• ¬†

  29 oktober 2014 РOppositiepartij Sp.a zou beter zwijgen!

  Een vakantieweek voor scholen betekent vaak een komkommertijd voor het nieuws en dus ook voor de media. Niet deze week echter! De verschillende beleidsnota’s van de Vlaamse ministers werden immers vrijgegeven en daar staat veel stof tot discussie in. Met de nodige reacties van de Vlaamse oppositie die meestal overal alleen het negatieve van inziet. 

  It’s their duty to oppose” werd mij vroeger ook wel eens voor de voeten geworpen als ik mij openlijk ergerde aan de uitsluitend negatieve kritiek van oppositiepartijen bij beleidsvoorstellen. Maar tot daaraantoe als de opmerkingen gemaakt worden door partijen die reeds lange tijd niet aan het bestuur hebben deelgenomen.Bij de Vlaamse Sp.a is dat dit keer wel eventjes anders! Lachwekkend vind ik het dan ook zonder meer wanneer ik de fractieleider van de Sp.a in het Vlaams parlement, John Crombez, hoor uithalen naar de nieuwe minister van Onderwijs omdat zij, volgens hem, niet investeert in nieuwe leraren! Want, zo zegt Crombez, vooral in het secundair onderwijs zal er de komende jaren een tekort aan leraren komen….

  Op welke planeet vertoefde Crombez toen Open Vld in de vorige legislatuur, herhaaldelijk initiatieven vroeg om het lerarenberoep aantrekkelijker te maken? Vele keren hebben wij de toenmalige Sp.a minister voor zijn verantwoordelijkheid gesteld en gezegd dat hij een historische fout maakte door niets maar dan ook niets te doen voor het lerarenberoep.

  Zelfs het zo vaak naar voor geschoven en door iedereen als noodzakelijk erkende initiatief mensen uit de bedrijfswereld incentives te geven om de overstap naar onderwijs te maken (de zogenoemde zij-instroom) is op het laatste moment opnieuw afgeblazen.

  Een partij die 20 jaar ( TWINTIG !), met uitzondering van mijn 5 jaar, de minister van Onderwijs heeft geleverd, zou beter een toontje lager zingen als het over investeren in onderwijs gaat!!!

  Marleen Vanderpoorten