• 24 april 2017 – Wonen in Lier: progressieve uitgangspunten aan de orde!

  In Lier zijn de voorbije jaren heel wat grootschalige bouwprojecten gerealiseerd of ze zijn in uitvoering. Dungelhoeff, Gasfabriek, Sion, Handbogenhof zijn projecten waarbij stad/ OCMW als (mede)eigenaar betrokken waren, maar ook private ontwikkelaars kenden de weg naar Lier! Op deze manier werd een antwoord geformuleerd op de stijgende vraag naar appartementen.

  De groeiende vraag naar flats is, zoals ook in andere Vlaamse steden en gemeenten, vooral een gevolg van de gestegen bevolkingsaantallen, de verdunning van de huishoudens en de vergrijzing waarbij oudere mensen hun huis in de rand verlaten en opnieuw in of nabij het centrum van onze stad willen wonen.

  Lier is door heel deze beweging uitgegroeid tot een moderne stad die een antwoord biedt op woonbehoeften van burgers, vooral door inbreiding en renovatie van bestaande maar bouwvallige panden.

  De voorbije maanden worden wij, in onze rol van beleidsmakers, echter meer en meer geconfronteerd met commentaar als zou de densiteit van de wooneenheden op verscheidene plaatsen de wenselijke norm overschrijden, en worden er ook vragen gesteld bij de bouwhoogte van sommige projecten.

  Ik denk dat deze bedenkingen terecht zijn en alleszins een aanleiding moeten vormen voor een diepgaand debat over de ruimtelijke planning in onze stad. Vlaanderen toont hierin de weg en heeft met zijn bouwmeester een uitstekend verdediger van een nieuwe ruimtelijke planning. Hierbij worden groene ruimten gevrijwaard, wordt er compact maar open en comfortabel gebouwd, en wordt er heel veel aandacht geschonken aan kindvriendelijke publieke ruimten.

  In de volgende legislatuur zal ook in Lier de visie rond ruimtelijke planning cruciaal zijn voor het toekomstige uitzicht en de toekomstige leefkwaliteit van onze stad. In het anderhalve jaar dat ons nog scheidt van een nieuw bestuursakkoord, moeten daarom voorbereidingen getroffen worden om een Ruimtelijk Beleidsplan Lier met de meeste kennis van zaken op te stellen. Daarbij kiezen voor een Lierse bouwmeester, zou een welkome piste zijn. Niet aarzelen, maar de vlucht vooruit nemen is de aangewezen weg!

  Marleen Vanderpoorten