•  

  13 november 2014Patrimonium Lierse OCMW efficiënt beheren

  In de loop van de voorbije decennia is het Lierse OCMW eigenaar geworden van heel wat gronden en panden. Het gaat o.a. om land­bouw-, bos- en bouwgronden, boerderijen en woonhuizen in Lier en in onze randgemeenten. De verwerving ervan was meestal een gevolg van schenkingen.

  De bedoeling, vooral van de eigen­dommen buiten Lier, is altijd geweest deze gronden zolang mogelijk te behouden om een financiële buffer aan te leggen, noodzakelijk voor komende investeringen. De huizen in Lier werden van oudsher verhuurd, gedeeltelijk aan sociale tarieven.

  Het is logisch dat dit patrimonium gedeeltelijk verkocht wordt op het ogenblik dat het OCMW een nieuw Woonzorgcentrum en een nieuw Sociaal Huis bouwt.
  Het zou te gek zijn voor deze inves­teringen te gaan lenen zodat door de leningslast het tekort op de OCMW – begroting toeneemt en de stad dit tekort moet bijpassen.

  De gemeentelijke bijdrage aan het OCMW schommelt het voorbije de­cennium tussen de 4 en 5 miljoen euro. Het is van meetaf het streefdoel geweest van het huidige stadsbestuur deze toelage te verlagen door het voeren van een efficiënter en trans­paranter beleid, zeker ook wat het patrimonium betreft. Dit blijkt nu ook te lukken.

  Zonder een uitverkoop te organiseren wil het OCMW-bestuur daarom een deel van de gronden en boerderijen buiten Lier verkopen en in de stad zelf de huizen van het OCMW renoveren. Van deze huizen wordt een deel aan marktconforme prijzen verhuurd om met deze huuropbrengsten een ander deel als crisis-en noodwoning ter be­schikking te kunnen stellen aan onze zwakkere medeburgers.

  De commotie die er onlangs ontstond over de verkoop door het OCMW van bouwgrond in Hallaar moet dan ook in het perspectief van goed bestuur bekeken worden. Het getuigt NIET van goed beheer twee voetbalvelden bouwgrond aan 227 euro per jaar ter beschikking te stellen aan een, welis­waar zeer goed bedoelende, voetbal­ploeg uit Heist-op-den-Berg.

  De kerntaak van het OCMW is goed besturen en beheren met het oog op het welzijn van zoveel mogelijk Liere­naars. Een goed overwogen inzet van zijn patrimonium is daar een belangrijk middel bij.

  Marleen Vanderpoorten