerd. De Green Key Awards worden uitgereikt door GoodPlanet Belgium en Toerisme Vlaanderen, in samenwerking met Horeca Vlaanderen. Lees verder

  Nacht van de Sport viert kampioenen
  25 februari – De 17e Nacht van de Sport in Cultuurcentrum De Mol was opnieuw een schot in de roos. 92 provinciale, 21 Vlaamse, 33 Belgische en 2 wereldkampioenen mochten een trofee in ontvangst nemen. Sportfiguur van het jaar werd kickbokser Cedric De Keirsmaeker uit Koningshooikt. Erevoorzitter van voetbalclub Lyra Sam Wyckmans ontving de ‘Lifetime Achievement Award’. Lees verder

  Infomarkt Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Beneden-Nete in Lier’ verdaagd
  22 februari – In De Peperbus van maart-april die deze week in de Lierse brievenbussen viel, wordt een infomarkt aangekondigd over het Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Beneden-Nete in Lier’ op maandag 12 maart. Deze infomarkt wordt echter verplaatst naar een later moment. Lees verder

  Schaepshoofden onthullen Schapenkopmonument
  21 februari – Ter gelegenheid van hun dubbel lustrum, huldigde De Sociëteit van de Schaepshoofden gisteravond plechtig een bronzen Schaepshoofd in. Lees verder

  Stad krijgt gunstige beoordeling van Binnenlandse Zaken
  21 februari – De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken inspecteerde maandag 22 januari 2018 de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister die de stad Lier beheert evenals de werking van de dienst burgerzaken. De evaluatie van dit inspectiebezoek is erg positief. Lees verder

  Nieuwe skateramp in aanloop tot volledig vernieuwd skatepark
  17 februari – Aan het jeugdcentrum Moevement werd een splinternieuwe skateramp in gebruik genomen en meteen de aanzet gegeven voor de aanleg van een volledig vernieuwd skateterrein in het najaar. Lees verder

  Open Vld Lier-K’hooikt houdt “Extra netto, u verdient het!” actie
  17 februari – Onder het motto “Extra netto , u verdient het” organiseerde Open Vld Lier-Koningshooikt i vandaag een succesvolle actiedag waarbij onze bestuursleden flyers en gratis sleutelhangers met winkelkarmuntstuk uitdeelden aan passanten bij de ingang van enkele supermarktketens in onze stad. Lees verder

  Lichtprojectie kleurt stadhuis heerlijk blauw
  16 februari – Vanavond zet een mooie lichtprojectie het Lierse stadhuis extra in de kijker.Kijklustigen konden gisteren al de eerste tests waarnemen. Lees verder

  Extra Cambio-plaats aan dienstencentrum ‘’t Schoppeke’
  15 februari – Het college heeft beslist een Cambio-plaats te reserveren op de site van het nieuwe dienstencentrum ‘’t Schoppeke’ in de Kanunnik Davidlaan. OCMW Lier is volop bezig aan de bouw van een nieuw dienstencentrum in Kanunnik Davidlaan nr. 25. De opening is voorzien begin juni 2018. Lees verder

  Tom Vanhoutte verlaat de actieve politiek
  13 februari – Voorzitter Tom Vanhoutte heeft beslist om persoonlijke reden met onmiddellijke ingang uit de actieve politiek te stappen. Het bestuur van Open Vld Lier-Koningshooikt neemt met spijt kennis van het ontslag van zijn voorzitter. Lees verder

  Benefietconcert ten voordele van vzw TEJO Lier
  11 februari – Zondag 10 maart organiseert het kamermuziektrio ‘Di Fado’ om 20 uur in de Jezuïetenkerk een benefietconcert ten voordele van de vzw TEJO. TEJO staat voor Therapie voor Jongeren. Lees verder 

  Studenten houden politieke markt in Lier
  9 februari – Net als vorige jaren organiseerden leerlingen van het zesde jaar Humane Wetenschappen van het Sint -Gummaruscollege een politieke markt op school als voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezing in oktober. Lees verder 

  Nieuwe aanwinsten voor stadsmuseum
  9 februari – Het stadsbestuur kocht recent enkele nieuwe stukken aan die een plaats krijgen in de collectie van het toekomstig stadsmuseum dat eind september opent in de Fl. Van Cauwenberghstraat. Lees verder 

