• 9 oktober 2017 – Bouwen en wonen op andere leest, stappers krijgen absolute voorrang!

  In de voorbije jaren zijn in Lier heel wat grootschalige bouwprojecten gerealiseerd of ze zijn in uitvoering. De groeiende vraag was een gevolg van de gestegen bevolking, de verdunning van de huishoudens en de vergrijzing.

  Lier is door deze talrijke ontwikkelingen uitgegroeid tot een moderne stad die antwoord biedt op de woonbehoeften van heel wat burgers. Zowel stad en OCMW als privé- ontwikkelaars droegen hun steentje bij in deze projecten. Daardoor hebben heel wat verwaarloosde terreinen een mooie bestemming gekregen. Dit was het geval voor o.a. de “gasfabriek”, het vroegere stadsmagazijn Sion en de verlaten kazerne Dungelhoeff.

  Intussen is er ook een debat tot stand gekomen over de grenzen aan inbreidingsmogelijkheden, verdichting en invulling van open ruimten. Hoe hoog mogen we in ons historische centrum bouwen? En aan de Ring? En in Koningshooikt? Hoe groot dienen wooneenheden te zijn om betaalbaar en kwaliteitsvol te zijn? Hoe gaan we onze open ruimte invullen zodat ze aansporen en uitnodigen tot gezamenlijke ontspanning en buitenleven? En hoe laten we onze mobiliteit verder evolueren zodat het Lierse centrum bereikbaar EN leefbaar blijft?

  Geven we fietsers resoluut voorrang in straten en op pleinen van onze binnenstad? En hoe gaan we om met wandelaars? Zijn de stappers niet de echte zwakke weggebruikers in het centrum die in alle gevallen voorrang en bescherming dienen te krijgen?

  Een lange termijnvisie over hoe omgaan met bouwen, kwaliteitsvol wonen in alle omstandigheden, mobiliteit, bewegen, beleven en open ruimte dringt zich meer dan ooit op. Open Vld Lier-Koningshooikt pleit daarbij voor de aanduiding van een Lierse bouwmeester die mee de te bewandelen weg richting en vorm kan geven.

   

  Marleen Vanderpoorten