• 18 oktober – Verzet tegen armoede: achterom kijken blijft meer dan ooit nodig!

   
  Deze week vindt de Werelddag Verzet Tegen Armoede plaats. O.a. in Lier organiseren stad en OCMW een aantal acties om alle facetten en de onrechtvaardigheid van armoede in beeld te brengen.

  Zo werd op maandag bijvoorbeeld een “Buffet budget”georganiseerd waarbij deelnemers voor maximaal 2 euro een maaltijd mochten samenstellen, het Huis van mijn Centen werd geopend om (hoofdzakelijk) jongeren op een speelse wijze kennis te laten maken met het besteden van een beschikbaar budget, er werden bezoeken gebracht aan de asielcentra in Lint en Broechem, aan kringloopwinkels enz.

  In Lier moeten ongeveer 5000 inwoners rondkomen met een laag inkomen, dit is een stijging van 9% tijdens de afgelopen 2 jaar. Spijtig genoeg is dit geen Liers fenomeen, maar een feit in gans België.

  In Lier steeg het aantal leefloners met 11,4 % in het voorbije jaar, in Vlaanderen was dat 11,2%.
  In onze stad vallen vooral alleenstaande vrouwen en jongeren op in de armoedecijfers. Er worden daarom heel wat preventieve acties ondernomen om vooral deze doelgroepen te versterken en te ondersteunen. Voor ouders (en hun kinderen) is er het peuterspeelpunt, de ruilwinkel Kinnebaba, Speelkoffer en de huistaakklassen, allemaal in het kader van opvoedingsondersteuning.

  Voor jongeren die dreigen ongekwalificeerd uit te stromen is er het Plus-project met alle Lierse scholen om te trachten alle jongeren met een diploma te laten uitstromen, Missing Link om de zwaksten op de arbeidsmarkt de geschikte attitudes bij te brengen, ondersteuning van stad en OCMW aan deeltijds leren en duaal leren.

  Sinds kort werken stad en OCMW intensief samen met VDAB, onderwijs en werkgeversorganisaties om vraag en aanbod van jobs voor laaggekwalificeerden beter op elkaar af te stemmen.

  Probleem blijft de beschikbaarheid van jobs voor laaggeschoolden: aan de ene kant moet kostenbesparend, efficiënt en performant gewerkt worden, maar aan de andere kant worden we geconfronteerd met een hardnekkige groep heel zwakke mensen die niet zonder intensieve begeleiding kunnen…
  “Jobs, jobs, jobs,…” is een mooi uitgangspunt, maar achterom kijken of iedereen volgt, moet hier onlosmakelijk aan verbonden blijven.!!!

  Marleen Vanderpoorten