  Lier ondertekent bibliotheekcharter ‘Bib voor iedereen’
  8 februari – “Bib voor iedereen” is een campagne van de Vlaamse beroepsvereniging voor bibliotheek, archief en documentatie (VVBAD) in samenwerking met verschillende partners uit de culturele sector. Met deze campagne wil VVBAD een sterk signaal geven dat bibliotheken belangrijk zijn en blijven, nu steden en gemeenten sinds 2016 niet meer verplicht zijn een bibliotheek in te richten. Lees verder

  ‘Samen Inburgeren in Lier’ zoekt nieuwe coaches
  6 februari – De stad gaat op zoek naar nieuwe coaches voor het groot aantal anderstalige deelnemers dat zich ieder jaar inschrijft. Lees verder

  Moedige Bootvissers sluiten feestjaar af met expo

  5 februari – Als orgelpunt van de viering van hun 85 jarig bestaan hielden de Koninklijke Moedige Bootvissern dit weekend een tentoonstelling over de rijke historie van hun vereniging in Het Vleeshuis op de Grote Markt. Lees verder

  Ingang evenementenweide wordt verhard
  3 februari – In maart starten de werkzaamheden om verharding te voorzien aan de ingang plus de aanrijstrook voor rollend materieel op de evenementenweide naast het stadspark aan de Netelaan. Lees verder

  Lier stapt opnieuw in IGEMO-project “Samenaankoop elektrische fietsen”
  3 februari – De stad heeft de voorbije jaren in samenwerking met IGEMO verschillende groepsaankopen georganiseerd. Dit keer heeft het stadsbestuur beslist samen met IGEMO opnieuw een groepsaankoop voor elektrische fietsen te organiseren. Het aanbod is gericht aan burgers, werknemers, bedrijven, … met de focus op particulieren. In de groepsaankoop is er een aanbod van twee dames- en twee herenmodellen uit verschillende prijsklassen. Lees verder

  Liers Zwemparadijs krijgt nieuwe naam
  2 februari – S&R, de beheerder van De Waterperels en de andere vijf zwemparadijzen in België heet voortaan Lago. Lago wat staat voor ‘Meer’, meer water en meer fun roept vakantiegevoel op, waarbij avontuur en waterbeleving in een warme omgeving centraal staan. Lees verder

  Stadsmuseum zoekt vrijwillige speurders, lezers en luisteraars
  24 januari – In september 2018 opent het Stadsmuseum de deuren. In aanloop van deze opening moet er nog voorbereidend werk gebeuren in archieven, op erfgoedplekken en bij erfgoedhouders. Lees verder

  Laat je reispas bezorgen waar en wanneer je wil
  23 januari – Lier, Wielsbeke en Leuven bezorgen vanaf 29 januari 2018 je reispas op een tijdstip en plaats naar keuze. Voor deze bijkomende service werken ze samen met Dynasure, een dochteronderneming van Bpost. Lees verder

  Nieuw hekwerk voor mini-pitch op Sportvelden
  23 januari – Door het intensieve gebruik van het voetbalveldje naast het begijnhof, is de draad rondom het terrein aan vervanging toe .De versleten draad wordt donderdag 25 januari vervangen door een draadmat-hekwerk. Lees verder 

  Lier is kandidaat voor Bouwmeester Scan
  21 januari – Op wereldvlak werden afspraken gemaakt om de CO2-uitstoot met minstens 40% te verminderen tegen 2030. Ook de Vlaamse gemeenten moeten zich engageren om deze  doelstelling na te streven. Dit vraagt onder meer het optimaliseren van het ruimtegebruik. De Vlaamse overheid wil de gemeenten hierbij ondersteunen door middel van de Bouwmeester Scan. Het is een werkinstrument ontwikkeld door het Team Vlaamse Bouwmeester voor lokale besturen die snel werk willen maken van een duurzamer en beter ruimtegebruik. Lees verder

  Lier laureaat “#sportersbelevenmeer-award 2017”
  19 januari – Donderdag 18 januari ontving de stad haar award. Niet alleen mag de stad zich een jaar lang sportersbelevenmeer-stad noemen, de Lierse werking “Girls only” kreeg een prijs ter waarde van 750 euro omwille van het belevingsaspect tijdens de maand van de sportclub. Lees verder

  Openbaar onderzoek bescherming Grote Markt als stadsgezicht
  19 januari – De Vlaamse minister voor onroerend erfgoed ondertekende 15 december 2017 het besluit tot voorlopige bescherming van de Lierse Grote Markt en omgeving als stadsgezicht. De vraag tot bescherming was een initiatief van de stad Lier. Lees verder 

