• 2 mei 2016 – Cultuureducatie: het DKO legt de brug

  De link tussen leerplichtonderwijs en deeltijds kunstonderwijs (DKO) zou veel strakker moeten aangetrokken worden. Allerlei studies die de basis voor een (toekomstig) nieuw decreet DKO hebben gelegd, zijn unaniem over het belang van kwaliteitsvolle cultuureducatie voor alle jongeren.

  In de conceptnota van minister Crevits wordt er ook voor gepleit dat er in steden en gemeenten een structurele samenwerking komt tussen academies en leerplichtscholen en dat er meer kinderen worden geleid naar het DKO.

  Deze stellingname is een belangrijk gegeven maar in Lier willen we nu reeds nog verder gaan. Lier en haar stedelijke academies spelen een voortrekkersrol in deze samenwerking. Dit is mede mogelijk door de unieke locatie van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans(SAMWD) , en de kansen die gegrepen zijn bij de invulling van de site waar de academie gelegen is.

  Oorspronkelijk bevond zich op deze site alleen de SAMWD in het retraitehuis en het oude klooster, palend aan de kerk. Eerst kwam de kerk te koop die een uitstekende plaats zou kunnen worden voor concerten en andere culturele manifestaties. Deze werd gekocht door de vzw Bressinck, jaarlijks ook betoelaagd door de stad wegens gebruik door de academie (buitenkant reeds gerestaureerd, binnenkant restauratie in aantocht). De vzw bouwde nadien de moderne en zeer succesvolle foyer.

  Toen de laatste zusters vertrokken uit het klooster aan de andere kant van de tuin, wilden zij dit pand heel graag (goedkoop) verkopen aan de stad op voorwaarde dat de gebouwen een culturele bestemming kregen. Samen met Toerisme Vlaanderen werd toen geopteerd voor een cultuurhostel (een moderne jeugdherberg met cultuurbeleving als uitgangspunt) en werd de droom van velen om hier cultuurvormingen en cultuurklassen te organiseren verwezenlijkt!

  Op de site is nu de grootste academie van Vlaanderen gevestigd maar bevindt zich ook de hele accommodatie om leerkrachten en leerlingen van over heel Vlaanderen onder te dompelen in kunst- en cultuurbeleving.

  Een leerplichtschool die interesse heeft in cultuurvorming voor de leerkrachten of cultuurklassen voor kinderen en leerkrachten, neemt contact op met de verantwoordelijke van onze academie. Naargelang de wensen wordt dan een meerdaags programma uitgeschreven.

  Het gaat om maatwerk afhankelijk van de wensen van de deelnemende school. Er kan goedkoop overnacht en gegeten worden in het cultuurhostel en overdag leiden leerkrachten van de academie de workshops voor leerlingen en leerkrachten. De leerkrachten nemen de opgedane expertise mee naar hun school wat een heuse meerwaarde kan vormen voor de cultuurkennis van en voor de ganse school.

  Meer jongeren die op deze manier kennismaken met het DKO zullen er ook hun weg naartoe vinden (nu vooral afhankelijk van de motivatie van de ouders).

  Wat voor mij, als OCMW-voorzitter, nog belangrijker is, is dat door de betere vorming van leerkrachten uit het leerplichtonderwijs en door het als klas deelnemen aan deze professionele cultuurklassen, ook kinderen die van huis uit geen enkele affiniteit hebben met kunst en cultuur, kunnen aanpikken en ge├»nteresseerd geraken….met positieve gevolgen op de algemene onderwijsprestaties en -resultaten, en hun leerattitude in het algemeen, wordt gesteld in diverse onderzoeken.

  Lier toont hier de weg!

  Marleen Vanderpoorten