• 19 juni 2017 – Marleen wil graag werk verderzetten

   

  Vorige week besliste het Lierse Open Vld-bestuur om haar aan te duiden als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018. “Ik ben er blij mee! Het werk is immers nooit af en er doen zich opnieuw heel wat uitdagingen voor in onze stad die in een nieuwe legislatuur dienen aangepakt te worden.”

  “Na de grote investeringen in publieke en private bouwprojecten van de vorige bestuursperiode zoals kantoren en magazijnen voor stad en OCMW, een nieuw woonzorgcentrum, tal van woonprojecten,….is nu de tijd meer dan rijp om de grenzen van onze groei te bewaken: waar en hoe moeten wij en private projectontwikkelaars nog verder in investeren, hoe hoog en dicht mag er in de binnenstad gebouwd worden en waar voorzien we voldoende groene ruimten?

  Ook renovaties en restauraties dienen hoog op de agenda te staan: het cultureel centrum De Mol moet gemoderniseerd worden, de Sint-Gummaruskerk, het begijnhof en het H.Geestgebouw moeten nieuwe financiële injecties voor restauraties krijgen.

  Ondanks de inspanningen van de voorbije jaren op sociaal vlak, blijft de armoede-kloof bestaan. Te veel mensen leven onder de Europese armoedegrens. Een objectief rijke stad als de onze mag dat niet aanvaarden. Armoede aanpakken verdient een integrale aanpak en samenwerking met vele actoren, niet in het minst onderwijs, en de partners op het terrein van huisvesting en tewerkstelling.

  Dit zijn al enkele krijtlijnen van wat over enkele maanden ons verkiezingsprogramma moet worden.

  Nu gaan we onze kandidatenlijst verder opstellen en veel nadenken over de interactieve manier waarop we onze campagne willen voeren. De aankomende vakantie zal voor de broodnodige energie en inspiratie zorgen. We zijn er klaar voor!”

   

  Marleen Vanderpoorten