• 27 juni 2016 – Een bank vooruit

  Nog enkele dagen en vele leerlingen en leerkrachten zwaaien van de schoolbanken af, een welverdiende vakantie tegemoet! Voor jongeren met een diploma ligt de toekomst open. De economie doet het weer wat beter en dat is goed nieuws, toch voor mensen met een diploma op zak.

  Want volgens recente cijfers van de VDAB nam het aantal laaggeschoolde werklozen met 1,2% toe. Ook in Lier blijft de aandacht voor de ongekwalificeerde uitstromers een belangrijke aandachtspunt.

  Onderwijs blijft duidelijk de sleutel voor economische participatie. Het is bovendien een basisvoorwaarde voor actief burgerschap en persoonlijke ontwikkeling. Onderwijs is dus zeker niet beperkt tot de traditionele schoolbanken. Al worden de fundamenten voor levenslang leren wel gelegd in een kwaliteitsvol basisonderwijs, waar leerlingen positieve leerervaringen opdoen.

  Toen ik minister van Onderwijs en Vorming was, was er een merkbare stijging van het aantal inschrijvingen in het volwassenenonderwijs. Ik heb altijd sterk gepleit voor levenslang en levensbreed leren. Onderwijs emancipeert mensen en maakt hen kritische participanten van de kennismaatschappij die steeds complexer wordt. Uiteraard heeft de overheid een belangrijke verantwoordelijkheid hier. Maar het is ook aan mensen zelf om initiatief te nemen en leergierig te zijn.

  Er is een ruim overheidsaanbod maar daarnaast verheugt het me dat jonge ondernemers blijkbaar ook meer en meer inzetten op private onderwijsinitiatieven. Background Educations (www.backgroundeducations.eu) is bijvoorbeeld zo’n initiatief dat werd opgestart door onderneemster Caro Lemeire. Deze door de overheid erkende organisatie biedt academische opleidingen aan voor volwassenen met weinig tijd.

  Dat laatste lijkt me alvast van toepassing op de meeste mensen vandaag. Hoger onderwijs moet aantrekkelijk gemaakt worden voor werkende mensen. Op de drempel van de grote vakantie vraag ik mezelf dus af: wat gaan we volgend schooljaar weer bijleren?

  Marleen Vanderpoorten