•  

  24 november 2014 – Het verkeer in Liers stadscentrum blijft “hot”

  Ik maak intussen meer dan 25 jaar deel uit van het Lierse stadsbestuur als schepen of als burgemeester, en één thema heeft al die tijd de gemoederen blijven verhitten: het verkeer in het stadscentrum.

  Andere problemen kwamen en gingen, ook al waren oplossingen niet altijd evident, maar de verkeersknoop is als probleem altijd gebleven en zal wellicht ook in de toekomst punt van discussie blijven.

  Vorig jaar, het eerste jaar van de nieuwe legislatuur, leek zich een consensus te manifesteren in de vorm van een binnenstad die iets toegankelijker werd gemaakt voor het autoverkeer, maar toch niet compleet werd opengesteld.

  Sinds de tunnelwerken op het kruispunt van de ring en de Mechelsesteenweg een aanvang hebben genomen, is er natuurlijk een nieuw situatie ontstaan.

  Door de vertragingen veroorzaakt door de werken, willen automobilisten die normaal via de ring Lier snel kunnen passeren, nu via de binnenstad de stad doorkruisen. Zij vinden gretig steun bij sommige oppositiepartijen die altijd al voorstander zijn geweest van een verstikkend autoverkeer in het centrum.

  De leefbaarheid van de stad heeft echter ook haar rechten! Door het drukke verkeer in de spitsuren, zijn meer inwoners dan vroeger zich te voet of per fiets gaan bewegen in Lier. Dat is een enorme positieve evolutie maar heeft als gevolg dat bij de heraanleg van straten en stoepen, en bij het uittekenen van de mobiliteitsregels, meer rekening moet worden gehouden met hen.

  Zo goed als alle doorgaand autoverkeer toelaten, is dan ook geen optie! Het kan niet de bedoeling zijn dat automobilisten die niet in Lier-centrum moeten zijn het voor de centrumbewoners ongezellig en zelfs onleefbaar maken!

  De politieke partijen die zich met petities bezighouden om verkeer in alle richtingen toe te laten, zouden hun energie beter steken in positieve voorstellen voor een aangenaam en leefbaar centrum.

  Maar daarvan heb ik in 25 jaar nog nooit iets gehoord!!!

  Marleen Vanderpoorten