• Welverdiende vakantie voor iedereen!

  Bij het slot van het schooljaar komt ook het einde van de politieke werkjaar in zicht. Traditioneel sluiten het Vlaams parlement rond de Vlaamse feestdag en het federale parlement omstreeks de nationale feestdag de deuren voor twee maanden. Het vergaderritme daalt drastisch en, tenzij er zich grote problemen voordoen op één of ander beleidsdomein, komt dit in de loop van september weer op zijn normale peil.

  Natuurlijk valt het politieke leven nooit helemaal stil! Vakanties worden door politici, uiteraard, gebruikt om de batterijen op te laden, maar ook om na te denken, te lezen, te schrijven, te plannen,….

  Bovendien kondigen zich de volgende twee politieke werkjaren aan als uitermate boeiend en spannend maar ook heel druk. In september staan we immers nog net een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen waardoor we snel de pre-electorale sfeer zullen kunnen voelen en ervaren.

  Als deze verkiezingen achter de rug zijn, zondag 14 oktober 2018, zullen tegen 1 januari nieuwe coalities en schepencolleges moeten samengesteld worden. Amper 5 maanden later volgt dan de stembusslag voor de Europese, federale en Vlaamse parlementen.

  De ene verkiezingscampagne zal bijna naadloos overvloeien in de andere. Het is dan ook vanzelfsprekend dat al bij de gemeenteraadsverkiezingen een aantal thema’s van bovenlokaal belang de kop zal opsteken. Het wordt ook reikhalzend uitkijken naar de uitslagen van kopstukken in de verscheidene partijen, en naar de uitslagen van de krachtmetingen in grote steden.

  De discussies rond en over de politieke schandalen van de voorbije weken, sporen ook aan tot herbronning en zelfreflectie. Het kan nooit kwaad weer even stil te staan bij hoe beleid beter kan gevoerd worden, transparanter, dichter bij de mensen, meer open,…Ook in onze stad zijn er manieren om beter en efficiënter te communiceren, te informeren en samen te werken!

  Werk aan de winkel dus, maar eerst aan iedereen: een welverdiende vakantie!..

  Marleen Vanderpoorten