• 8 mei 2017 – Lierse jeugdwerkloosheid blijft hangen

  Deze week wordt in onze stad de tweede jobbeurs voor laaggeschoolde jongeren georganiseerd. Sinds de stuurgroep “Jeugdwerkloosheid” zich bekommert over het hoge aantal ongekwalificeerde uitstromers en het hoge aantal laaggeschoolde werkloze jongeren, is de jobbeurs in een mum van tijd tot een vaste, jaarlijkse actie uitgegroeid.

  Vorig jaar namen 22 bedrijven deel en vonden 25 jongeren een job tijdens de beurs. Dit keer nemen niet minder dan 33 bedrijven deel en hopen we nog meer jongeren aan de slag te krijgen.

  Over het algemeen scoren de werkloosheidscijfers in Lier goed. In vergelijking met Vlaanderen en de regio Mechelen zijn er relatief gezien zelfs meer mensen aan het werk. Maar terwijl de jeugdwerkloosheid in Vlaanderen en in de regio Mechelen eveneens daalt, is er in Lier tijdens de voorbije maanden opnieuw een lichte stijging op te tekenen.

  Alle acties die sinds vorig jaar rond dit probleem georganiseerd werden, gaven in het begin van het jaar nochtans een hoopvolle hogere tewerkstelling van laaggeschoolden te zien. De voorbije maanden heeft deze zich echter niet doorgezet.

  Reden van de hogere cijfers is wellicht een sterk gegroeide groep Afghaanse jongeren. Alhoewel ze zeer werkbereid zijn, kennen ze vaak onvoldoende de taal en hebben ze te weinig basisbagage om onmiddellijk in een priv├ębedrijf aan de slag te kunnen.

  Een gerichte actie naar deze jongeren toe is daarom nu aan de orde. Vorige maand werden, in Europees perspectief, de Vlaamse werkloosheidscijfers toegelicht. De conclusie was daaromtrent: Vlaanderen scoort erg goed, als in de toekomst nog betere cijfers verwacht worden, moet in de eerste plaats en misschien wel uitsluitend, ingezet worden op laaggeschoolde jongeren en op (jonge) mensen van allochtone afkomst….

  Niets nieuws dus onder de Lierse zon! Actie echter dringend te ondernemen! Marleen Vanderpoorten