• 20 september – Week van de dementie

  Deze week staat in het teken van ouderdomsziekte dementie. De kans dat we met zijn allen wel iemand kennen wiens ouder of grootouder de diagnose “dementie” heeft gekregen, is zeer groot. Dementie is een ziekte waarbij stoornissen voorkomen in verstandelijke vermogens met als gevolg een deficiĆ«ntie van het geheugen, het gedrag en/of de gemoedstoestand.

  Vooral oude mensen (80+) worden erdoor getroffen, maar af en toe komt ook jong-dementie voor.
  Voor veel gezonde mensen is het idee om ooit door de ziekte getroffen te worden, erg afschrikwekkend. Meer dan eens horen we in onze omgeving dat mensen hopen “zo” nooit oud hoeven te worden. Dementie wordt dan gelijkgesteld met aftakeling van geest en lichaam waarbij de zieke binnen de kortste keren in een niemandsland zonder enkel perspectief terecht komt.

  Op lange termijn is dat vaak ook zo, want de ziekte is onomkeerbaar. Maar het is geen zwart/wit verhaal.

  De overgang van gezond naar ongeneeslijk ziek is een lang proces dat vaak meer dan 10 jaar in beslag neemt. In die jaren is, mits erkenning en aangepaste ondersteuning, veel mogelijk in relatie tot de zieke. Maar deze erkenning en ondersteuning vraagt inspanningen van medisch personeel, familie en omgeving in het algemeen. Deze inspanning wordt of kan niet altijd in voldoende mate geleverd worden. Vaak uit onwetendheid.

  Zowel thuisverzorgers, als familieleden als rusthuispersoneel zijn niet altijd op de hoogte van wat ze kunnen ondernemen om de prille zieke te blijven ondersteunen en te blijven stimuleren. Net daar ligt een taak voor de overheid en voor betrokken organisaties. Zorgen voor voldoende informatie, informatie op maat, en vorming aan al wie daar nood aan heeft.

  Daarom is het goed dat een “week van de dementie” wordt georganiseerd: het trekt de zieke en de ziekte uit de schaduw en uit de taboesfeer. Een goede zaak voor de zieke en de samenleving.

  Openingsreceptie van de themaweek dementie op dinsdag 20 september.

  Marleen Vanderpoorten