• 31 maart 2015 – Stad kiest voor één stadsmuseum

  Zolang de Liberalen deel uitmaken van het Lierse schepencollege, sinds 1982 dus, wordt er gediscussieerd over het al dan niet aanhouden van twee musea in onze stad. Het ene, het museum Wuyts-Van Campen en Baron Caroly, bevat hoofdzakelijk een waardevolle klassieke schilderijen-collectie die als legaat aan de stad werd overgemaakt. Het andere, het Timmermans-Opsomerhuis, toont werken van Lierse kunstenaars waaronder Felix Timmermans, Isidoor Opsomer, Lodewijk Van Boeckel e.a.

  Voor een middelgrote stad als Lier is het aanhouden van twee musea met een eerder beperkt aantal bezoekers, een enorme kost. Personeels-en werkingskosten staan niet in verhouding tot de eerder beperkte uitstraling die met een verspreide collectie gepaard gaan.

  Wij zijn er al lang voorstander van de collecties te bundelen zodat met hetzelfde  personeel en met dezelfde werkingskosten, meer variatie in de tentoonstellingen kan gebracht worden en het beheer efficiënter kan gebeuren. Een duidelijke visieontwikkeling rond de toekomst van een gebundelde collectie met wisseltentoonstellingen is eveneens aan de orde.

  In het verleden was het moeilijk tot een eensgezind standpunt over dit thema te komen. Vooral omdat niet alle toenmalige coalitiepartners overtuigd waren van de nood tot meer efficiëntie en de behoefte aan een goed onderbouwde visie.

  Het huidige schepencollege heeft nu de knoop doorgehakt. De collectie van het Timmermans-Opsomerhuis zal in de toekomst onderdak vinden in het museum Wuyts-Van  Campen in de Fl. Van Cauwenberghstraat waar een integrale dynamische erfgoedwerking zal ontwikkeld worden met wisseltentoonstellingen, in een volwaardig stadsmuseum.

  Deze operatie zal in 2018 afgerond worden. Op dat moment zal het Timmermans-Opsomerhuis te koop worden aangeboden met het oog op de realisatie van een woon-en/of horeca-project.

  Marleen Vanderpoorten