•  

  13 oktober 2014 – Snel progressie maken

  Sinds zaterdag is Michel I een feit. Een bijzondere samenstelling zowel wat communautair evenwicht als wat coalitie van partijen betreft. Met een regeerakkoord dat in deze budgettair krappe tijden echt wel aan de orde is.

  Zowel in de Vlaamse regering als nu in de federale, hoor ik dat er snel concrete stappen zullen gezet worden in domeinen waar al jarenlang problemen gesignaleerd worden maar men nooit tot conclusies, laat staan beslissingen is gekomen.

  In Vlaanderen gaat het o.a. over de integratie van de OCMW’s en de gemeentelijke organisaties en de afslanking van de provincies. Een congres van de Vld in de jaren negentig had deze punten al op de agenda geplaatst. Dit kon toen zelfs geen gespreksonderwerp zijn in de meerderheden die gevormd werden .

  Sindsdien zijn er heel kleine stapjes vooruit gezet zoals de deelname van de voorzitters van de OCMW’s aan de schepencolleges. Nu lijkt het snel te kunnen gaan. Ook met de afslanking van de provincies: een eerste nota hierover is reeds goedgekeurd door de Vlaamse regering.

  Op federaal vlak zijn er ook een aantal onderwerpen opgenomen in het regeerakkoord, die vroeger onbespreekbaar waren zoals de hogere pensioenleeftijd, noodzakelijk om heel ons pensioenstelsel betaalbaar te houden, en de gemeenschapsdienst voor langdurig werklozen.

  Dit laatste blijft bij de vakbonden op een absoluut “njet” botsen, ook al zijn werklozen zelf vaak vragende partij om zich in te zetten ten bate van de gemeenschap in ruil voor de financiële steun die ze krijgen. Vandaag is de omgekeerde situatie vaak het geval: werklozen die (broodnodig) vrijwilligerswerk doen ten bate van de lokale gemeenschap moeten zich bij RVA en VDAB verantwoorden over het hoe en waarom willen ze hun steun niet verliezen….

  De mannen en vrouwen die de Open Vldkleuren in de regeringen vertegenwoordigen gaan dat zonder onderscheid allemaal uitstekend doen!
  Superster Maggie wordt alvast beloond met het departement dat ze met heel haar grote hart zo graag wou leiden! Als huisarts weet ze ook perfect wat er leeft in de sector van de volksgezondheid.
  Voorzitter Gwendolyn heeft zich, na de bijna – misstap met Noël Slangen, uitstekend herpakt: fel onderhandelen is haar op het lijf geschreven !

  Open Vld gelooft erin en gaat ervoor! Goed zo!

  Marleen Vanderpoorten