  Lier doet mee aan Tournée Minérale
  18 januari – Stad, OCMW en Lokale Politie Lier zullen als gezamenlijk team opnieuw zoveel mogelijk personeelsleden aansporen deel te nemen aan de campagne en de uitdaging aan te gaan om de hele maand februari geen alcohol te drinken. Lees verder

  Babybeurs voor aanstaande en prille ouders
  18 januari – Voor aanstaande ouders is niet altijd even duidelijk op welke hulp en zorg zij een beroep kunnen doen voor, tijdens en na de bevalling. Speciaal voor aanstaande en prille ouders organiseert het Huis van het Kind, in samenwerking met Kind en Gezin, drie keer per jaar een infomarkt waar je een antwoord vindt op al je vragen over geboorte, borstvoeding, kraamzorg, opvoeding,… . Lees verder

  Fiets- en wandelbrug Sion over de Kleine Nete ingehuldigd
  17 januari – Goed nieuws voor wandelaars en fietsers. Voortaan kunnen ze tijdens hun ochtendwandeling of fietstocht de brug ter hoogte van de Sionsite gebruiken om de Kleine Nete over te steken. Via de brug zetten ze hun tocht vanop de vest verder in de vallei van de Kleine Nete en het natuurgebied Nazareth en omgekeerd. Lees verder

  Feestjaar academie start met jaarlijkse Black Box
  16 januari – Dit jaar bestaat de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten in Lier 225 jaar en dat wordt het hele jaar gevierd. Het feestjaar gaat in januari al van start met de jaarlijkse Black Box. De tentoonstelling in de academie aan de Koepoortstraat wordt feestelijk geopend op vrijdag 26 januari om 20 uur en loopt tot en met zondag 4 februari. Lees verder

  ‘Mystery visitor’ geeft Visit Lier dikke pluim
  16 januari – Eind 2017 kreeg Visit Lier bezoek van een ‘mystery visitor’. Het toerismekantoor in het stadhuis kreeg een totaalscore van ‘80% of meer’ op het bezoek. Lees verder

  Lier roept kandidaten op voor cultuur- en vrijwilligersprijs 2017
  15 januari – Elk jaar reikt de stad twee cultuurprijzen uit. De Koepel voor het Liers Cultuurbeleid organiseert de verkiezing. De Koepel zet elk jaar ook de meest verdien­stelijke vrijwilligers in de bloemetjes. Lees verder

  Stadsbestuur prijst zijn personeel
  13 januari – Ter gelegenheid van de nieuwjaarsreceptie die de stad Lier traditioneel haar personeel aanbiedt, hadden het college en de secretaris van stad en OCMW woorden van lof en waardering voor de inzet van het personeel. Ruim 500 genodigden woonden het evenement bij. Lees verder

  Onderzoek naar herkomst van vooroorlogse schilderijen
  13 januari – De Stedelijke Musea Lier werken mee aan het project van de ‘Interfederale werkgroep Cultuurgoederen WO II’ bij het onderzoek naar de herkomst van kunstwerken die in de museale verzamelingen terechtkwamen na de Tweede Wereldoorlog. Lees verder

  Lier beloont vrijwillige inzet met Fierelier-prijs
  10 januari – De stad reikte vandaag de FiereLier-prijs voor het eerste kwartaal van 2018 uit aan Marcel Thijs uit Koningshooikt. Lees verder

  325.000 keer gratis parkeren in Lier
  10 januari – In 2017 werden er via de parkeerautomaten 323.774 gratis tickets uitgereikt . Dat is een stuk meer dan het recordaantal van 250.000 tickets in 2016. De Tramweglei met 39.321 gratis tickets is duidelijk heel aantrekkelijk als randparking. Lees verder

  Hellingen aan Spuihuis worden toegankelijker 
  8 januari – Vele wandelaars en fietsers op de vesten maken gebruik van de doorgang via het Spuihuis. De hellingen aan weerszijden zorgen echter voor problemen. Lees verder

  Open Vld Lier verliest oudste partijlid
  4 januari – Net over de drempel van het nieuwe jaar overleed in het H. Hartziekenhuis Frans Van den Broeck in de leeftijd van 98 jaar. Frans was van zover ons geheugen reikt een overtuigd liberaal en trouw lid van onze partijafdeling. Lees verder

  Lier klinkt tweemaal op het nieuwe jaar
  3 januari – Zondag 7 januari trakteert de stad haar inwoners op een hapje en een drankje op de Grote Markt om samen te klinken op het nieuwe jaar. In Koningshooikt vindt zondag 21 januari de nieuwjaarsreceptie plaats op De Laag. Lees verder